BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bujak Andrzej (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
The Development of the Concept of Supply Chain Management as an Example of the Evolution of Logistics
Rozwój koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw jako przykład ewolucji logistyki
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 1, s. 133-151, bibliogr. 45 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Tytuł własny numeru
Sustainable TSL
Słowa kluczowe
Logistyka, Łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw
Logistics, Supply chain, Supply Chain Management (SCM)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Gospodarka światowa przechodzi coraz szybsze przemiany. Z pewnością jednym z obszarów, w których dokonują się najbardziej dynamiczne zmiany jest logistyka oraz zarządzanie łańcuchem dostaw. Nowoczesny i perspektywiczny łańcuch dostaw charakteryzuje się coraz większym stopniem zintegrowania, funkcjonowania pod presją czasu i realizowania zadań na co-raz większe odległości, tak aby dostawa była wykonane zgodnie z oczekiwaniami klienta. Znajomość najnowszych, ale również potencjalnych rozwiązań w prawidłowej realizacji działań w ramach łańcucha dostaw staje się jednym z najbardziej istotnych elementów osiągania sukcesu w obecnych i przyszłych warunkach rynkowych. Możliwość przewidywania potrzeb, jak również warunki realizacji działań logistycznych, budowanie kultury organizacyjnej koncentrującej się na innowacyjności oraz zmianach w sposobie podejścia i rozwiązywania kluczowych problemów dla funkcjonowania łańcucha dostaw stwarza perspektywę osiągnięcia sukcesu rynkowego w znacznie szerszym aspekcie. Zasadnicze wyzwania nie stoją tylko przed samym łańcuchem dostaw, ale przed całą logistyką: rekonfiguracją, integracją i optymalizacją całej sieci logistycznej, zmianami w lokalizacji elementów systemu, planowaniem transportu pod względem taktycznym i operacyjnym oraz zarządzaniem zapasami. Reorganizacja logistyki i łańcucha dostaw są związane z pojęciem "łańcucha wartości", który powstał w ostatnich latach, i których stanowi strategiczny zestaw instrumentów do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Niniejszy artykuł jest poświęcony wszystkim tym problemom, możliwością dostrzeżenia ich w kontekście obecnych i przyszłych wyzwaniach oraz wykorzystania do budowy nowoczesnego łańcucha dostaw dostosowanego do aktualnych potrzeb i wymagań.(abstrakt oryginalny)

The global economy is undergoing faster and faster transformations. Certainly, logistics belongs to one of the most rapidly changing areas, including supply chain management. A modern and perspective supply chain is becoming more and more integrated, works under time pressure and carries out tasks on ever greater distances so that the delivery was made in accordance with the expectations of the customer. To achieve the goal, it uses the latest technology advances and the latest technologies. The knowledge of the latest and prospective concepts and solutions and their correct implementation to support activities within the supply chain becomes one of the essential elements of gaining success in current and future market conditions. The ability to see contemporary needs as well as conditions for implementation of logistic activities, building organizational culture focused on innovativeness, changes in how to approach and resolve problems essential for the functioning of supply cha-in creates the prospect of achieving a market success on a much broader basis than just using the experience of the know-how of the competition. The essential challenges facing not only supply chain but the whole logistics are: reconfiguration, integration and optimisation of whole logistics network, changes in the location of its components, transport planning in terms of tactical and operational levels, and inventory management. The reorganisation of the logistics and the supply chain is connected with a concept of "value chain", which was created in recent years, and which accounts for a strategic set of instruments to achieve competitive advantage. This article is devoted to all those problems, the abilities to see them in present and future challenges and use them to build modern supply chain, adequate for current needs and requirements.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ballou R.H. (2004), Business logistics/supply chain management, Pearson Prentice Hall, New York.
 2. Blaik P. (2010), Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa.
 3. Blaik P. (2010a), Projektowanie wizji rozwoju logistyki w przyszłości, in: Logistyka międzynarodowa w gospodarce światowej, ZN UE w Poznaniu, no. 157.
 4. Blaik P., Matwiejczuk R. (2008), Logistyczny łańcuch tworzenia wartości, Wyd, Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 5. Blanchard B.S. (2004), Logistics engineering and management (sixth edition), Pearson Prentice Hall, New York.
 6. Brdulak H. (ed.) (2012), Logistyka przyszłości, PWE, Warszawa.
 7. Chopra S., Meindl P. (2007), Supply chain management. Strategy, planning & operations, Pearson Prentice Hall, New York.
 8. Christopher M. (1998), Logistics and supply chain management: Strategies for reducing costs and improving service, Financial Times - Prentice Hall, London
 9. Ciesielski M. (ed.) (2009), Instrumenty zarządzania łańcuchem dostaw, PWE, Warszawa.
 10. Ciesielski M., Długosz J. (eds.) (2010), Strategia łańcuchów dostaw, PWE, Warszawa.
 11. ELA/A.T. Kearney (1999), Insight to impact, ELA and AT Kearney, Brussels.
 12. ELA/A.T. Kearney (2004), Differentiation for performance excellence in logistics, ELA and AT Kearney, Brussels.
 13. ELA/A.T. Kearney (2007), Innovation excellence in logistics 2007, ELA and AT Kearney, Brussels.
 14. ELA/A.T. Kearney (2009), Supply chain excellence admits the global economic crisis, ELA/A.T. Kearney, Brussels.
 15. E-logistyka.pl (2012), Logistyka w roku 2050, http://www.e-logistyka.pl/wiadomosci/logistyka-w-roku-2050.html [12.04.2014].
 16. Global Commerce Initiative, Capgemini (2008), 2016 the future supply chain, Global Commerce Initiative, Capgemini.
 17. Global Commerce Initiative, Capgemini (2008a), Succeeding in a volatile market. 2018 the future value chain, Global Commerce Initiative, Capgemini, SAP, HP.
 18. Gołembska E. (2011), Współczesne zagadnienia logistyki międzynarodowej w przepływach gospodarczych, "Ekonomia", vol. 13 no. 97, pp. 70-78.
 19. Gołembska E. (2012), Współczesne trendy i kształtowanie wizji logistyki przyszłości, "Gospodarka Materiałowa i Logistyka", no. 6, pp. 11-14.
 20. Göpfert I. (ed.) (2006), Logistik der Zukunft - Logistics for the future, 4. Aufl., Verlag Gabler/ GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
 21. Göpfert I. (2006a), Die Anwendung der Zukunftforschung für die Logistik, in: ed. Göp-fert I., Logistik der Zukunft - Logistics for the Future, 4. Aufl., Verlag Gabler/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden.
 22. Hueck Th. (2001), Logistik aus volkswirtschaftlicher Sicht: Perspektiven und Visionen, in: ed. Pfohl H.Ch., Jahrhundert der Logistik. Customer related - glocal - e-based, Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 23. Gunasekaran A., Ngai, E.W.T. (2004), Information systems in supply chain integration and management, "European Journal of Operational Research", vol. 159, pp. 269-295.
 24. Inkalainen A., Vepsalainen A. (2005), Supply Chain Management - Redesign, in: Szegedi/Prezenszki: Logisztikamenedzsment, Kossuth.
 25. Komisja Europejska (2011), Biała Księga, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0144:FIN:PL:PDF [12.04.2014].
 26. Koulikoff-Souviron M., Harrison A. (2000), A model of perspectives on supply chain management, LERC, Cardiff.
 27. Lambert D.M., Cooper M.C., Pagh J.D. (1998), Supply chain management: implementation issues and research opportunities, "The International Journal of Logistics Management", vol. 9 no. 2, pp. 1-19.
 28. Lichtarski J. (1998), Współczesne koncepcje zarządzania przedsiębiorstwem - istota, relacje, problemy stosowania, in: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, Nr 784, Wrocław.
 29. Lichtarski J. (2007), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wyd. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, Wrocław.
 30. Mangan J., Lalwani Ch., Butcher T. (2008), Global logistics and supply chain management, John Wiley & Sons Ltd, Hoboken NJ.
 31. Mentzer J.T. (2000), Supply chain management, Sage Publications, Thousand Oaks.
 32. Mentzer J.T. (2004), Fundamentals of supply chain management. Twelve drivers of competitive advantage, Sage Publications, Thousand Oaks.
 33. Mentzer J.T, Myers M.B., Stank T.P (2007), Handbook of global supply chain management, Sage Publications, Thousand Oaks.
 34. Parmar R., Mackenzie I., Cohn D., Gann D. (2014), Nowe wzorce innowacyjności, "Harvard Business Review Polska", vol. 9, pp. 68-79.
 35. Prajogo D.I., Laosirihongthong T., Sohal A., Boonitt S. (2007), Manufacturing strategies and innovation performance in newly industrialised countries, "Industrial Management &Data Systems", vo. 107 no. 1, pp. 52-68.
 36. Ross D.F. (2008), The intimate supply chain, CRC Press, London.
 37. Schenker (2014), http://www.dbschenker.com/site/logistics/dbschenker/com/en/about_dbschenker/best _practice/ innovation/global_logistics_study2015.html [10.04.2014].
 38. Stadtler H., Kilger C. (eds.) (2002), Supply chain management and advanced planning - concepts, models, software and case studies, Springer, Berlin.
 39. Stevens G.C. (1989), Integration of the supply chain, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management", vol.19 no 8, pp. 19-23.
 40. Watson R.T., Akelsen S., Pitt L.F. (1998), Attractors: building mountains in the flat landscape of the World Wide Web, "California Manage Rev", vol. 40 no. 2, pp. 36-57.
 41. Wydro K. (ed.) (2002), Analiza stanu i potrzeb prac rozwojowych w zakresie telematyki transportu w Polsce, Instytut Łączności, Prace Zespołu Międzyzakładowego, Warszawa.
 42. Yuva J. (2002), Collaborative logistics: building a united network, "Inside Supply Management", vol. 13 no. 5, p. 50.
 43. Zanjirani Farahani, R., Asgari, N., Davarzani, H. (eds.) (2009), Supply chain and logistics in national, international and governmental environment, Springer-Verlag, Heidelberg.
 44. Zawadzka L. (ed.) (2005), Paradygmat bioorganizacyjny w inteligentnych systemach produkcyjnych. Inżynieria systemów zarządzania. Modelowanie systemów gospodarczych w przedsiębiorstwach europejskich, Wydawnictwo PG, Gdańsk.
 45. Zubrod J.F. Sr. (1998), Competing successfully in Asia: or how to be an also-ran, "Supply Chain Management Review", vol. 2 no. 2, pp. 11-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu