BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szczepaniak Piotr (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu)
Tytuł
Wybrane wskaźniki rentowności sektorów niefinansowych w Polsce w latach 2006-2013
Profitability of Non-financial Sectors in Poland over the Years 2006-2013
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 2, s. 167-177, bibliogr. 14 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Rentowność, Wskaźniki rentowności, Kryzys finansowy
Profitability, Profitability index, Financial crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie wskaźników rentowności w sektorach niefinansowych w Polsce oraz próba pokazania sektorowego zróżnicowania tych wskaźników. Ponieważ badania obejmują lata 2006-2013 artykuł pokazuje również sektorowe zróżnicowanie poziomu wrażliwości poszczególnych wskaźników rentowności na światowy kryzys finansowy. Dokonana w artykule ocena ryzyka rentowności dokonana z wykorzystaniem odchylenia standardowego identyfikuje sektory najbardziej i najmniej ryzykowne. Analiza indeksów dynamiki policzonych dla wskaźników rentowności między wartościami z 2006 roku a wartościami z roku 2009 wskazuje sektory odporne/podatne na kryzys finansowy. Uzupełnieniem historycznych informacji o rentowności poszczególnych sektorów jest porównanie oczekiwanych stóp zwrotu wyliczonych metodą DRI oraz metodą DCF. (abstrakt oryginalny)

The paper aims at comparing profitability ratios in non-financial sectors in Poland and at revealing the differentiation of the ratios in the sector. As the research comprises years 2006- 2013 the paper will show whether the financial crisis has had an impact on profitability of the researched sector and what is its extent. The paper will also make an attempt to evaluate the profitability risk in particular sectors by means of a standard deviation. Historical information on profitability of particular sectors will be supplemented with a comparison of anticipated rates of return calculated by means of DRI and DCF methods.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dudycz T. (1999), Analiza finansowa. Wydawnictwo AE Wrocław
 2. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE Warszawa
 3. Jaworski J. (2010), Teoria i praktyka zarządzania finansami przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa
 4. Nazarczuk J. M. (2013), Wpływ światowego kryzysu finansowego na gospodarkę Polski i jej regionów. W: Wybrane aspekty rozwoju regionalnego, R. Kisiel, M. Wojarska (red.), Wyd. Fundacja "Wspieranie i Promocja Przedsiębiorczości na Warmii i Mazurach", Olsztyn, www.depot.ceon.pl [18.11.2014]
 5. Nita B. (2007), Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE Warszawa
 6. Ostasiewicz S., Rusnak Z. (1997), Siedlecka U., Statystyka. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław
 7. Pomykalska B., Pomykalski P. (2007), Analiza finansowa przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa
 8. Rachwał T., Wpływ kryzysu na zmiany produkcji przemysłowej w Polsce, Prace Komisji Geografii Przemysłu, www.pracekgp.up.krakow.pl/article/viewFile/ 341/244ProblePP[15.11.2014
 9. Sawicka J., Rykowska J., Wpływ kryzysu gospodarczego na przyszłość Polski w strefie euro, ZN Polityki Europejskie, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PEFIM_nr _53_2010_s341.pdf[15.11.2014
 10. Sierpińska M., Jachna T. (2007), Metody podejmowania decyzji finansowych. Analiza przykładów i przypadków, PWN, Warszawa
 11. Stefko O. (2012), Kryzys finansowy a rentowność polskiego przemysłu spożywczego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Tom 12 2012, Zeszyt 2, www.wne.sggw.pl/czasopisma/pdf/PRS_2012 _T12(27)_z2.pdf[15.11.2014
 12. Wędzki D. (2006), Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer, Kraków
 13. www.rsg.pl[(15.12.2011)(15.12.2012)(15.12.2 013)]
 14. www.mg.gov.pl/NR/rdonlyres/...7236.../wplywkryzysu1902.pdf[15.11.2014]
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu