BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeżewska-Zychowicz Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jeznach Maria (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Consumers' Behaviours Related to Packaging and their Attitudes Towards Environment
Zachowania konsumentów związane z opakowaniami a ich postawy względem środowiska
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 447-457, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Opakowania, Zachowania konsumenta, Konsumpcja zrównoważona, Ochrona środowiska
Packaging, Consumer behaviour, Sustainable consumption, Environmental protection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem prezentowanego badania było określenie związku między postawami reprezentowanymi względem środowiska oraz zachowaniami konsumentów uwzględniającymi wybór opakowań, w których znajdują się kupowane przez nich produkty. Określono również zależności między płcią, wiekiem i wykształceniem badanych a postawami względem środowiska i zachowaniami nabywczymi uwzględniającymi wybór opakowania. Wywiady z użyciem autorskiego kwestionariusza przeprowadzono w 2010 roku w grupie 548 mieszkańców Warszawy. Pytania dotyczyły postaw wobec środowiska oraz zachowań związanych z ograniczaniem ilości odpadów opakowaniowych. W analizie statystycznej wykorzystano analizę częstości, czynnikową oraz skupień. Istotnie więcej kobiet niż mężczyzn uważało, że kupowanie produktów w większych opakowaniach oraz napojów w szklanych butelkach pozwala zmniejszyć ilość śmieci. Ponad 2-krotnie więcej osób z pozytywną postawą nie kupowało żywności w jednorazowych opakowaniach. Negatywna postawa sprzyjała niepodejmowaniu działań zmniejszających ilość odpadów opakowaniowych. Postawy względem środowiska istotnie determinowały wybór opakowań, przy czym bardziej pozytywne postawy sprzyjały ograniczeniu ilości odpadów opakowaniowych. Kampanie edukacyjne powinny w większym stopniu uwzględniać postawy względem środowiska oraz korzystanie z opakowań jako istotne elementy ochrony środowiska. (abstrakt oryginalny)

The aim of the research was to establish the relationship between the attitude of consumers towards the environment and their behaviours when choosing food products taking into consideration their packaging. This relationship was established according to gender, age and the educational level of the consumers. Questionnaire study was carried out in 2010 within 548 adults from Warsaw. Participants were asked questions on attitudes towards environment and behaviours related to reduction of packaging waste. Frequency, factor and cluster analysis were used. Signifi cantly more women than men agreed that buying pro ducts in larger packages and beverages in glass bottles can reduce the amount of garbage. Over twice more people with positive attitude claimed not buying food in disposable plastic or paper packaging. Negative attitude fostered doing nothing to minimize waste packaging. Attitudes towards the environment have had signifi - cant impact on the choice of food packaging. More positive attitudes favoured the reduction of the amount of packaging waste. Thus, environmental campaigns focused on attitudes and environmentally relevant use of food packing are required. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dagevos, H. (2005). Consumers as four-faced creatures. Looking at food consumption from the perspective of contemporary consumers. Appetite., 45(1), 32-39.
 2. Jeżewska-Zychowicz, M. (2014). Konsumencka percepcja korzyści z konsumpcji żywności wysokiej jakości. Żywn. Nauka Technol. Jakość, 2(93), 214-224.
 3. Jungbluth, N., Tietje, O., Scholz, R. W. (2000). Food purchases: Impacts from the consumers' point of view investigated with a modular LCA. Int. J. Life Cycle Ass., 5(3), 134-142.
 4. Lange, I., Moro, M., Traynor, L. (2014). Green hypocrisy?: Environmental attitudes and residential space heating expenditure. Ecol. Econ., 107, 76-83.
 5. Lea, E., Worsley, A. (2008). Australian consumers' foodrelated environmental beliefs and behaviours. Appetite., 50(2-3), 207-214.
 6. Lockie, S., Lyons, K., Lawrence, G., Grice, J. (2004). Choosing organics: A path analysis of factors underlying the selection of organic food among Australian consumers. Appetite., 43(2), 135-146.
 7. McCright, A. (2010). The effects of gender on climate change knowledge and concern in the American public. Popul. Environ., 32, 66-87.
 8. Nalewajek, M., Mącik, R. (2012). Product package second life exploratory research of secondary use of product package. Retrieved Sep 20th 2015 from: issbs.si/press/ISBN/978- 961-6813-10-5/papers/ML12_139.pdf.
 9. Ronteltap, A., Van Trijp, J. C. M., Renes, R. J., Frewer, L. J. (2007). Consumer acceptance of technology-based food innovations: lessons for the future of nutrigenomics. Appetite., 49(1), 1-17.
 10. Samdhal, D. M., Robertson, R. (1989). Social determinants of environmental concern. Specifi cation and test of the model. Environ. Behav., 21, 57-81.
 11. Scheibehenne, B., Miesler, L., Todd, P. M. (2007). Fast and frugal food choices: Uncovering individual decision heuristics. Appetite., 49(3), 578-589.
 12. Shepherd, R., Magnusson, M., Sjödén, P.-O. (2005). Determinants of consumer behavior related to organic foods. J. Hum. Environ., 34(4), 352-359.
 13. Siegrist, M. (2008). Factors infl uencing public acceptance of innovative food technologies and products. Trends Food Sci. Tech., 19, 603-608.
 14. Tjernström, E., Tietenberg, T. (2008). Do differences in attitudes explain differences in national climate policies? Ecol. Econ., 65, 315-324.
 15. Tobler, C., Visshers, V. H. M., Siegrist, M. (2011). Eating green. Consumers' willingness to adopt ecological food consumption. Appetite., 57(3), 674-682.
 16. Tukker, A., Jansen, B. (2006). Environmental impact of products: A detailed review of studies. J. Ind. Ecol., 10(3), 159-182.
 17. Van Birgelen, M., Semeijn, J., Keicher, M. (2009). Packaging and proenvironmental consumption behavior: Investigating purchase and disposal decisions for beverages. Environ. Behav., 41(1), 125-146.
 18. Van Dam, Y. K. (1996). Environmental assessment of packaging: The consumer point of view. Environ. Manage., 20(5), 607-614.
 19. Vanhonacker, F., Van Loo, E. J., Gellynck, X., Verbeke, W. (2013). Flemish consumer attitudes towards more sustainable food choices. Appetite., 62, 7-16.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.47
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu