BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łyszczak Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Innowacje na polskim rynku kredytowania hipotecznego na przykładzie odwróconego kredytu hipotecznego
Źródło
Prace Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Katowicach. Finanse wobec sfery realnej gospodarki : praca zbiorowa. T. 1, 2008, s. 277-287, tab.
Słowa kluczowe
Banki hipoteczne, Kredyt hipoteczny, Odwrócona pożyczka hipoteczna
Mortgage banks, Mortgage credit, Reverse mortgage
Abstrakt
Polski rynek kredytów hipotecznych doświadczył w ostatnich 13 latach bardzo istotnych zmian. Wiedząc, co się na nim wydarzyło z niedowierzaniem można przywołać słowa jednego z ekspertów branży, który w anegdotyczny sposób wspominał jak sceptycznie banki działające w Polsce podchodziły do kredytów hipotecznych. Ciężko w to dziś uwierzyć, ale przeważał wtedy pogląd, że kredyty mieszkaniowe w Polsce nie przyjmą się, nie będzie klientów nimi zainteresowanych. Jak bardzo mylne było takie myślenie pokazują dane i możliwe do przytoczenia succes stories z poszczególnym banków, które swoją rynkową pozycję zbudowały właśnie na kredytach hipotecznych. Finansowanie mieszkalnictwa stało się motorem napędowym dla rosnącej polskiej bankowości detalicznej. Na przełomie 2005 i 2006 roku wolumen kredytów dla ludności przekroczył wartość kredytów dla przedsiębiorstw, a w maju/czerwcu 2006 wolumen kredytów mieszkaniowych dla ludności przekroczył wartość kredytów konsumpcyjnych. 2007 rok zakończył się przełomowym zdarzeniem - suma wszystkich udzielonych kredytów mieszkaniowych przekroczyła połowę wszystkich kredytów udzielonych przez banki działające w Polsce. Należy spodziewać się dalszego intensywnego rozwoju rynku kredytowania opartego na hipotece. Obejmujące całą gospodarkę procesy konwergencji odciskają swoje istotne piętno również na kredytach mieszkaniowych, które są lub będą oferowane klientom w najbliższych latach. Eksperci London Economics szacują, że dzięki integracji w ramach struktur unijnych polski rynek kredytowania hipotecznego urośnie do 2015 roku z obecnych 6% PKB do ponad 35%. Jeśli do tego dodamy fakt, iż w Unii zadłużenie z tytułu kredytów mieszkaniowych jest 3,5 razy większe niż z tytułu kredytów konsumpcyjnych widzimy, że w średnim i długim terminie możemy być zupełnie spokojni o dalszy rozwój bankowości hipotecznej. Nie należy się jednocześnie spodziewać, by ów rozwój był tak dynamiczny jak w latach 2000-2007. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Łaszek J.: Bankowy system finansowania nieruchomości mieszkaniowych dla indywidualnych nabywców. "Finansowanie Nieruchomości" 2004, nr 1.
  2. Pawłowicz L., Krysiak Z.: Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w perspektywie średniookresowej. "Finansowanie Nieruchomości" 2006, nr 9.
  3. Łaszek J.: Instrumenty finansowania rynku nieruchomości mieszkaniowych. "Zeszyty BRE Bank - CASE" 2000, nr 51.
  4. Brzeski W.J.: Finansowanie mieszkalnictwa - dla kogo i po co? "Zeszyty BRE Bank - CASE" 2000, nr 51.
  5. Łaszek J.: Rynek nieruchomości mieszkaniowych i jego specyfika, jak czynniki determinujące ryzyko kredytowania hipotecznego. Materiały i Studia NBP, Warszawa 2006, z. 203.
  6. Jóźwiak S.: Aktywa nieruchomościowe w analizie portfelowej. "Nasz Rynek Kapitałowy" 2003, listopad/grudzień.
Cytowane przez
Pokaż
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu