BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bilek Maciej (Uniwersytet Rzeszowski), Stawarczyk Kinga (Uniwersytet Rzeszowski), Siembida Agnieszka (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie), Strzemski Maciej (Uniwersytet Medyczny w Lublinie), Olszewski Marcin (Politechnika Gdańska), Cieślik Ewa (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Zawartość cukrów w sokach drzewnych z terenu Podkarpacia
Content of Sugars in Tree Saps from the Podkarpacie Region
Źródło
Żywność: nauka - technologia - jakość, 2015, R. 22, nr 6 (103), s. 53-63, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
Surowce roślinne, Produkcja leśna, Jakość żywności
Raw plant materials, Forest production, Food quality
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Podkarpacie
Subcarpathian Region
Abstrakt
Oznaczono zawartość cukrów w sokach drzewnych sześciu gatunków drzew rosnących na terenie Podkarpacia. Materiał doświadczalny stanowiły soki z drzew gatunków: brzoza zwisła in. brodawkowata (Betula pendula Roth.), brzoza omszona (Betula pubescens Ehrh.), grab pospolity (Carpinus betulus L.), klon zwyczajny (Acer platanoides L.), klon jesionolistny (Acer negundo L.) oraz wierzba biała (Salix alba L.). Analizę jakościową cukrów przeprowadzono metodą wysokosprawnej chromatografii cienkowarstwowej (HPTLC), a analizę ilościową - metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją światła rozproszonego (HPLC-ELSD). W sokach pozyskanych z drzew z rodzajów: brzoza oraz grab dominowała glukoza oraz fruktoza, a w sokach klonów i wierzby - sacharoza. Średnia zawartość sumy cukrów wynosiła: w sokach grabowych - 0,333 g/100 ml, klonu jesionolistnego - 1,109 g/100 ml, brzozy zwisłej - 0,897 g/100 ml, wierzby białej - 0,672 g/100 ml, brzozy omszonej - 0,475 g/100 ml, zaś klonu zwyczajnego - 1,083 g/100 ml. W soku klonu jesionolistnego oznaczono najwięcej cukrów (1,214 g/100 ml), a w soku grabu - najmniej (0,302 g/100 ml). Jedynie wyniki analizy soku z brzozy zwisłej są porównywalne z sokami brzozowymi pochodzącymi z krajów Europy Północnej i Ameryki Północnej. (abstrakt oryginalny)

The content of sugars was determined in the tree saps of six species from the Podkarpacie region. The experimental material included the silver birch sap (Betula pendula Roth.), downy birch sap (B. pubescens Ehrh.), hornbeam sap (Carpinus betulus L.), Norway maple sap (Acer platanoides L.), boxelder sap (A. negundo L.), and white willow sap (Salix alba L.). The qualitative analysis of sugars was performed using a high performance thin layer chromatography (HPTLC) method, and the quantitative analysis was carried out with the use of a high performance liquid chromatography method with light scattering detection (HPLC-ELSD). In the birch and the hornbeam saps, glucose and fructose prevailed and in the maple and willow saps: sucrose. The mean content of total sugars was as follows: 0.333 g/100 ml in the hornbeams saps; 1.109 g/100 ml in the boxelder saps; 0.897 g/100 ml in the silver birch saps; 0.672 g/100 ml in the white willow saps; 0.475 g/100 ml in the downy birch saps; and 1.083 g/100 ml in the Nowary maple saps. In the boxelder sap, the highest amount of total sugars was determined (1.214 g/100 ml), whereas in the hornbeam sap: the lowest amount of sugars (0.302 g/100 ml). The results of the silver birch analysis are the only ones that could be compared with the tree saps from the countries in Northern Europe and North America. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Handbook of Best Management Practices for Massachusetts Maple Syrup Farms [online]. Dostęp w Internecie [4.02.2014.]: http://ag.umass.edu/sites/ag.umass.edu/files/pdf - doc - ppt/maple_bmp_ final.pdf
 2. Berg A. van den: Birch syrup production to increase the economic sustainability of maple syrup production in the Northern Forest [online]. Dostęp w Internecie [4.02.2015.]: http://nsrcforest.org/sites/default/files/uploads/vandenBerg11full.pdf
 3. Bilek M., Natłok N., Kaniuczak J., Gorzelany J.: Sugar and inorganic anions content in mineral and spring water-based beverages. Rocz. Państ. Zakł. Hig., 2014, 3 (65), 193-197.
 4. Cameron M.: Establishing an Alaskan birch syrup industry: Birch syrup-it's the un-maple [online]. Dostęp w Internecie [4.02.2015]: http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/gtr/other/gtr-nc217/gtr_nc217page135.pdf
 5. Choi Y H., Han S.S., Hyun Ok Lee H.O., Baek S. W.: Biological activity of bioactive components from Acer ginnala Max. Bull. Korean Chem. Soc., 2005, 9 (26), 1450-1452.
 6. Conger A.: A comparative analysis of sugar concentrations in various maple species on the St. John's Campus [online]. Dostęp w Internecie [4.02.2015.]: http://www.employees.csbsju.edu/ssaupe/CV/conger_final_report.pdf
 7. Hart J.: The ethnobotany of the Northern Cheyenne Indians of Montana. J. Ethnopharmacol., 1981, 1 (4), 1-55.
 8. Holgate K.C.: Changes in the composition of maple sap during the tapping season [online]. Dostęp w Internecie [4.02.2015.]: http://ecommons.library.cornell.edu/bitstream/1813/4305/1/bulletin742.pdf
 9. Hopkins K.: Maple syrup quality control manual [online]. Dostęp w Internecie [4.02.2015.]: http://www.umext.maine.edu/onlinepubs/PDFpubs/7038.pdf
 10. Jeong-Jeong S. Lee C.H., Kim H.Y., Hwang I.G., Shin C.S., Park E.S., Lee J., Jeong H.S.: Characeteristic of Goroshoe (Acer mono Max.) sap with different collection times after ultra filtration. J. Korean Soc. Food Sci. Nutr., 2011, 5 (40), 753-758.
 11. Jeong-Jeong S., Lee Ch.H., Kim H.Y., Lee S.H., Hwang I.G., Shin C.S., Lee J., Jeong H.S.: Quality characteristics of the white birch sap with varying collection periods. J. Korean Soc. Food Sci. Nutr., 2012, 1 (41), 143-148.
 12. Jeong-Jeong S., Jeong H.S., Woo S.H., Shin Ch.S.: Consequences of ultrafiltration and ultraviolet on the quality of white birch (Betula platyphylla var. japonica) sap during storage. Aust. J. Crop. Sci., 2013, 7 (8), 1072-1077.
 13. Jiang H., Sakamoto Y., Tamai Y., Terezawa M.: Proteins in the exudation sap from birch trees, Betula platyphylla Sukatchev var. japonica Hara and Betula verrucosa Her. Eurasian J. For. Res., 2001, 2, 59-64.
 14. Kallio H., Ahtonen S., Raulo J., Linko R.R.: Identification of the sugars and acids in birch sap. J. Food Sci., 1985, 1 (50), 266-269.
 15. Kalio H., Karppinen T., Holmbom B.: Concentration of birch sap by reverse osmosis. J. Food Sci., 1985, 50, 1330-1332.
 16. Kalio H. Ahtonen S.: Identification and seasonal variations of amino acids in birch sap used for syrup production. Food Chem., 1989, 33, 125-132.
 17. Kalio H., Teerinen T., Ahtonen S., Suihko M., Linko R.R.: Composition and properties of birch syrup (Betula pubescens). J. Agric. Food Chem., 1989, 37, 51-54.
 18. Koffi K., Labrie S., Genois A., Aït Aissa A., Aïder M.: Contribution to the development of a method of maple sap soft drink stabilization by electro-activation technology. LWT-Food Sci. Technol., 2014, 59, 138-147.
 19. Kūka M., Čakste I., Geršebeka E.: Determination of bioactive compounds and mineral substances in Latvian birch and maple saps. Proc. Latv. Acad. Sci. Sect. B Nat. Exact Appl. Sci, 2013, 4-5 (67), 437-441.
 20. Larochelle F., Forget E., Rainville A., Bousquet J.: Sources of temporal variation in sap sugar content in a mature sugar maple (Acer saccharum) plantation. Forest Ecol. Manag., 1998, 106, 307-313.
 21. Legault J., Girard-Lalancette K., Grenon C., Dussault C., Pichette A.: Antioxidant activity, inhibition of nitric oxide overproduction, and In vitro antiproliferative effect of maple sap ans syrup from Acer saccharum. J. Med. Food, 2010, 2 (13), 460-468.
 22. Łuczaj Ł., Bilek M., Stawarczyk K.: Sugar content in the sap of birches, hornbeams and maples in southeastern Poland. Cent. Eur. J. Biol., 2014, 4 (9), 410-416.
 23. Maher K.A.C.: Factors influencing birch sap production in Alaskan birch (Betula neoalaskana Sarg.) [online]. Dostęp w Internecie [4.02.2015.]: http://www.uaf.edu/files/ces/aknfc/resources/workshops/06FactorInfluenceBirchSap.pdf
 24. Peev C., Dehelean C., Mogosanu C., Feflea F., Corina T.: Spring drugs of Betula pendula Roth.: Biologic and pharmacognostic evaluation, Studia Univ. VG, SSV, 2010, 3 (20), 41-43.
 25. Raport o stanie lasów w Polsce 2012 [online]. Dostęp w Internecie [4.02.2015.]: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/raporty_i_prognozy
 26. Reference manual [online]. Dostęp w Internecie [4.02.2015.]: http://www.omafra.gov.on.ca/english/food/inspection/maple/pdf/fs_maple_ch3.pdf
 27. Svanberg I., Sõukand R., Łuczaj Ł., Kalle R., Zyryanova O., Dénes A., Papp N., Nedelcheva A., Šeškauskait_ D., Kołodziejska-Degórska I., Kolosova V.: Uses of tree saps in northern and eastern parts of Europe. Acta Soc. Bot. Pol., 2012, 4 (81), 343-357.
 28. Viškelis P., Rubinskien_ M.: Beržų sulos chemin_ sud_tis. Sodininkysté ir Daržininkysté, 2011, 3-4 (30), 75-82.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0769
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15193/zntj/2015/103/087
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu