BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bozionelos Giorgos (Department of Psychiatry of Katerini General Hospital, Greece), Bozionelos Nikos (Audencia School of Management (France))
Tytuł
Employability and Key Outcomes in Times of Severe Economic Crisis : the Role of Career Orientation
Zatrudnialność w czasach głębokiego kryzysu ekonomicznego : rola orientacji zawodowej
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2015, nr 6, s. 11-32, rys., tab., bibliogr. 51 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Kryzys finansowy, Zatrudnialność, Restrukturyzacja, Kariera zawodowa, Wyniki badań, Kryzys gospodarczy
Financial crisis, Employability, Restructuring, Professional career, Research results, Economic crisis
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Grecja
Greece
Abstrakt
Na potrzeby badania stworzono model antecedencji i konsekwencji zatrudnialności pracowników w organizacji podejmującej działania ukierunkowane na wprowadzenie znaczących zmian, w odpowiedzi na poważny kryzys finansowy. Badanie zostało wykonane w państwowym zakładzie komunalnym w Grecji. Wzięło w nim udział 157 osób. Głównym celem badania było sprawdzenie, czy sposób myślenia w kategorii kariery "bez barier" i proteańska orientacja kariery mogą pozytywnie wpływać na zatrudnialność, co wiąże się ze zwiększeniem otwartości na zmiany organizacyjne oraz wzmocnieniem woli włożenia pewnego wysiłku w pracę. Wyniki potwierdziły hipotetyczny związek między proteańską orientacją kariery i nieograniczonym sposobem myślenia a zatrudnialnością. Ponadto, zgodnie z oczekiwaniami, zatrudnialność była ściśle powiązana z gotowością podjęcia wysiłków, a także stanowiła czynnik pośredni w związku z nieograniczonym sposobem myślenia i zmienną orientacją kariery. Z drugiej strony, zatrudnialność nie była powiązana z otwartością na zmianę i hipoteza о "moderującej" roli postrzeganego wsparcia organizacyjnego nie została potwierdzona. Wyniki badania są rozpatrywane w kontekście ram teoretycznych dotyczących kontekstu kariery i zatrudnialności, a także wpływu wyżej wymienionych czynników na zarządzanie zasobami ludzkimi w okresach, w których zachodzą poważne zmiany. (abstrakt oryginalny)

Research serves as the basis for the construction of a model of the antecedents and consequences of employability within an organization undertaking significant change as a response to severe financial crisis. The study was conducted in a state-owned public utility in Greece and involved 157 participants. The central idea was that a boundaryless career mindset and a protean career orientation would be positively related to employability, which in turn would be related to openness towards organizational change and the willingness to expend effort at work. Results confirmed the hypothesized relationship of protean career orientation and boundaryless mindset with employability. Furthermore, in line with expectations, employability was related to the willingness to expend effort and also mediated the relationship of boundaryless mindset and protean career orientation with it. On the other hand, employability was not related to openness towards change and the hypothesis for a moderating role of perceived organizational support did not materialized. The findings are discussed within the context of career and employability theory as well as in terms of their implications for the management of the workforce in times of severe change. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aiken, L. and West, S. [1991], Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions, Newbury Park, California, Sage.
 2. Ajzen, I. and Fishbein, M. [2005], "The Influence of Attitudes on Behavior," in D. Albarracín, В. T. Johnson, and M. P. Zanna [Editors], The Handbook of Attitudes [pp. 173-221], Mahwah, New Jersey, Erlbaum.
 3. Arthur, M. B. and Rousseau, D. M. [1996], "The Boundaryless Career as a New Employment Principle," in M. G. Arthur and D. M. Rousseau [Editors], The Boundaryless Career [pp. 3-20], New York, Oxford University Press.
 4. Baron, R. M. and Kenny, D. A. [1986], "The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic and Statistical Considerations," Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.
 5. Baruch, Y. and Bozionelos, N. [2010], "Career Issues," in S. Zedeck [Editor], АРА Handbook of Industrial and Organizational Psychology, Volume 2: Selecting and Developing Members of the Organization [pp. 67-113], Washington, D.C., American Psychological Association.
 6. Behling, O. and Law, K. S. [2000], Translating Questionnaires and Other Research Instruments: Problems and Solutions, Thousand Oaks, California, Sage.
 7. Briscoe, J. P. and Hall, D. T. [2006], "The Interplay of Boundaryless and Protean Careers: Combinations and Implications," Journal of Vocational Behavior, 69, 4-18.
 8. Bollen, K. A. [1989], Structural Equations with Latent Variables, New York, Wiley.
 9. Bozionelos, N. [2003], "Causal Path Analysis: What It Does and What It Does Not Tell Us," Career Development International, 8, 5-11.
 10. Bozionelos, N. [2014], "Career Patterns in Greek Academia: Social Capital and Intelligent Careers, but for Whom?", Career Development International, 19, 264-294.
 11. Bozionelos, N. [2015], "Social Capital and Careers: Indisputable Evidence and Note for Caution," in De Vos, A. and Van der Heijden В. I. J. M. [Editors], Handbook of Research on Sustainable Careers [pp. 67-82]. Northampton, Massachusetts, Edward Elgar Publishing.
 12. Bozionelos, N., Bozionelos, G., Polychroniou, P., and Kostopoulos, K. [2014], "Mentoring Receipt and Personality: Evidence for Non-Linear Relationships," Journal of Business Research, 67, 171-181.
 13. Briscoe, J. P. and Hall, D. T. [2006], "The Interplay of Boundaryless and Protean Careers: Combinations and Implications," Journal of Vocational Behavior, 69, 4-18.
 14. Briscoe, J. P., Hall, D. Т., and DeMuth, R. L. F. [2006], "Protean and Boundaryless Careers: An Empirical Exploration," Journal of Vocational Behavior, 69, 30-47.
 15. Caesens, G., Marique, G., and Stinglhamber, F. [2014], "The Relationship between Perceived Organizational Support and Affective Commitment More than Reciprocity, It Is also a Question of Organizational Identification," Journal of Personnel Psychology, 13[4], 167-173.
 16. Chandon, P., Morwitz, V. G., and Reinartz, W. J. [2005], "Do Intentions Really Predict Behavior? Self-Generated Validity Effects in Survey Research", Journal of Marketing, 69, 1-14.
 17. Chen, D. S. and Wang, Z. M. [2014], "The Effects of Human Resource Attributions on Employee Outcomes during Organizational Change," Social Behavior and Personality, 42[9], 1431-1443.
 18. Cohen, J., Cohen, P., West, S. G., and Aiken, L. S. [2003], Applied Multiple Regression/ Correlation Analysis for the Behavioral Sciences [3rd Edition], Mahwah, New Jersey, Lawrence Erlbaum.
 19. De Vos, A. and Soens, N. [2008], "Protean Attitude and Career Success: The Mediating Role of Self-Management," Journal of Vocational Behavior, 73, 449-456.
 20. De Vos, A., Buyens, D., and Schalk, R. [2003], "Psychological Contract Development During Organizational Socialization: Adaptation to Reality and the Role of Reciprocity," Journal of Organizational Behavior, 24, 537-559.
 21. Ford, J. D., Ford, L. W., and D'Amelio, A. [2008], "Resistance to Change: The Rest of the Story," Academy of Management Review, 33, 362-377.
 22. Fugate, M. and Kinicki, A. J. [2008], "A Dispositional Approach to Employability: Development of a Measure and Test of Implications for Employee Reactions to Organizational Change," Journal of Occupational and Organizational Psychology, 81, 503-527.
 23. Fugate, M., Kinicki, A. J., and Ashforth, В. E. [2004], "Employability: A Psycho-Social Construct, Its Dimensions, and Applications," Journal of Vocational Behavior, 65, 14-38.
 24. Gavino, M. C., Wayne, S. J., and Erdogan, B. [2012], "Discretionary and Transactional Human Resource Practices and Employee Outcomes: The Role of Perceived Organizational Support," Human Resource Management, 51, 665-686.
 25. Hall, D. T. [1976], Careers in Organizations, Pacific Palisades, California, Goodyear.
 26. Hall, D. T. [2004], "The Protean Career: A Quarter-Century Journey," Journal of Vocational Behavior, 65, 1-13.
 27. Hall, D. T. and Mirvis, P. H. [1996], "The New Protean Career: Psychological Success and the Path with a Heart," in D. T. Hall [Editor], The Career Is Dead - Long Live, the Career [pp. 15-45], San Francisco, Jossey Bass.
 28. Hofstede, G. [2001], Culture's Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions and Organizations across Nations, Thousand Oaks, California, Sage.
 29. Hon, A. H. Y., Bloom, M., and Crant, J. M. [2014], "Overcoming Resistance to Change and Enhancing Creative Performance," Journal of Management, 40, 919-941.
 30. Huang, R. Т. [2015], "Overcoming Invisible Obstacles in Organizational Learning: The Moderating Effect of Employee Resistance to Change," Journal of Organizational Change Management, 28, 356-368.
 31. Judd, С. M. and Kenny, D. A. [1981], "Process Analysis: Estimating Mediation in Evaluation Research," Evaluation Research, 5, 602-619.
 32. Kline R. B. [2005], Principles and Practice of Structural Equation Modeling, New York, Guilford Press.
 33. Kraus, S.J. [1995], "Attitudes and the Prediction of Behavior: A Meta-Analysis of the Empirical Literature," Personality and Social Psychology Bulletin, 21, 58-75.
 34. Lazarova, M. and Taylor, S. [2009], "Boundaryless Careers, Social Capital, and Knowledge Management: Implications for Organizational Performance," Journal of Organizational Behavior, 30, 119-139.
 35. MacKinnon, D. [2008], Introduction to Statistical Mediation Analysis, Mahwah, New Jersey, Erlbaum.
 36. MacKinnon, D. P., Lockwood, С. M., and Williams, J. [2004], "Confidence Limits for the Indirect Effect: Distribution of the Product and Resampling Methods," Multivariate Behavioral Research, 39, 99-128.
 37. McQuaid, R. W. and Lindsay, C. [2005], "The Concept of Employability," Urban Studies, 42, 197-219.
 38. Muthén, L. K. and Muthén, В. O. [1998-2012], "Mplus User's Guide" [7th Edition], Los Angeles, California, Muthén and Muthén.
 39. Nauta, A., Van Vianen, A., Van der Heijden, В., Van Dam, K., and Willemsen, M. [2009], "Understanding the Factors that Promote Employability Orientation: The Impact of Employability Culture, Career Satisfaction, and Role Breadth Self-Efficacy," Journal of Occupational and Organizational Psychology, 82, 233-251.
 40. Oreg, S. [2003], "Resistance to Change: Developing an Individual Differences Measure," Journal of Applied Psychology, 88, 680-693.
 41. Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. В., Lee, J.-Y., and Podsakoff, N. P. [2003], "Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of the Literature and Recommended Remedies," Journal of Applied Psychology, 88, 879-903.
 42. Reitman, F. and Schneer, J. A. [2008], "Enabling the New Careers of the 21st Century," Organization Management Journal, 5, 17-28.
 43. Robinson, O. J., Vytal, K., Cornwell, B. R., and Grillon, C. [2013], "The Impact of Anxiety upon Cognition: Perspectives from Human Threat of Shock Studies," Frontiers in Human Neuroscience, 7, 203.
 44. Schaufeli, W. B. and Bakker, A. B. [2004], "Job Demands, Job Resources, and Their Relation with Burnout and Engagement: A Multi-Sample Study", Journal of Organizational Behavior, 25, 293-315.
 45. Spector, P. E. [2006] "Method Variance in Organizational Research: Truth or Urban Legend?" Organizational Research Methods, 9, 221-232.
 46. Strebel, P. [1996], "Why Do Employees Resist Change?" Harvard Business Review, 74[3], 86-92.
 47. Sullivan, S. E. and Arthur, M. B. [2006], "The Evolution of the Boundaryless Career Concept: Examining Physical and Psychological Mobility", Journal of Vocational Behavior, 69, 19-29.
 48. Van der Heijde, С. M. and Van der Heijden, В. I. J. M. [2006], "A Competence-Based and Multidimensional Operationalization and Measurement of Employability," Human Resource Management, 45, 449-476.
 49. Van der Heijden, В. I. J. M., and Baker, A. B. [2010], "Toward a Mediation Model of Employability Enhancement: A Study of Employee-Supervisor Pairs in the Building Sector," Career Development Quarterly, 59, 232, 248.
 50. Van der Heijden, B. I. J. M., De Lange, A. H., Demerouti, E., and Van der Heijde, С. M. [2009], "Age Effects on the Employability-Career Success Relationship," Journal of Vocational Behavior, 74, 156-164.
 51. Wittekind, A., Raeder, S., and Grote, G. [2010], "Longitudinal Study of Determinants of Perceived Employability," Journal of Organizational Behavior, 31, 566-586.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu