BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawełek Jan (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Water Management in Poland in View of Water Supply and Sewage Disposal Infrastructure Development
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr II/2, s. 367-376, tab., bibliogr. 12 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gospodarka wodna, Zasoby wodne, Wodociągi, Jakość
Water management, Water resources, Waterworks, Quality
Uwagi
summ.
Abstrakt
The quantitative and qualitative state of water resources in Poland were presented in the paper. Discussed were selected factors shaping changes of water quality, including: improvement in sewage treatment balance, increase in the sewage system length, increase in the population number using sewage treatment plants, diminished outflow of organic substances and biogens in treated sewage. Presented state of water purity in Poland indicates, that despite improving quality, their state is still bad and the date when the desired state may be reached is still distant. The needs of municipal economy were presented against the state of water management, including the characteristics of selected systems of waterworks and sewage disposal systems development during the period of the last two decades, indicating the specific character of these systems in rural areas. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bergel T., Kaczor G., Bugajski P. (2013) Stan techniczny sieci wodociągowych w małych wodociągach woj. małopolskiego i podkarpackiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3/IV, 291-303.
 2. Bergel T., Pawełek J. (2008) Quantitative and economical aspects of water loss in waterworks systems in rural areas. Environment Protection Engineering 3, Wrocław, 59-64.
 3. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (2011) Ocena stanu i potencjału ekologicznego i chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych płynących zagrożonych nie osiągnięciem celów środowiskowych na podstawie danych za 2010 rok w układzie województw i dorzeczy. Warszawa.
 4. Knapik K. Pawełek J. (2013) Gospodarowanie wodami w jednostkach osadniczych na tle stanu gospodarki wodnej w kraju. Rozdział w monografii Praktyczne działanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w warunkach rosnących wymagań ekologicznych, ekonomicznych i społecznych. AQUA, Bielsko-Biała, 53-70.
 5. Rocznik Statystyczny Polski (2011) GUS. Warszawa.
 6. Ochrona Środowiska (2012) GUS. Warszawa.
 7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. Dz. U. z 2002 r. Nr 204, poz. 1728.
 8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód. Dz. U. z 2004 r. Nr 32, poz. 284.
 9. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych. Dz. U. z 2008 r. Nr 162, poz. 1008.
 10. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych. Dz. U. z 2009 r. Nr 122, poz. 1018.
 11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 20 kwietnia 2010 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 466.
 12. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. Dz. U. z dnia 29 listopada 2011 r. poz. 1545.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.2.2.029
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu