BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rejman Krystyna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kowrygo Barbara (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Laskowski Wacław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ocena struktury spożycia żywności w Polsce w aspekcie wymogów zrównoważonej konsumpcji
Evaluation of the Structure of Food Consumption in Poland in the Context of Demands of Sustainable Consumption
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 503-512, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Struktura konsumpcji żywności, Konsumpcja zrównoważona, Gospodarstwa domowe, Konsumpcja
Food, Structure of food consumption, Sustainable consumption, Households, Consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Biorąc pod uwagę wymogi zrównoważonej konsumpcji, oceniono strukturę spożycia żywności w Polsce . Materiał badawczy stanowiły dane GUS oraz wybrane wyniki własnego badania zrealizowanego w 2014 r. na próbie 600 mieszkańców dużych miast woj. mazowieckiego. Na podstawie bilansów żywnościowych oceniono trendy w konsumpcji żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, a do oceny struktury spożycia posłużyły wyniki badań budżetowych z lat 2000 i 2012 w gospodarstwach ogółem i grupach społeczno-ekonomicznych. W tym celu dokonano agregacji ilościowego spożycia do 9 grup towaroznawczych, zgodnie z założeniami zrównoważonej konsumpcji "Livewell Plate 2020". Struktura spożycia w gospodarstwach domowych znacznie różni się od rekomendacji, a dane makroekonomiczne ukazują, że w okresie 2000-2012 dokonały się zmiany w kierunku odwrotnym do jej wymogów. Na podstawie danych pierwotnych stwierdzono, że 35% respondentów deklarowało znajomość pojęcia zrównoważona konsumpcja, ale spośród nich tylko 18% prawidłowo je interpretowało (6% całej próby). Wyniki wskazują na konieczność popularyzacji zrównoważonej konsumpcji w aspekcie zdrowia ludności i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego. (abstrakt oryginalny)

Structure of food consumption in Poland was evaluated in the context of demands for sustainable consumption. Research sources included data from CSO (Central Statistical Offi ce) and the results of own study conducted in 2014, using a 600 person sample from large towns in the Mazovia voivodeship. Using the food balance sheets, trends in consumption of animal and plant-based foods were determined. The results of household budget surveys from 2000 and 2012, for households in total, and for various socio-economic groups were used to evaluate the structure of food consumption. For this we aggregated quantitative consumption into 9 groups, consistent with the recommendations for sustainable consumption "Livewell Plate 2020". The study showed that food consumption structure in the Polish households is very different from those recommendations. Moreover, macroeconomic data demonstrate, that during the period 2000-2012 there were further changes away from them. Primary data show that 35% of respondents declared familiarity with the concept of "sustainable consumption", but only 18% interpreted it correctly (this constitutes 6% of the total sample). Results demonstrate necessity of popularizing sustainable consumption, to secure generational health and food security. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. De Boer, J., Hoogland, C. T., Boersema, J. J. (2007). Towards more sustainable food choices: Value priorities and motivational orientations. Food Qual. Prefer., 18, 985-996.
 2. FAO (2010). Report International Scientifi c Symposium: Biodiversity and Sustainable Diets - United Against Hunger (s. 10). Rome: FAO Headquarters.
 3. FAO (2014). Food Balance Sheets 2011. Pobrane 10 października 2014 z: http://faostat3.fao.org/compare/E.
 4. GUS (2001). Budżety gospodarstw domowych w 2000 r. Warszawa: GUS.
 5. GUS (2013). Budżety gospodarstw domowych w 2012 r. Warszawa: GUS.
 6. GUS (2006). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2005. Warszawa: GUS.
 7. GUS (2015). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2014. Warszawa: GUS.
 8. Gussow, J., Clancy, K. (1986). Dietary guidelines for sustainability. J. Nutr. Educ., 18, 1-5.
 9. Macdiarmid, J., Kyle, J., Horgan, G., Loe, J., Fyfe, C., Johnstone, A., McNeill, G. (2011). Livewell: a balance of healthy and sustainable food choices. Livewell Report 2011 (s. 30-38). United Kingdom: WWF-UK, Rowett Institute of Nutrition and Health University of Aberdeen.
 10. Macdiarmid, J. I., Kyle, J., Horgan, G. H., Loe, J., Fyfe, C., Johnstone, A., McNeill, G. (2012). Sustainable diets for the future: can we contribute to reducing greenhouse gas emissions by eating a healthy diet? Am. J. Clin. Nutr., 96, 632-639.
 11. Meulenberg, M. T. G. (2003). "Consumer and citizen". Meaning for the market of agricultural products and food products. Tijdschr. Soc. Wetens. Onderz. Landb., 18 (1), 43-54.
 12. Serwis spożycia (2014). Obliczenia KOiEK SGGW z bazy indywidualnych wyników badań budżetów gospodarstw domowych GUS (niepublikowany).
 13. Sustain (2014). The sustain guide to good food. London: Sustain. Pobrane 10 października 2014 z: http://www.sustainweb.org/sustainablefood/.
 14. Świetlik, K. (red.). (2014). Popyt na żywność. Stan i perspektywy (s. 28). Anal. Rynk., 15
 15. Świetlik, K. (red.). (2015). Popyt na żywność. Stan i perspektywy (s. 35). Anal. Rynk., 16.
 16. Vermeir, I., Verbeke, V. (2006). Sustainable food consumption: exploring the consumer "attitude - behavioral intention" gap. J. Agric. Environ. Ethics, 19, 169-194.
 17. WWF-UK (2011). Livewell: Healthy people, healthy planet. Pobrane 10 września 2014 z: http://assets.wwf.org.uk/ downloads/livewell_healthy_people_healthy_planet. pdf?_ga=1.50698538.2092383477.1416932597.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.53
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu