BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sanecka Elżbieta (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Narcystyczne przywództwo w organizacjach: analiza ujęć teoretycznych i empirycznych
Narcissistic Leadership in Organizations: the Analysis of Theoretical and Empirical Perspectives
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 16 (1), s. 55-67, bibliogr. 54 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Przywództwo, Lider w organizacji, Osobowość lidera, Style kierowania
Leadership, Leader in the organization, Leader's personality, Management styles
Uwagi
summ.
Abstrakt
W prezentowanym opracowaniu omówiono najważniejsze zagadnienia związane z funkcjonowaniem narcystycznych kierowników w organizacjach. Przedstawione zostały również różne ujęcia teoretyczne narcystycznego przywództwa, w tym koncepcje wpisujące się w nurt dociekań teoretycznych i empirycznych poświęconych osobowościowym determinantm stylów i zachowań przywódczych (Opolska 2014: 58-61). Następnie wyróżniono negatywne oraz możliwe pozytywne przejawy i konsekwencje obecności narcystycznego lidera w organizacji, a także wskazówki co do zarządzania kierownikami charakteryzującymi się wysokim poziomem narcyzmu. W związku z tym, że tematyka narcystycznego przywództwa wpisuje się w szerszą perspektywę rozważań dotyczących "jasnych" i "ciemnych" stron przywództwa w organizacjach, a opisy zachowań narcystycznych liderów są silnie nasycone ocenami etycznymi, w prezentowanym artykule podjęto również próbę wskazania etycznych aspektów funkcjonowania narcystycznych kierowników.(fragment tekstu)

The article discusses the phenomenon of the narcissistic leadership in organizations. The author briefly reviews the literature on subclinical narcissism in the organizational context and presents different theoretical and empirical perspectives on the narcissistic leadership. The article also presents positive and negative aspects of narcissistic leadership, reflecting its "bright" and "dark" side. Finally, as leader narcissism can be problematic in organizational context, some propositions for human resource management are offered.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aasland M.S., Skogstad A., Notelaers G., Nielsen M.B., Einarsen S. (2010). The prevalence of destructive leadership behaviour. British Journal of Management 21(2): 438-452.
 2. Amernic J.H., Craig R.J. (2010). Accounting as a facilitator of extreme narcissism. Journal of Business Ethics 96(1): 79-93.
 3. Arjoon S. (2012). Narcissistic behavior and the economy: The role of virtues. Journal of Markets & Morality 13(1): 59-82.
 4. Ashforth B. (1994). Petty tyranny in organizations. Human Relations 47(7): 755- 778.
 5. Bazińska R., Drat-Ruszczak K. (2000). Struktura narcyzmu w polskiej adaptacji kwestionariusza NPI Raskina i Halla. Czasopismo Psychologiczne 6(3-4): 171- 188.
 6. Blair C.A., Hoffman B.J., Helland K.R. (2008). Narcissism in organizations: A multisource appraisal reflects different perspectives. Human Performance 21(3): 254-276.
 7. Brown M.E., Mitchell M.S. (2010). Ethical and unethical leadership: Exploring new avenues for future research. Business Ethics Quarterly 20(04): 583-616.
 8. Brown M.E., Treviño L.K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly 17(6): 595-616.
 9. Brown M.E., Treviño L.K., Harrison D.A. (2005). Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational Behavior and Human Decision Processes 97(2): 117-134.
 10. Brunell A.B., Gentry W.A., Campbell W.K., Hoffman B.J., Kuhnert K.W., DeMarree K.G. (2008). Leader emergence: The case of the narcissistic leader. Personality and Social Psychology Bulletin 34(12): 1663-1676.
 11. Bushman B.J., Baumeister R.F. (1998). Threatened egotism, narcissism, self-esteem, and direct and displaced aggression: Does self-love or self-hate lead to violence?. Journal of Personality and Social Psychology 75(1): 219.
 12. Campbell W.K., Campbell S.M. (2009). On the self-regulatory dynamics created by the peculiar benefits and costs of narcissism: A contextual reinforcement model and examination of leadership. Self and Identity 8(2-3): 214-232.
 13. Campbell W.K., Foster J.D. (2007). The narcissistic self: Background, an extended agency model, and ongoing controversies. W: C. Sedikides, S.J. Spencer (red.). The self. Frontiers of social psychology (s. 115-138). New York, NY, US: Psychology Press.
 14. Campbell W.K., Hoffman B.J., Campbell S.M., Marchisio G. (2011). Narcissism in organizational contexts. Human Resource Management Review 21(4): 268-284
 15. Chatterjee A., Hambrick D.C. (2007). It's all about me: Narcissistic chief executive officers and their effects on company strategy and performance. Administrative Science Quarterly 52(3): 351-386.
 16. Clarke I.E., Karlov L., Neale N.J. (2015). The many faces of narcissism: Narcissism factors and their predictive utility. Personality and Individual Differences 81: 90-95.
 17. de Vries M.F., Miller D. (1985). Narcissism and leadership: An object relations perspective. Human Relations 38(6): 583-601.
 18. de Vries M.K. (2004). Organizations on the couch: A clinical perspective on organizational dynamics. European Management Journal 22(2): 183-200.
 19. Deluga R.J. (1997). Relationship among American presidential charismatic leadership, narcissism, and rated performance. The Leadership Quarterly 8(1): 49- 65.
 20. Einarsen S., Aasland M.S., Skogstad A. (2007). Destructive leadership behaviour: A definition and conceptual model. The Leadership Quarterly 18(3): 207-216.
 21. Emmons R.A. (1987). Narcissism: theory and measurement. Journal of Personality and Social Psychology 52(1): 11-17.
 22. Ferris G.R., Zinko R., Brouer R.L., Buckley M.R., Harvey M.G. (2007). Strategic bullying as a supplementary, balanced perspective on destructive leadership. The Leadership Quarterly 18(3): 195-206.
 23. Gerstner W.C., König A., Enders A., Hambrick D.C. (2013). CEO narcissism, audience engagement, and organizational adoption of technological discontinuities. Administrative Science Quarterly 58(2): 257-291.
 24. Godkin L., Allcorn S. (2011). Organizational resistance to destructive narcissistic behavior. Journal of Business Ethics 104(4): 559-570.
 25. Grijalva E., Harms P.D., Newman D.A., Gaddis B.H., Fraley R.C. (2015). Narcissism and Leadership: A Meta-Analytic Review of Linear and Nonlinear Relationships. Personnel Psychology 68(1): 1-47.
 26. Harms P.D., Spain S.M., Hannah S.T. (2011). Leader development and the dark side of personality. The Leadership Quarterly 22(3): 495-509.
 27. Higgs M. (2009). The good, the bad and the ugly: Leadership and narcissism. Journal of Change Management 9(2): 165-178.
 28. Hogan R., Kaiser R.B. (2005). What we know about leadership. Review of General Psychology 9: 169-180.
 29. House R.J., Howell J.M. (1992). Personality and charismatic leadership. The Leadership Quarterly 3(2): 81-108.
 30. Humphreys J., Zhao D., Ingram K., Gladstone J., Basham L. (2010). Situational narcissism and charismatic leadership: A conceptual framework. Journal of Behavioral and Applied Management 11(2): 118-136.
 31. Judge T.A., LePine J.A., Rich B.L. (2006). Loving yourself abundantly: relationship of the narcissistic personality to self-and other perceptions of workplace deviance, leadership, and task and contextual performance. Journal of Applied Psychology 91(4): 762.
 32. Judge T.A., Piccolo R.F., Kosalka T. (2009). The bright and dark sides of leader traits: A review and theoretical extension of the leader trait paradigm. The Leadership Quarterly 20(6): 855-875.
 33. Lipman-Blumen J. (2005). The allure of toxic leaders: Why followers rarely escape their clutches. Ivey Business Journal 69(3): 1-40.
 34. . Lubit R. (2002). The long-term organizational impact of destructively narcissistic managers. The Academy of Management Executive 16(1): 127-138.
 35. Maccoby M. (2000). Narcissistic leaders: The incredible pros, the inevitable cons. Harvard Business Review 78(1): 68-78.
 36. Mathieu C., St-Jean É. (2013). Entrepreneurial personality: The role of narcissism. Personality and Individual Differences 55(5): 527-531.
 37. Miller J.D., Gaughan E.T., Pryor L.R., Kamen C., Campbell W.K. (2009). Is research using the narcissistic personality inventory relevant for understanding narcissistic personality disorder?. Journal of Research in Personality 43(3): 482-488.
 38. Morf C.C., Rhodewalt F. (2001). Unraveling the paradoxes of narcissism: A dynamic self-regulatory processing model. Psychological Inquiry 12(4): 177-196.
 39. Opolska A. (2014). Osobowość, kompetencje społeczne i inteligencja emocjonalna menedżerów. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu Sp. z o.o..
 40. O'Reilly C.A., Doerr B., Caldwell D.F., Chatman J.A. (2014). Narcissistic CEOs and executive compensation. The Leadership Quarterly 25(2): 218-231.
 41. Ouimet G. (2010). Dynamics of narcissistic leadership in organizations: Towards an integrated research model. Journal of Managerial Psychology 25(7): 713-726.
 42. Owens B.P., Walker A.S., Waldman D.A. (2015). Leader narcissism and follower outcomes: The counterbalancing effect of leader humility. Journal of Applied Psychology 100(4): 1203-1213.
 43. Paulhus D. L. (1998). Interpersonal and intrapsychic adaptiveness of trait self-enhancement: A mixed blessing?. Journal of Personality and Social Psychology 74(5): 1197-1208.
 44. Paunonen S.V., Lönnqvist J.E., Verkasalo M., Leikas S., Nissinen V. (2006). Narcissism and emergent leadership in military cadets. The Leadership Quarterly 17(5): 475-486.
 45. Pospiszyl K. (1995). Narcyzm. Drogi i bezdroża miłości własnej. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 46. Raskin R.N., Hall C.S. (1979). A Narcissistic Personality Inventory. Psychological Reports 45(2): 590-590.
 47. Reina C.S., Zhang Z., Peterson S.J. (2014). CEO grandiose narcissism and firm performance: The role of organizational identification. The Leadership Quarterly 25(5): 958-971.
 48. Rijsenbilt A., Commandeur H. (2013). Narcissus enters the courtroom: CEO narcissism and fraud. Journal of Business Ethics 117(2): 413-429.
 49. Röhr H.P. (2007). Narcyzm - zaklęte" ja". Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów "W drodze".
 50. Rosenthal S.A., Pittinsky T.L. (2006). Narcissistic leadership. The Leadership Quarterly 17(6): 617-633.
 51. Schyns B., Schilling J. (2013). How bad are the effects of bad leaders? A meta-analysis of destructive leadership and its outcomes. The Leadership Quarterly 24(1): 138-158.
 52. Tepper B.J. (2000). Consequences of abusive supervision. Academy of Management Journal 43(2): 178-190.
 53. Twenge J.M., Campbell S.M. (2008). Generational differences in psychological traits and their impact on the workplace. Journal of Managerial Psychology 23(8): 862-877.
 54. Twenge J.M., Konrath S., Foster J.D., Campbell K.W., Bushman B.J. (2008). Egos inflating over time: a cross-temporal meta-analysis of the Narcissistic personality inventory. Journal of Personality 76(4): 875-902.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu