BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Noga Marian (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Rola kultury w rozwoju gospodarczym w ujęciu ekonomii behawioralnej i ekonomii neoklasycznej
The Role of Culture in Economic Development in Behavioral Economics and Neoclassical Economics
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 2, s. 159-165, bibliogr. 7 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Ekonomia behawioralna, Ekonomia neoklasyczna, Teoria ekonomii, Rozwój gospodarczy, Kultura
Behavioral economics, Neoclassical economy, Economic theory, Economic development, Culture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autor prezentuje osiągnięcia ekonomii behawioralnej i jej wpływ na rozwój ekonomii jako nauki. Paradygmat ekonomii głównego nurtu musi być zmodyfikowany, bo nie jest w stanie opisać adekwatnie rzeczywistości gospodarczej współczesnego świata. Skutkuje to niedoskonałą predykcją i nietrafnymi prognozami. Ekonomia behawioralna wskazuje jak wiele w zachowaniach ekonomicznych człowieka zależy od kultury. Dlatego też w końcowej części artykułu przedstawiam autorską poprawkę do paradygmatu ekonomii głównego nurtu, rozszerzającą ten paradygmat o wpływ kultury na gospodarowanie i rozwój teorii ekonomii.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the influence of behavioral economics on the economic theory. The author shows this influence through the modification of the paradigm of mainstream economics. In behavioral economics, culture is a background of economic research. Therefore, at the end of the paper the author presents the influence of culture on the economic growth and economic development.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Noga M. (2014), Kultura a ekonomia, CEDEWU.PL, Warszawa.
  2. Sołek A. (2010), Ekonomia behawioralna a ekonomia neoklasyczna, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe nr 8, Kraków.
  3. Stacewicz J. (2005), Ekonomia a rzeczywistość w: Problemy ekonomii i polityki rozwoju, red. Stacewicz J., wyd. SGH, Warszawa.
  4. Szacki J. (2004), Historia myśli socjologicznej, Wydanie nowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Tomer J.F. (2007), What is Behavioral Economics?, "The Journal of Socio- Economics", nr 36.
  6. Tytuła M., Okarma J. (2009), Słownik wyrazów obcych, Wyd. Park Edukacja, Warszawa
  7. Zielonka P., Sawicki P., Weron R. (2009), Rzecz o dyskontowaniu odroczonych wypłat, "Decyzje", nr 11.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu