BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Parlińska Maria (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Panchenko Maryna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
The Importance of Transport System Development in Cyprus
Znaczenie rozwoju systemu transportowego na Cyprze
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 4, s. 93-102, rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Polityka transportowa, Transport morski, Transport lotniczy, Autostrady
Transport policy, Sea transport, Air transport, Motorway
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Cypr
Cyprus
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest zbadanie oraz ocena warunków ekonomicznych i priorytetów politycznych polityki transportowej Cypru. Omawiane są główne aspekty transportu na Cyprze i pozycja regionu w porównaniu do innych krajów UE. Wskazano silne i słabe strony systemu transportowego w kraju i wyszczególniono zasady dla przyszłych interwencji. Podano zalecenia w odniesieniu do ogólnej polityki transportowej kraju. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this study is to investigate and assess the economic conditions and policy priorities for Cyprus transport policy. The main aspects of transportation in Cyprus and the relative position of the region as compared to a benchmark (EU countries) are discussed. The main aim is to give a more detailed indication of the strengths and weaknesses of the transport system in the country and to address areas for future intervention. Where relevant this accompanied by recommendations with respect to the overall transport policy of the country. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Central Bank of Cyprus (2003). Annual Report 2002, Nicosia.
 2. Central Bank of Cyprus (2004). Annual Report 2003, Nicosia.
 3. Central Bank of Cyprus (2005). Annual Report 2004, Nicosia.
 4. Central Bank of Cyprus (2012). The Cyprus Economy. Historical reviews. Prospects. Challenges. Nicosia.
 5. CSIL - Centre for Industrial Studies - Milan (2005). Policy guidelines for regions falling under the new regional competitiveness and employment objective for the 2007-2013 period. Vol. II. Country Report. Cyprus.
 6. ECORYS Nederland BV (2006). Study on Strategic Evaluation on Transport Investment Priorities under Structural and Cohesion funds for the Programming Period 2007-2013. Rotterdam.
 7. Eurogroup signs off on bailout agreement reached by Cyprus and troika (on-line daily journal). Ekathimerini from 25.03.2013. Available at www.ekathimerini.com.
 8. European Commission (2005). Trans-European Transport Networks. TEN-T Priority Axes and Projects 2005. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
 9. European Commission's report SWD (2015). 32 final. Commission Staff Working Document Country Report Cyprus 2015. Brussels.
 10. European Union (2004). Decision No 884/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 amending Decision No 1692/EC on Community guidelines for the development of the trans-European transport network. Official Journal of the European Union L 201 (Corrigendum to L 167).
 11. Kotowska, Z. (2014). The Competitiveness of Feeder Shipping Compared to Road Transport Journal of Maritime Research, XI, III, 21-26.
 12. World Bank (2011). Country and Lending Groups. Retrieved from data.worldbank.org/about/country- and-lending-groups (accessed 02.08.2011).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu