BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Myszczyszyn Janusz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Educational Customs Duties as a Crucial Element to Create Free Trade
Cło wychowawcze jako istotny element tworzenia wolnej wymiany handlowej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 4, s. 71-82, rys., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Cła, Wymiana handlowa, Analiza danych statystycznych, Modele ekonomiczne, Polityka gospodarcza
Tariffs, Trade exchange, Statistical data analysis, Economic models, Economic policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W publikacji autor, wykorzystując model ekonomiczny i analizę danych statystycznych, ocenia zasadność stosowania polityki protekcjonizmu ze szczególnym uwzględnieniem cła wychowawczego. Zgodnie ze stadiami rozwoju Friedricha Lista wskazuje, że cło wychowawcze może być postrzegane jako jeden z etapów polityki gospodarczej, którego ostatecznym celem jest zwiększenie konkurencyjności na rodzimym rynku i w rezultacie włączenie się w wir wolnego handlu. Choć w krótkim okresie ekonomiczne i społeczne koszty wprowadzenia ceł mogą być duże, to praktycznie wszystkie państwa orędownicy wolnego handlu łącznie z Wielką Brytanią, promując swój przemysł, prowadziły w początkowym etapie budowy ładu kapitalistycznego politykę wysokich stawek ceł, co w końcu doprowadziło do zmiany układu kosztów komparatywnych. (abstrakt oryginalny)

In the paper, the author indicates, based on an economic model and statistical data analysis, the justification of protectionist policy applied with a particular consideration of the educational customs duty. In accordance with the development stages, of Friedrich List, he indicates that the educational customs duty may be perceived as one of the stages of economic policy, whose ultimate objective is to increase the competitiveness in the domestic market and, in consequence, to join the vortex of free trade. Although, in a short period of time, economic costs of customs duties introduction may be high, practically all states, proponents of free trade, together with Great Britain, promoting their industry conducted in the initial stage of capitalist governance the policy of high customs rates which at the end brought about a change in the system of comparative costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bairoch, P. (1993). Economics and World History - Myths and Paradoxes. Brighton, Wheatheaf.
 2. Blackbourn, D. (1997). The Fontana History of Germany, 1780-1918. Fontana Press, London.
 3. Capie, F. (1994). Tariffs and growth: some illustrations from the world economy, 1850-1940. Manchester University Press, Manchester.
 4. Dawson, W.H. (1904). Protection in various countries: Germany. King & Son Orchard House Westminster, London.
 5. Irwin, D. (2006). Free trade and protection in nineteenth-century Britain and France revisited: a comment of Nye. [In:] J.P. Dormois, P. Lains (Eds). Classical Trade Protectionism 1815-1914. Taylor & Francis, e-Library, 15.
 6. Flejterski, S. (2003). Ekonomia globalna. Synteza. Difin, Warszawa.
 7. Heckscher, E. (1919). The Effect of Foreign Trade on the Distribution of Income. Ekonomisk Tidskrift, 21.
 8. Kestner, F. (1902). Die deutschen Eisenzölle 1879-1900. Staats- und socialwissenschaftliche Forschungen. G. Schmoller (Ed.). Bd. 21, book 3. Publisher Druncker und Humblot, Leipzig, 172.
 9. Kuliszer, J. (1961). Powszechna historia gospodarcza średniowiecza i czasów nowożytnych. Vol. II. KiW, Warszawa.
 10. List, F. (1910). Das Nationale System der politischen Oekonomie. Zweite Auflage,Verlag von G. Fisher, Jena, 40, 70-73, 454, 499-500, 516.
 11. Menzel, U. (2009). Imperium oder Hegemonie? Groβbritannien 1783-1919: Das Zwite Empire - Folge 12. Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialwissenschaften ISW. Technischer Universität Braunschweig, 93, 40.
 12. Mitchell, B. (1988). British Historical Statistics. Cambridge University Press, Cambridge.
 13. Myszczyszyn, J. (2012). Przesłanki i ekonomiczne konsekwencje polityki protekcjonistycznej na przykładzie "unii żyta i żelaza". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 246.
 14. Myszczyszyn, J. (2013). Wpływ kolei żelaznych na wzrost gospodarczy Niemiec 1840-1913. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 15. Ohlin, B. (1933). Interregional and International Trade. Harvard University Press, Cambridge.
 16. Ricardo, D. (1823). On the Principles of Political Economy and Taxation. 3rd edn. John Murray, London.
 17. Rynarzewski, T., Zielińska-Głębocka, A. (2006). Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego. PWN, Warszawa.
 18. Sally, R. (2008). Trade Policy, New Century. The WTO, FTAs and Asia Rising. The Institute of Economic Affairs, London. Retrived from: http://www.iea.org.uk/sites/default/files/ publications/files/upldbook432pdf.pdf.
 19. Smith, A. (1954). Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu