BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skorek Monika (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Wykorzystanie wspólnot konsumenckich do kreowania zrównoważonej konsumpcji
The use of Consumer Communities to Create Sustainable Consumption
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 531-537, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Konsumpcja, Konsumpcja zrównoważona, Marka produktu
Consumption, Sustainable consumption, Product brand
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wyjaśnienie istoty tworzenia wspólnot konsumenckich, które na rynku marketingowym rozwijają się już od kilkunastu lat. Postawiono hipotezę, że istniejący we wspólnocie konsumentów mechanizm współzależności może być wykorzystany do kreowania zrównoważonej konsumpcji na rynku. W artykule dokonano przeglądu literatury. We wprowadzeniu wykazano, że niezależnie od tego, czy wspólnota powstaje samoczynnie wokół marki, czy też jej istnienie zapoczątkowane jest przez firmę, jej członkowie wchodzą we wzajemną interakcję, przekazując sobie wzorce konsumpcji. Opisane zostały powody przynależenia konsumentów do wspólnot wokół marki. W wyniku przedstawionej analizy piśmiennictwa dowiedziono, że odpowiednie zarządzanie wspólnotą wokół marki może posłużyć firmie do kreowania zrównoważonej konsumpcji produktów. (abstrakt oryginalny)

The paper presents an explanation of the essence of creation of consumer communities that have been developing for several years on the marketing market. A hypothesis was made that says that the mechanism of interdependence existing in the consumer community can be used to create sustainable consumption on the market. The method of literature study was used in the article. In the introduction it was proved that regardless of whether a community is formed independently around the brand or not, its existence is initiated by a company and its members interact by providing one another with the patterns of consumption. The reasons for consumers' belonging to communities around the brand were described. The presented literature analysis revealed that the appropriate management of the community around the brand can serve the company to create a sustainable product consumption. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aaker, D. A. (1996). Managing Brand Equity. New York: Free Press.
 2. Arnould, E. J., Price L. L., Zinkhan G. M. (2002). Consumers, 2nd ed. Boston, MA: McGraw-Hill Irwin.
 3. Bagozzi, R. P. (2000). On the Concept of International Social Action in Consumer Behavior (s. 389). J. Consum. Res., 12.
 4. Cova, B. (1997). Community and consumption Towards a defi nition of the "linking value" of product or services (s. 303). Eur. J. Mark.
 5. Cova, B., Pace, S. (2006). Brand community of convenience products: new forms of customer empowerment - the case "my Nutella The Community" (s. 1087-1105). Eur. J. Mark., 40, 9/10.
 6. Davis, R., Piven, I., Breazeale, M. (2014). Conceptualizing the brand insocial mediacommunity: The fi ve sources model (s. 468-481). J. Retail. Consum. Serv., 21.
 7. Dholakia, U. M., Vianello, S. (2009). The Fans Know Best. Wall Street J., Aug 09. Pobrane dnia 6 czerwca 2013 z: http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204482 304574222062946162306.htmlz.
 8. Firat, A. F. Shultz, C. J. (1997). From segmentation to fragmentation: Markets and marketing strategy in the postmoderner era (s. 33). Eur. J. Mark., 3/4.
 9. Fournier, S., Lee, L. (2011). Sprawdzone sposoby budowania społeczności wokół marki (s. 74). Harv. Bus. Rev. Pol., 98.
 10. Fuller, J. (2014). For Us and by Us: The Charm and Power of Community Brands (s. 40-45). Community Brands, 6, 2.
 11. Kramer, J. (2011). Konsumpcja - ewolucja ról i znaczeń (s. 10). Konsum. Rozwój, 1.
 12. Mazurek-Łopacińska, K. (2011). Postmodernistyczna kultura konsumpcyjna w kształtowaniu popytu i stylów życia współczesnego konsumenta (s. 47). Konsum. Rozwój, 1.
 13. McAlexander, J. H., Schouten, J. W., Koenig, H. F. (2002). Building Brand Community (s. 38-54). J. Mark., 2.
 14. Ministerstwo Gospodarki (bez daty). Przez zrównoważoną konsumpcję do zrównoważonego rozwoju. Pobrane dnia 20 października 2014 http://www.mg.gov.pl/fi les/upload/8382/Broszura%20konsumpcja.pdf
 15. Muniz, A. M., O'Guinn, T. C. (2001). Brand Community (s. 419). J. Consum. Res., 3.
 16. Nelson, P. (1970). Information and consumer behavior (s. 311-329). J. Polit. Econ., 78.
 17. Ouwersloot, H. Odekerken-Schroder, G. (2008). Who's who in brand communities - and why? (s. 574). Eur. J. Mark., 42, 5/6.
 18. Rust, T., Moorman, C., Bhalla, G. (2010/2011). Zmiana podejścia do marketingu. Harv. Bus. Rev. Pol., 63.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.56
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu