BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wszelaczyńska Elżbieta (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Pobereżny Jarosław (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Keutgen Keutgen, Anna J. (University of Natural Resources and Life Sciences, Austria), Szczepanek Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Idaszewska Natalia (Politechnika Poznańska), Brewka Brewka (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Tytuł
Qualitative Changes in Carrot Preserves Depending on Foliar Fertilization of Plants With Magnesium and on Selected Technological Processes
Zmiany jakościowe przetworów z marchwi w zależności od dolistnego nawożenia roślin magnezem oraz wybranych procesów technologicznych
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2015, R. 22, nr 5 (102), s. 182-197, tab., rys., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Technologia produkcji żywności, Jakość produktów żywnościowych, Przetwórstwo owocowo-warzywne, Warzywa
Food production technology, Food quality, Fruit and vegetables processing, Vegetables
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Marchew uprawiana w Polsce przeznaczana jest do sprzedaży w postaci świeżego warzywa oraz do przetwórstwa. Jakość produktów przetworzonych zależy nie tylko od prawidłowo przeprowadzonego procesu technologicznego, ale również od wartości biologicznej surowca wyjściowego. Celem pracy było określenie wpływu dolistnego nawożenia roślin 3-procentowym roztworem magnezu, w ilości 0, 45, 90 kg MgO ha-1, na jakość korzeni pięciu odmianach marchwi ('Berio', 'Flacoro', 'Karotan', 'Koral', 'Perfekcja'). Ponadto określono wpływ procesów przetwórczych korzeni na jakość mrożonek, suszu i konserw w słoikach. Największą zawartość sumy karotenoidów i witaminy C uzyskano w przetworach wyprodukowanych z korzeni spichrzowych marchwi pochodzących z poletek nawożonych dawką magnezu 90 kg ha-1. Niezależnie od zastosowanego procesu przetwarzania następowały straty karotenoidów średnio o 36,1 %, witaminy C - o 59,2 % a magnezu - o 23,3 %. Najmniejsze straty karotenoidów i witaminy C powodowały procesy mrożenia i konserwowania, największe - proces suszenia. Straty te wynosiły odpowiednio: 28,6 % i 23,6 % w mrożonkach, 27,7 % i 64,4 % - w konserwach oraz 51,9 % i 89,6 % - w suszu. Odwrotne wyniki uzyskano w przypadku magnezu, którego największe straty powodował proces konserwowania - 52,3 %, a najmniejsze suszenia - 0,14 %. Największą wartością odżywczą charakteryzowały przetwory wyprodukowane z korzeni marchwi nawożonych najwyższą dawką magnezu. Z badanych odmian marchwi do przetwórstwa najbardziej przydatne okazały się kolejno: 'Karotan', 'Koral' i 'Perfekcja'. (abstrakt oryginalny)

Carrots cultivated in Poland are either sold as fresh vegetables or preserved. The quality of processed products does not depend only on the properly implemented technological process, but, also on the biological value of the initial raw material. The objective of the research study was to determine the impact of foliar fertilization of plants with a 3 % solution of magnesium amounting to: 0, 45, and 90 kg of MgO ha-1 on the quality of roots of five carrot cultivars ('Berio', 'Flacoro', 'Karotan', 'Koral', and 'Perfekcja'). Moreover, the effect of processing operations of carrot roots was determined as regards the quality of frozen and dried products as well as the quality of preserves in jars. The highest amounts of total carotenoids and vitamin C were found in the products produced from storage roots of carrot cultivated on small fields that were fertilized with a magnesium dose of 90 kg ha-1. Irrespective of the applied processing operation, there were reported losses of carotenoids: 36.1 %, of vitamin C: 59.2 %, and of magnesium: 23.3 %. Under the freezing and preserving processes, the losses of carotenoids and vitamin C were the lowest, whereas under the drying process, the losses of those two components were the highest. The levels of those losses were, respectively: 28.6 and 23.6 % in the frozen products; 27.7 and 64.4 % in the preserves, and 51.9 and 89.6 % in the dried products. As for magnesium, the losses reported were quite different to those of the two previous compounds: the highest losses of 52.3 % occurred under the preservation process, whereas the lowest of 0.14 % under the drying process. The preserves produced from roots of carrots fertilized by the highest dose of magnesium were characterized by the highest nutritional value. Of the investigated carrot cultivars, it was found that the order of suitability for processing was 'Karotan', 'Koral', and 'Perfekcja'. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alasalvar C., Gregor J.M., Zhang D., Quantick P.C., Shahidi F.: Comparision of Volatiles, Phenolics, Sugars, Antioxidant Vitamins, and Quality of Different Colored Carrot Varieties. J. Agric. Food Chem., 2001, 49, 1410-1416.
 2. Barrera C., Betoreln N., Fito P.: Ca2+ and Fe2+ influence on the osmotic dehydration kinetics of apple slices. J. Food Eng., 2004, 65, 9-14.
 3. Biesiada A., Kołota E., Osińska M., Michalak K.: Effect of foliar fertilization on selected indicators of the nutritional value of carrots. Zesz. Nauk. AR Kraków, 2000, 364, 53-56.
 4. Buggenhout S., Lille M., Messagie I., Loey A., Autio K., Hendricks M.: Impact of pretreatment and freezing conditions on the microstructure of frozen carrots: Quantification and relation to texture loss. Eur. Food Res. Technol., 2006, 222, 543-553.
 5. Chen B.H., Peng H.Y., Chen H.E.: Changes of carotenoids, color, and vitamin. A contents during processing of carrot juice. J. Agric. Food Chem., 1995, 43, 1912-1918.
 6. Czerwińska E., Zgórska K.: Quality changes of minimally processed and vacuum-packed carrot during chilling storage. Rocznik Ochrony Środowiska, 2011, 13 (51), 845-858.
 7. Domaradzki P., Malik A., Wójcik W.: Zawartość ß-karotenu i witaminy C w wybranych produktach z marchwi. Brom. Chem. Toksykol., 2010, 2 (XLIII), 118-123.
 8. Drance T.D., Wang J.H.: Energy consumption, density, and rehydration rate of vacuum microwaveand hot-air convection-dehydrated tomatoes. Food Eng. Phys. Propert., 2002, 6 (67), 2212-2216.
 9. Fik M., Macura R., Zawiślak A.: Effect of blanching and cooking frozen carrots to changes in the content of carotenoids and antioxidant properties. Chłodnictwo, 2008, 6 (XLIII), 66-70.
 10. Gajewski M., Dąbrowska A.: Quality characteristics of carrot cultivars depending to long-term storage. Spontaneous and Induced Variation for the Genetic Improvement of Horticultural Products. (P. Nowaczyk ed.) Univ. Press Univ. Technol. Life Sci. in Bydgoszcz, 2007, ss. 95-103.
 11. Gayathri G.N., Platel K., Prakash J., Srinivasan K.: Influence of antioxidant spices on the renetion of β-carotene in vegetables during domestic cooking processes. Food Chem., 2004, 1 (84), 35-43.
 12. Gębczyński P.: Content of selected antioxidative compounds in raw carrot and in frozen product prepared for consumption, EJPAU, 2006, 3 (9), #03. Available Online: http//www.ejpau.media.pl/ volume9/issue3/art-03.html
 13. Gołaszewska B., Czarniecka-Skubina E.: Effects of technological processes on the quality of selected vegetables. Res. Conf.: Human Nutrition - Hotelarstwo - Piekarstwo ICE, 2000, pp. 97-100.
 14. Holden J.M., Eldridge A.L., Beecher G.R., Buzzaed M., Bhagwat S., Davis C.S., Douglass L.W., Erhardt S., Haytowitz D., Schakel S.: Carotenoid content of U.S. foods: an update of the base. J. Food Compos. Anal., 1999, 12, 169-196.
 15. Koca N., Karadeniz F.: Changes of bioactive compounds and anti-oxidant activity during cold storage of carrots. Int. J. Food Sci. Tech., 2008, 11 (43), 2019-2025.
 16. Kowalska H.: The treatment of carrots with calcium chloride during osmotic dehydration. Inż. Roln., 2006, 3, 135-141.
 17. Kozłowska-Wojciechowska M.: Frozen - the necessary components of healthy, modern diet. Przem. Ferment. Owoc. Warz., 2007, 3, 34-35.
 18. Krzesiński W., Knaflewski M.: The effect of solar radiation on beta-carotene and other carotenoid content in carrot roots. Folia Hort., 2002, 2 (14), 25-33.
 19. Majkowska-Gadomska J., Wierzbicka B.: The yield and nutritive value of selected carrot cultivars with orange and purple-colored storage roots. Acta Sci. Pol. Hort. Cult., 2010, 4 (9), 75-84.
 20. Marx M., Schieber A., Carle R.: Quantitive determination of carotene stereoisomers in carrot juices and vitamin supplemented (ATBC) drinks. Food Chem., 2000, 70, 403-408.
 21. Nawirska A., Król A.: Carrots - comparison of selected chemical components of four cultivars. Przem. Ferment. Owoc. Warz., 2004, 1, 25-26.
 22. Nowacka M., Witrowa-Rajchert D., Strachota W., Sobczak E.: Changes in the content of vitamin C and carotenoids during dried carrot and potato storage. Acta Agroph., 2011, 1 (17), 165-175.
 23. Patras A., Brunon N., Da Pieve S., Butler F., Downey G.: Effect of thermal and pressure processing on antioxidant activity and instrumental colour tomato and carrot purées. Innov. Food Sci. Emerg. Technol., 2009, 10, 16-22.
 24. Platta A., Kolenda H.: Sensory quality of selected species of frozen boiled carrots. Brom. Chem. Toksykol., 2008, 3 (XLI), 314-318.
 25. Platta A., Kolenda H.: The concentration of mineral compounds in selected carrot varieties. Brom. Chem. Toksykol., 2009, 3 (XLI), 294-298.
 26. Polak E., Ćwiertniewski K., Egierski K.: Nutritional quality of selected groups of frozen vegetables. Przem. Spoż., 2004, 9, 44-46.
 27. Prakash S., Jha S.K., Datta N.: Performance evaluation of blanche carrots dried by three different driers. J. Food Eng., 2004, 62, 305-313.
 28. Rosen C.J., Eliason R.: Nutrient management for commercial fruit & vegetable crops in Minnesota. Developed by the University of Minnesota Extension Service. Collage Agric., Food Environ. Sci., USA, 2005.
 29. Singh D.P., Beloy J., McInerney J.K., Day L.: Impact of boron, calcium and genetic factors on vitamin C, carotenoids, phenolic acids, anthocyanins and antioxidant capacity of carrots (Daucus carota). Food Chem., 2012, 3 (132), 1161-1170.
 30. Smoleń S., Sady W.: The effect of nitrogen fertilizer and foliar nutrition on the content of carotenoids, soluble sugars and phenolic compounds in carrot. Rocz. AR w Poznaniu, 2007, CCCLXXXIII, 619-623.
 31. Świderski F., Waszkiewicz-Robak B.: Bioactive components in functional foods. Przem. Spoż., 2005, 4, 20-22.
 32. Talcott S.T., Howard L.R., Brenes C.H.: Antioxidant changes and sensory properties of carrot puree processed with without periderm tissue. Agric. Food Chem., 2000, 48, 1315-1321.
 33. Wachowicz I., Czarniecka-Skubina E.: Wpływ procesu kulinarnego na wybrane mierniki jakości marchwi i buraków. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 2004, 3 (40) Suppl., 204-217.
 34. Wierzbicka B., Kuskowska M.: The effect of some factors on the vitamin C content in vegetables. Acta Sci. Pol. Hort. Cult., 2002, 1 (2), 49-57.
 35. Witrowa-Rajchert D.: Rehydration as an indicator of changes in plant tissue during drying. Inż. Chem. i Proc., 2004, 25 (3/4), 2051-2060.
 36. Witrowa-Rajchert D., Radecka-Wierzbicka M.: The influence of convective drying technique on chosen dried plant tissue quality determinants. Inż. Rol., 2005, 9 (69), 387-393.
 37. Wszelaczyńska E., Pobereżny J.: Effect of foliar magnesium fertilization and storage on some parameters of the nutritive value of carrot storage roots. J. Elem., 2011, 4 (16), 635-649.
 38. Zawiślak K., Panasiewicz M., Grochowicz J., Sobczak P.: Technological guidelines for production of new-generation ford fancy goods. Inż. Rol., 2005, 9 (69), 413-418.
 39. Zhang Z., Sun D.W.: Effect of cooling methods on the cooling efficiencies and qualities of cooked broccoli and carrot slices. J. Food Eng., 2006, 77, 320-326.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2015/102/081
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu