BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojewodzic Tomasz (University of Agriculture in Cracow, Poland), Płonka Aleksandra (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Production Divestments on Farms - Essence, Scope, Consequences
Dywestycje produkcyjne w gospodarstwach rolniczych - istota, zakres, konsekwencje
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 4, s. 139-147, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Strukturalne przemiany w rolnictwie, Gospodarstwa rolne, Dywestycje, Struktura produkcji rolniczej
Structural changes in agriculture, Arable farm, Divestment, Agricultural production structure
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest identyfikacja zmian zachodzących w gospodarstwach rolniczych w związku z ograniczaniem ich aktywności produkcyjnej. Dużą uwagę poświęcono zmianom w skali i organizacji produkcji zwierzęcej, w której zjawiska recesywne są w ostatnich latach szczególnie widoczne. Obserwowane na początku XXI wieku procesy wycofywania się rolników w Polsce z produkcji rolniczej należy uznać za przejaw zmian strukturalnych w rolnictwie. Odchodzenie rolników od prowadzenia produkcji zwierzęcej może być zarówno etapem pośrednim rezygnacji z działalności rolniczej (dywestycji paliatywnych), jak również etapem wstępnym reorganizacji gospodarstwa (repozycjonowanie, rekoncentracja). (abstrakt oryginalny)

The purpose of the paper is to identify changes occurring on farms in relation to the limitation of their production activities. Considerable attention was paid to changes affecting the scale and organization of livestock production in regard of which recessive phenomena have been particularly visible in recent years. Observed at the beginning of the 21st century process of withdrawing Polish farmers from agricultural production should be considered a sign of structural change in agriculture. Farmers' abandonment of livestock production can be both a transitional stage of resigning from agricultural activities (palliative divestments) as well an initial stage for the farm's re-organization (repositioning, reconcentration). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boddewyn, J.J. (1976). International Divestment. A Survey of Corporate Experience. Business International of Corporate Experience, New York.
 2. Decker, C., van der Velden, R. (2006). Desinvestition von Unternehmensteilen aus der Sicht des Ressourcen- und Kompetenzansatzes. Neue Perspektiven des Strategischen Kompetenzmanagements. Hrsg. C. Burmann, J. Freiling, M. Hülsmann Wiesbaden, 221-242.
 3. Estey, J.A. (1959). Cycles economic. PWG, Warszawa.
 4. Gołaś, Z., Kozera, M. 2003. Economic and social conditions of changes of income structure of individual farms. Annals of the Poznań University of Life Sciences, 358.
 5. Lovejoy, F.A. (1971). Divestment for Profit. Financial Executives Research Foundation, New York.
 6. Osbert-Pociecha, G. (1998). Dywestycje w przedsiębiorstwie (Divestments in the enterprise). Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 794.
 7. Płonka, A., Musiał, W. (2012). Reakcje dostosowawcze gospodarstw drobnotowarowych w okresie dekoniunktury gospodarczej na przykładzie woj. Małopolskiego (Streamlining small farm operations towards the economic changes on example of Małopolska region). Roczniki Naukowe SERiA, 14, 8, 292-296.
 8. Snowdon, B. (1998). Współczesne nurty teorii makroekonomii (Modern trends in macroeconomic theory). PWN Warszawa.
 9. Central Statistical Office - GUS (2013). Agriculture Statistical Annals 2011. Warszawa.
 10. Central Statistical Office - GUS, (2012). Report on results. The 2010 common agricultural census. Warszawa.
 11. Wojewodzic, T. (2010). Divestments on farms - essence, definitions, division. Wieś i Rolnictwo, 147 (2).
 12. Wojewodzic, T. (2011). Processes of concentration and atomization of livestock production in the Małopolska and Pogórze Region. In Small commodity farms before a new planning and settlement period in the European Union - 2011-2014 Multi-year Program series. IERiGŻ-PIB,Warszawa.
 13. Wojewodzic, T., Mikołajczyk, J. (2011). Production divestments on commodity farms. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu