BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Becker-Pestka Daria (Wyższa Szkola Bankowa w Gdańsku)
Tytuł
Studenci wobec zjawisk patologicznych
Students' Opinion about the Pathological Phenomena
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 16 (1), s. 97-107, bibliogr. 10 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Studenci, Patologie społeczne, Wyniki badań
Students, Social pathologies, Research results
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Prezentowane opracowanie stanowi rezultat badań empirycznych. Respondenci wypowiadali się na temat zjawisk patologicznych. Badaną grupę stanowili studenci drugiego i trzeciego roku pedagogiki. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ te osoby będą wychowywać, kształcić dzieci i młodzież, planować działania pedagogiczne, dokonywać oceny ich skuteczności, kształtować kolejne generacje(fragment tekstu)

Presented text is devoted to the opinion of pathological phenomena expressed by students of pedagogical sciences. Many people are interested in pathological phenomena, not only the scientists. It is very important to recognize the opinion of students. They will educate children in the future and work in different educational and social institutions. Students precisely explain their opinion; they are sure, that pathology is a negative phenomenon and there is a lot to do.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauman T., O możliwości zastosowania metod jakościowych w badaniach pedagogicznych, w: Zasady badań pedagogicznych, T. Pilch, Warszawa 1998.
  2. Cekiera Cz., Uzależnienia - alkoholizm, narkomania, palenie tytoniu. Profilaktyka, terapia i resocjalizacja, w: Resocjalizacja, red. B. Urban, J. Stanik, Warszawa 2007.
  3. Kozak S., Patologie wśród dzieci i młodzieży: leczenie i profilaktyka, Poznań 2007.
  4. Migała P., Wybrane elementy patologii społecznej w aspekcie ich uwarunkowań, Józefów 2011
  5. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych, Warszawa 2001.
  6. Podgórecki A., Patologie życia społecznego, Warszawa 1969.
  7. Pospiszyl I., Patologie społeczne, Warszawa 2009.
  8. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.
  9. Wach T. J., Profilaktyka i resocjalizacja nieletnich zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych, Warszawa 2014.
  10. Zakrzewski S. P., Zjawiska patologii społecznej. Przyczyny - przebieg - skutki, Poznań 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu