BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuzek Dagmara K (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Wielewska Izabela (University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Poland)
Tytuł
The Significance of Education in Promoting the Idea of Sustainable Development and Social Responsibility in Agriculture in the Pomeranian Voivodeship
Znaczenie edukacji w propagowaniu idei zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności rolnictwa w województwie pomorskim
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2015, R. 14, nr 4, s. 149-157, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Społeczna odpowiedzialność, Rozwój zrównoważony
Education, Social Responsibility, Sustainable development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecnie od produkcji rolniczej wymaga się realizacji nie tylko celów związanych z wytwarzaniem żywności, ale także przestrzegania praw ochrony środowiska naturalnego. Rolnicy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jest częścią tego środowiska a praca na roli nie może niszczyć przyrody, dlatego niezbędne staje się wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz społecznej odpowiedzialności w rolnictwie poprzez kształtowanie świadomości ekologicznej rolników. Celem badań było wskazanie i ocena znaczenia edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności rolnictwa w opinii samych rolników. Badaniu sondażowemu poddano 386 respondentów z województwa pomorskiego. Badania wykazały, że rolnicy nie są specjalnie zainteresowani problematyką zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności wobec rolnictwa, ich wiedza w tym zakresie jest niewielka, stąd też istnieje pilna potrzeba ciągłego transferu wiedzy do rolników, a najbardziej znaczącą jest edukacja szkolna oraz prowadzone przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego szkolenia i warsztaty. (abstrakt oryginalny)

At present, agricultural production is required not only to meet goals related to producing food, but also to observing the laws of environmental protection. Farmers should be aware that agricultural production is part of the environment and farming cannot destroy the natural world. Therefore, it becomes necessary to implement the principles of sustainable development and social responsibility in agriculture through developing the environmental awareness of farmers. The aim of the study was to identify and evaluate the significance of education for sustainable development and social responsibility in agriculture in the opinion of farmers themselves. The poll included 386 respondents from the Pomeranian Voivodeship. The study showed that farmers are not particularly interested in the problems of sustainable development and social responsibility in agriculture, and they have little knowledge about the subject, which means that there is an urgent need for a constant transfer of knowledge to farmers, with the most significant role played by school education as well as training and workshops ran by Agricultural Advisory Centres. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Wyd. Naukowe PWE, Warszawa.
 2. Alberski, R., Lisicka, H., Sommer, J. (2002). Polityka ochrony środowiska. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 3. Chlebicka, A. (2010). Koncepcja społecznej odpowiedzialności; wkład do debaty nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej. Problemy Rolnictwa Światowego, 10, 4, 5-11.
 4. Dobson, A. (2007). Environmental citizenship: towards sustainable development. Sustainable Development, 15 (5), 276-285.
 5. Domka, L. (2001). Dialog z przyrodą w edukacji dla ekorozwoju. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 6. Giddings, B., Hopwood, B., O'Brien, G. (2002). Environment, economy and society: fitting them together into sustainable development. Sustainable Development, 10 (4), 187-196.
 7. Greenfield, W.M. (2004). In the name of corporate social responsibility. Business Horizons, 47, 19-28.
 8. Hopwood, B., Mellor, M., O'Brien, G. (2005). Sustainable development: mapping different approaches. Sustainable Development, 13 (1), 38-52.
 9. Klamecka-Roszkowska. G., Muczyński. M. (2011). Społeczna odpowiedzialność jako atrybut współczesnego przedsiębiorstwa, "Equilibrium" Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 2, 103-132.
 10. Kozłowski, S. (2002). Ekorozwój. Wyzwanie XXI wieku. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Lorens, P. (2003). Zrównoważony rozwój, a polityka przestrzenna. [In:] T. Borys (Ed.). Zarządzanie zrównoważonym rozwojem. Agenda 21 w Polsce - 10 lat po Rio. Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok, 130-152.
 12. McWilliams, A., Siegel, D.S., Wright, P.M. (2006). Corporate social responsibility: strategic implications. Journal of Management Studies, 43, 1-18.
 13. Maignan, I., Ralston, D. (2002). Corporate social responsibility in Europe and the U.S.: insights from businesses'self-presentations. Journal of International Business Studies, 33, 497-514
 14. Olejniczak, K. (2013). Wpływ wybranych czynników ekologicznego aspektu CSR na przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego. Rocznik Ochrona Środowiska, 15, 2840-2849.
 15. Pearce, J.A., Doh, J.P. (2005). High-impact collaborative social initiatives. MIT Sloan Management Review, 46, 30-39.
 16. Pawul, M., Sobczyk, W. (2011). Edukacja ekologiczna w zakresie gospodarki odpadami jako narzędzie realizacji zrównoważonego rozwoju. Problems of Sustainable Development, 6, 1, 147-156.
 17. Sobczyk, W. (2007). Jakość środowiska a ekologia socjalna w opinii studiującej młodzieży ze środowisk wiejskich. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 33, 156-161.
 18. Wiąckowski, S.K. (2001). Zagrożenia XXI wieku wyzwaniem dla edukacji ekologicznej. [In:] J. Dębowski (Ed.). Edukacja ekologiczna wobec wyzwań XXI wieku. Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 132.
 19. Zuzek, D. (2012). Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu szansą konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, Handel Wewnętrzny, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, 1, 298-307.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu