BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lemanowicz Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Innovation in Economic Theory and the Development of Economic Thought
Innowacje w teorii ekonomii i rozwoju myśli ekonomicznej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 4, s. 61-70, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Teoria ekonomii, Wzrost gospodarczy, Innowacje, Przegląd literatury
Economic theory, Economic growth, Innovations, Literature review
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono teorię innowacji występującą w dorobku nauk ekonomicznych. Dokonano przeglądu literatury ekonomicznej pod kątem znaczenia innowacji w różnych nurtach ekonomicznych. Rozważania rozpoczęto od analizy poglądów przedstawicieli nurtu ekonomii klasycznej, m.in. Adama Smitha, Davida Ricardo czy Jean-Baptiste'a Say'a, aż po czasy współczesne, czyli nurt gospodarki opartej na wiedzy. Analizując dorobek myśli ekonomicznej, wykazano wzrost znaczenia innowacji, działalności badawczej, nauki dla rozwoju społeczno-gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

The article presents the theory of innovation in the attainment of economic sciences. It reviews the economics literature and looks at the importance of innovation in different economic models. It begins with an analysis of the views of representatives of classical economics, including those of Adam Smith, David Ricardo and Jean-Baptiste Say. This is followed by a discussion of the theory of innovation today, as it is handled in the knowledge-based economy. In analysing the achievements of economic thought, it shows the growing importance of innovation, research and science for socio-economic growth. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen, J.A. (1966). Scientific Innovation and Industrial Prosperity. Longman, London.
 2. Białoń, L. (1976). Poziom techniczny a zatrudnienie w polskim przemyśle w układzie gałęziowym. WPW, Warszawa.
 3. Bogdanienko, J., Haffer, M., Popławski, W. (2004). Innowacyjność przedsiębiorstw. Wyd. UMK, Toruń.
 4. Boland, L. (1979). Knowledge and the Role of Instititions in Economic Theory. Journal of Economic Issues, 13 (4), 957-962.
 5. Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa.
 6. Brzeziński, M. (Ed.) (2001). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Difin, Warszawa.
 7. Burnett, H.G. (1953). The Basis of Cultural Change. McGraw-Hill Publishing Company, New York.
 8. Damanpour, F. (1991). Organizational innovation: a meta-analysis if effects of determinants and moderators. Academy of Management Journal, 34, 3, 550-590.
 9. Drucker, P.F. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady. Wyd. PWE, Warszawa.
 10. Fiedor, B. (1979). Teoria innowacji. Krytyczna analiza współczesnych koncepcji niemarksistowskich. PWN, Warszawa.
 11. Freeman, Ch. (1982). The Economist of Industrial Innovation. F. Pinter, London.
 12. Freeman, Ch. (1994). The Economics of Technical Change. Cambridge Journal of Economics, 18 (5), 463-514.
 13. Gomułka, S. (1998). Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. CASE, Warszawa.
 14. Grzelak, M.M. (2011). Innowacyjność przemysłu spożywczego w Polsce. Ocena. Uwarunkowania. Rozwój. Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Kalecki, M. (1986). Teoria dynamiki gospodarczej: rozprawa o cyklicznych i długofalowych zmianach gospodarki kapitalistycznej. PWN, Warszawa.
 16. Karcz, K. (1997). Proces dyfuzji innowacji: podejście marketingowe. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice.
 17. Kotler, Ph. (1994). Marketing: Analiza, uwarunkowania, wdrażanie, kontrola. Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa.
 18. Mansfield, E. (1968). Industrial Research and Technological Innovation. W.W. Norton, New York.
 19. Oslo Manual. Guidelines for collecting and interpreting innovation data. III edn. OECD Publishing 2005.
 20. Pietrasiński, Z. (1971). Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji. PWN, Warszawa.
 21. Pomykalski, A. (2001). Innowacje. Politechnika Łódzka, Łódź.
 22. Poznański, K. (1981). Działalność innowacyjna przemysłu. Elementy diagnozy. PWN Warszawa.
 23. Ricardo, D. (1821). On Machinery. [In:] On the Principles of Political Economy and Taxation. John Murray, London. Retrieved from http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP7.html (access 10.10.2015).
 24. Rogers, E.M. (2003). Diffusion of innovation. Free Press, New York.
 25. Romer, P.M. (1986). Increasing returns and long-run growth. Journal of Political Economy, 94, 5, 1002-1037.
 26. Say, J.B. (1855), Of the Labour of Mankind, of Nature, and of Machinery Respectively. [In:] C.C. Biddle (Ed.), A Treatise on Political Economy, Lippincott, Grambo & Co., Philadelphia. Retrieved from http://www.econlib.org/library/Say/sayT7.html (access 10.10.2015).
 27. Schumpeter, J.A. (1994). Capitalism, Socialism and Democracy. VI edn. Routledge, London and New York.
 28. Siudek, T., Zawojska, A. (2014). Competitiveness in the economic concepts, theories and empirical research. Acta Sci. Pol., Oeconomia, 13 (1), 91-108.
 29. Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2009). Klastry biznesowe w rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionów. Świat - Europa - Polska. PWE, Warszawa.
 30. Smith, A. (1904). Of the Division of Labour. [In:] E. Cannan (Ed.). An Inquiry into the nature and Causes of the Wealth of Nations. Methuen & Co., London. Retrieved from http://www.econlib.org/library/Smith/smWN1.html (access 10.10.2015).
 31. Spychalski, G. (1999). Zarys historii myśli ekonomicznej. PWN, Warszawa.
 32. Veblen, T. (2008). Teoria klasy próżniaczej. Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu