BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sala-Suszyńska Justyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Trudności w uczeniu się języka obcego przez gimnazjalistów z dysleksją rozwojową
Linguistic and Non-linguistic Difficulties with Learning Foreign Language Teenagers with Dyslexia
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 16 (1), s. 28-40, tab., bibliogr. 14 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Trudności w uczeniu się, Bariery rozwojowe, Proces uczenia się, Wyniki badań, Szkolnictwo ponadpodstawowe
Learning disabilities, Development barriers, Learning process, Research results, Post-primary education
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest przybliżenie pojęcia dysleksji rozwojowej, uwidocznienie językowych i pozajęzykowych trudności, które przejawiają uczniowie z dysleksją, a także zaprezentowanie badań własnych dotyczących trudności w uczeniu się języka obcego gimnazjalistów z dysleksją rozwojową(abstrakt oryginalny)

The article presents linguistic and non-linguistic difficulties which are trouble for teenagers with dyslexia. Nowadays, it is very interesting topic, because more and more people have dyslexia. Teachers should have knowledge about dyslexia and use strategies which will be helpful for their students. The research shows that teenagers with dyslexia have more difficulties with learning foreign language than teenagers without dyslexia. They have problems with reading, listening, understanding, writing, memorizing. Differences between girls and boys with dyslexia are not statistically significant. Dyslexic pupils learning a foreign language have to be aware that it may be a longer process for them than for others, but it is also important to consider the suitability of different languages(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adryjanek A., Bogdanowicz M., Uczeń z dysleksją w szkole, Gdynia 2004.
 2. Bogdanowicz K., Dysleksja a nauczanie języków obcych. Przewodnik dla nauczycieli i rodziców uczniów z dysleksją, Gdańsk 2011.
 3. Bogdanowicz M., Niespecyficzne i specyficzne trudności w uczeniu się języków obcych, w: Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, red. M. Bogdanowicz, M. Smoleń, Gdańsk 2004.
 4. Bogdanowicz M., Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu, w: Dysleksja rozwojowa- perspektywa psychologiczna, red. G. Krasowicz- Kupis, Gdańsk 2006.
 5. Bogdanowicz M., Krasowicz-Kupis G., Czytanie i pisanie jako formy komunikacji językowej, w: Podstawy neurologopedii: podręcznik akademicki, red. T. Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole 2005.
 6. Bogdanowicz M., Smoleń M., Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych. Gdańsk 2004.
 7. Knieja J., Piotrowski S., Nauczanie języka obcego a specyficzne potrzeby uczących się: o kompetencjach, motywowaniu i strategiach. Lublin 2011.
 8. Jurek A., Języki obce w nauczaniu uczniów z dysleksją rozwojową. Część I, " Języki obce w Szkole" nr 1, 2004a
 9. Jurek A., Języki obce w nauczaniu uczniów z dysleksją rozwojową. Część II, " Języki obce w Szkole" nr 2, 2004b.
 10. Jurek A., ABC dysleksji, "Języki Obce w Szkole" nr 5, 2004c.
 11. Jurek A., Trudności w nauce języków obcych uczniów z dysleksją rozwojową, w: Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, red. M. Bogdanowicz, M. Smoleń, Gdańsk 2004d.
 12. Krasowicz- Kupis G., Psychologia dysleksji, Warszawa 2008.
 13. Nijakowska J., Usprawnianie umiejętności odczytywania i zapisywania wyrazów w języku angielskim młodzieży z dysleksją rozwojową, w: Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, red. M. Bogdanowicz, M. Smoleń, Gdańsk 2004.
 14. Petrus P., Bogdanowicz M., Sprawność fonologiczna dzieci w kontekście nauki języka angielskiego, w: Dysleksja w kontekście nauczania języków obcych, red. M. Bogdanowicz, M. Smoleń, Gdańsk 2004.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu