BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepacki Jarosław (Społeczna Akademia Nauk)
Tytuł
Struktura zadłużenia zagranicznego Polski a ryzyko destabilizacji systemu finansowego
The Structure of Polish Foreign Debt and the Risk of Destabilizing the Financial System
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 2, s. 193-205, bibliogr. 18 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Ryzyko, Ryzyko finansowe, Zadłużenie zagraniczne, Kapitał zagraniczny, Rynki wschodzące
Risk, Financial risk, Foreign debt, Foreign capital, Emerging markets
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Po roku 2008 gospodarki rynków rozwijających się ulegają coraz wyraźniejszemu rozwarstwieniu. Analizowanie ich w ramach jednego koszyka wydaje się coraz mniej uzasadnione. Niestabilne otoczenie zewnętrzne, przemieszczanie się mas kapitału stymulowanie procesami globalizacji generują zupełnie nowe ryzyka. Ich właściwa i szybka identyfikacja w przypadku polskiej gospodarki stanowi klucz do utrzymania pozycji lidera.(abstrakt oryginalny)

After 2008 the emerging market economy have become more clearly stratified. Analyzing them in one basket seems to be less and less justified. Unstable external environment, the movement of huge masses of capital to stimulate the processes of globalization generate completely new risks. Their accurate and rapid identification in the case of the Polish economy is the key to maintain its leadership position.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman Z. (2000), Globalizacja: I co z tego dla ludzi wynika, PIW, Warszawa.
 2. EPFR Global (2014), Raport, luty 2014.
 3. External Debt Definition, Statistical Coverage and Methodology, OECD Publications,
 4. External Debt: Definition, Statistical Coverage and Methodology, BIS, IMF, World Bank, Paris 1998.
 5. Fitch, Komentarz agencji, 10 września 2013 r.
 6. FTSE Group (2008), FTSE Global Equity Index Series Country Classification.
 7. Klepacki J. (2013), Ryzyko walutowe - wyznacznik bezpieczeństwa w wymianie handlowej, Społeczna Akademia Nauk, Wolters Kluwer Polska Sp.z o.o., Warszawa.
 8. Liberska B. (red.) (2002), Globalizacja: Mechanizmy i wyzwania, PWE, Warszawa,
 9. Mesjasz L. (2000), Zadłużenie zagraniczne Polski w świetle nowej definicji długu, w: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej. Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne, red. Rymarczyk J., Sutkowski M., Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 867, Wrocław.
 10. Ministerstwo Finansów (2013), Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2014 - 2017.
 11. Ministerstwo Finansów (2014), Zadłużenie Skarbu Państwa 11/2013, Biuletyn miesięczny, styczeń.
 12. Moody's, Komentarz agencji, 5 września 2013 r.
 13. NBP,Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2009 roku, NBP, Warszawa.
 14. NBP, Raport zadłużenia zagranicznego Polski, 23 grudnia 2013 roku, www.nbp.pl.
 15. NBP, Uwagi metodyczne, Departament Statystyki NBP, www.nbp.pl.
 16. Noga M. (2014), Kultura, a ekonomia, CEDEWU, Warszawa 2014.
 17. Noga M., Stawicka M. (red.) (2008), Globalizacja a konkurencyjność w gospodarce światowej, CEDEWU, Warszawa 2008.
 18. Sokołowska B. (2009), Zadłużenie zagraniczne Polski, w: Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2008 roku, IBR, KiK, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu