BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kruczek Mariusz (Politechnika Śląska), Żebrucki Zbigniew (Politechnika Śląska)
Tytuł
Koncepcja lean management w procesie ciągłego doskonalenia przepływów
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 425-432, rys., bibliogr. 31 poz.
Słowa kluczowe
Doskonalenie organizacji przedsiębiorstwa, Doskonalenie zarządzania, Strategiczna Karta Wyników, Odchudzone zarządzanie
Enterprises organisation improving, Management development, Balanced Scorecard (BSC), Lean management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono połączenie wybranych narzędzi doskonalenia przepływów w przedsiębiorstwie występujących w ramach koncepcji lean ze strategią organizacji. Połączenie to ujęto w zintegrowany model ciągłego doskonalenia. Model ten bazuje na klasycznym cyklu PDCA i zapewnia możliwość definiowania celów przyporządkowania im metod i narzędzi ich realizacji, systematyzacje działań za pomocą narzędzia map drogowych oraz wdrożenie i monitorowanie uzyskiwanych efektów. Model oparto o wdrożone w przedsiębiorstwie produkcyjnym rozwiązanie.(abstrakt oryginalny)

The article presents the combination of selected tools in the enterprise to improve flows occurring concept of lean with the organization strategy. This connection base on the integrated model of continuous improvement which use classic PDCA cycle and provides the ability to define the purpose of the assignment of the methods and tools for their implementation, systematization of activities by using road maps, and implementation and monitoring of the effects. The model is implemented solution in a manufacturing company.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdulmaleka F.A., Rajgopal J., Analyzing the benefits of lean manufacturing and value stream mapping via simulation: a process sector case study, Int. J. Prod. Economics, 2007, Vol. 107, pp. 223-36.
 2. Agus A., Hajinoor M.S., Lean production supply chain management as driver towards enhancing product quality and business performance, International Journal of Quality & Reliability Management, 2012, Vol. 29 No. 1, pp. 92-121.
 3. Allway M., Corbett S., Shifting to lean service: stealing a page from manufacturers' playbooks, Journal of Organizational Excellence, 2002 Vol. 21 No. 2, pp. 45-54.
 4. Anvari A.R., Norzima Z., Rosnay M.Y., Hojjati M.S.H., Ismail Y., A comparative study on journey of lean manufacturing implementation, AIJSTPME, 2010, Vol. 3 No. 2, pp. 77-85.
 5. Brintrup A., Ranasinghe D., McFarlane D., RFID opportunity analysis for leaner manufacturing, International Journal of Production Research, 2010, Vol. 48 No. 9, pp. 2745-64.
 6. Brzóska J., Karbownik A., Kruczek M., Szmal A., Żebrucki Z., Strategiczna Karta Wyników. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2012.
 7. Fogarty D.W., Work in process: performance measures, Int. J. Prod. Economics, 1992, Vol. 26, pp. 169-72.
 8. Fullerton R.R., Wempe W.F., Lean manufacturing, non-financial performance measures, and financial performance, International Journal of Operations & Production Management, 2009, Vol. 29 No. 3, pp. 214-40.
 9. Hofmann E., Locker A., Value-based performance measurement in supply chains: a case study from the packaging industry, Production Planning & Control, 2009, Vol. 20 No. 1, pp. 68-81.
 10. Hon K.K.B., Performance and Evaluation of Manufacturing Systems, Department of Engineering, University of Liverpool, Liverpool, 2003.
 11. Hopp W.J., Spearman M.L., To pull or not to pull: what is the question?, Manufacturing & Service Operations Management, 2004, Vol. 6 No. 2, pp. 133-48.
 12. Karim M.A., Smith A.J., Halgamuge S., A comparative study of manufacturing practices and performance variables, International Journal of Production Economics, 2008, Vol. 112, pp. 841-59.
 13. Kruczek M., Żebrucki Z., Założenia dla zintegrowanego systemu ciągłego doskonalenia, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej seria: Organizacja i Zarządzanie nr 63, Gliwice 2013.
 14. Kruczek M., Żebrucki Z., Ścieżka doskonalenia procesów produkcyjnych i logistycznych, [w] Lichota A, Majewska K., Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej (Tom 1), Wydawnictwo AGH, Kraków 2013, s. 193-204.
 15. Kuhlang P., Edtmayr T., Sihn W., Methodical approach to increase productivity and reduce lead time in assembly and production-logistic processes, CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 2011, Vol. 4.
 16. Leung S., Lee W.B., Strategic manufacturing capability pursuance: a conceptual framework, Benchmarking: An Int. Journal, 2004, Vol. 11 No. 2, pp. 156-74.
 17. Levinson W.A., Rerick R.A., Lean Enterprise: A Synergistic Approach to Minimizing Waste, AsQ Quality Press, Milwaukee, WI, 2002.
 18. MacDufile J.P., Helper S., Creating lean suppliers: diffusing lean production through the supply chain, paper presented at International Motor Vehicle Program (IMVP), FY'97 IMVP working papers, 1997.
 19. Marvel J.H., Standridge C.R., A simulation-enhanced lean design process, Journal of Industrial Engineering & Management, 2009, Vol. 2 No. 1, pp. 90-113.
 20. Meade D., Kumar S., Analysing the impact of the implementation of lean manufacturing strategies on profitability, Journal of the Operational Research Society, 2010, Vol. 61 No. 5, pp. 858-71.
 21. Moore J., Gibbons S.M., Is lean manufacturing universally relevant? An integrative methodology, International Journal of Operations & Product Management, 1997, Vol. 17 No. 9, pp. 899-911.
 22. Papadopoulou T.C., Ozbayrak M., Leanness: experiences from the journey to date, Management, 2005, Vol. 16 No. 7, pp. 784-807.
 23. Rother M., Shook J., Learning to See - Value Stream Mapping to Create Value and Eliminate Muda, Version 1.2, The Lean Enterprise Institute Brookline, Brookline, MA, 1999.
 24. Schonbergerm R.J., Japanese production management: an evolution with mixed success, Journal of Operations Management, 2007, Vol. 25, pp. 403-19.
 25. Shah R., Ward P.T., Defining and developing measures of lean production, Journal of Operations Management, 2007, Vol. 25 No. 4, pp. 785-805.
 26. Tiwari A., Turner C., Sackett P., A framework for implementing cost and quality practices within manufacturing, Journal of Manufacturing Technology Management, 2007, Vol. 18, pp. 731-60.
 27. Wan H.D., Measuring leanness of manufacturing systems and identifying leanness target by considering agility, Industrial and Systems Engineering, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, 2006, pp. 1-186.
 28. Wan H.D., Chen F.F., A leanness measure of manufacturing systems for quantifying impacts of lean initiatives, International Journal of Production Research, 2008, Vol. 46 No. 23, pp. 6567-84.
 29. Wan H.D., Chen F.F., Rivera L., Leanness score of value stream maps, Proceedings of the 2007 Industrial Engineering Research Conference, 2007.
 30. Womack J.P., Jones D.T., Lean Thinking: Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation, 2nd ed., Simon & Schuster, London, 2003, pp. 15-90.
 31. Wu S., Wee H.M., How lean supply chain effects product cost and quality - a case study of the Ford Motor Company, paper presented at IEEE Conference, 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu