BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłosowski Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Dudek Jerzy (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
The Project of the International Logistics Center in the Free Economics Zone Sughd - Tajikistan
Projekt międzynarodowego centrum logistycznego w wolnym strefie ekonomicznych Sughd -Tadżykistan
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 1, s. 121-132, bibliogr. 19 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Sustainable TSL
Słowa kluczowe
Centra logistyczne, Rozwój regionalny
Logistic centres, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Tadżykistan
Tajikistan
Abstrakt
W pracy przedstawiono problematykę tworzenia centrów logistycznych i ich wpływ na zrównoważony rozwój regionów, państw, w których one powstają. Jak pokazują doświadczenia krajów europejskich, tego typu inwestycje wymagają wsparcia władz rządowych i samorządowych (realizacja zgodnie z zasadą PPP), umieszczenia ich w strategii rozwoju i stworzenia korzystnych i stabilnych warunków dla funkcjonowania potencjalnych operatorów logistycznych - krajowych i zagranicznych. Wykorzystano przykład Tadżykistanu, którego gospodarka aspiruje do krajów "wschodzących". Przedstawiono podstawowe wskaźniki ekonomiczne, założenia dla funkcjonowania wolnych stref ekonomicznych (WSE), a na przykładzie WSE Sughd dokonano oceny wpływu utworzenia międzynarodowego centrum logistycznego na zmiany w zakresie rozwoju regionu.(abstrakt oryginalny)

In this article, the issue of the creation of logistics centres and their influence on sustainable development of regions and countries where they are located will be discussed. European experience shows that this type of investment requires support from national and local governments (in accordance with principles of Public Private Partnerships), by way of including them in their development strategies as well as the creation of stable conditions for potential domestic and foreign logistic operators. In this article, the example of Tajikistan, which can be characterized as an emerging economy, is discussed. Basic economic indicators and conditions for the operation of Free Economic Zones (FEZ) are presented, while the influence of the development of an international logistics centre on regional development is assessed on the example of the Sughd FEZ.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brdulak H. (2013), LTS Logistyka Transport Spedycja, dodatek do Rzeczypospolita, 27 June 2013.
 2. Coyle J.J., Bardi. E., Langley Jr. C.J. (2002), Zarządzanie logistyczne (Logistics Management), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Dudek J. (ed.) (2001), Centra logistyczne w Polsce. I ogólnopolska konferencja, CL Consulting i Logistyka sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza NDiO, Wrocław.
 4. Ernst & Young (2005), EU enlargement. European Distribution Centers on the move?, CAP GEMINI, Ernst & Young.
 5. European Commission (2011), WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area - Towards a competitive and resource efficient transport system, COM/2011/0144 final, European Commission, Brussels, available at: http://eur-lex.europa.eu/legal-conent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN [accessed: 10 June 2014].
 6. Europlatforms (2014), Logistics center definition, http://europlatforms.eu/Logistic Center Definition.html [12.04.2014].
 7. Feasibility study of the Sughd Logistics Center (2012), Gorif LCC, Khujand.
 8. Fechner I. (2001), Wielkopolskie inicjatywy dotyczące budowy i rozwoju centrów logistycznych, in: Centra logistyczne w Polsce. I ogólnopolska konferencja, ed. Dudek, J., CL Consulting i Logistyka sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza NDiO, Wrocław, pp. 128-135.
 9. Korzeń Z. (2000), Logistyka usług pocztowych - istota, cele i kierunki rozwoju [unpublished work].
 10. Korzeń Z. (2001), Centra logistyczne determinantą rozwoju globalnej sieci dostaw XXI w., in: Centra logistyczne w Polsce. I ogólnopolska konferencja, ed. Dudek, J, CL Consulting i Logistyka sp. z o.o. Oficyna Wydawnicza NDiO, Wrocław, pp. 26-36.
 11. Ministerstwo Gospodarki (2011), Tadżikistan - Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską, http://www.mg.gov.pl/Wspolpraca+z+zagranica/Wspolpraca+gospodarcza+Polski+z+krajami+wschodnimi+i+pozaeuropejskimi/Tadzykistan.htm [10.03.2014].
 12. Nowakowski T., Platje J. (eds.) (2007), Centra logistyczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionów, CL Consulting i Logistyka, Wrocław, pp. 7-14.
 13. Platje J. (2007), Logistic centres as a factor of sustainable development, in: Centra logistyczne w aspekcie zrównoważonego rozwoju regionów, eds. Nowakowski T., Platje J., CL Consulting i Logistyka, Wrocław, pp. 7-14.
 14. Platje J. (2013), Physical infrastructure and logistics from the perspective of transaction cost economics, "Central and Eastern European Journal of Management and Economics", vol. 1 no. 1, pp. 35-46.
 15. Polski Kongres Logistyczny (2006), Najlepsze praktyki w logistyce, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 16. Republic of Tajikistan (2007), National development strategy of the Republic of Tajikistan for the period to 2015, http://www.carecprogram.org/uploads/docs/TAJ-National-Development-Strategy-en.pdf [11.02.2014].
 17. Spedycje.pl (2013), O jedwabnym szlaku i nie tylko, http://spedycje.pl/transport_i_spedycja/drogowy/31784/o_and8222jedwabnym_szlakuand8221_i_nie_tylko.html [22.05.2014].
 18. Sterman J.D. (2000), Business dynamics: system thinking and modelling for a complex world, Irwin / McGraw Hill, Boston.
 19. The World Bank (2014), Tajikistan, http://www.worldbank.org/en/country/tajikistan [11.03.2014].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu