BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbaniak Marek (Poznań University of Life Sciences), Olejnik Janusz (Poznań University of Life Sciences), Miler Antoni T. (Poznań University of Life Sciences), Krysztofiak-Kaniewska Anna (Poznań University of Life Sciences), Ziemblińska Klaudia (Poznań University of Life Sciences)
Tytuł
Rainfall Interception for Sixty-Year-Old Pine Stand at the Tuczno Forest District
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr II/2, s. 377-384, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Lasy, Meteorologia, Wyniki badań
Forests, Meteorology, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aim of the presented studies was to calculate interception values for the sixty-year-old pine stand located in Tuczno Forest District. The area subjected to analysis is located in the north-western part of Poland, in West Pomerania province. The calculations were based on the measurements of precipitation above the tree crowns (2 pluviometers) and at a height of 1 m above the surface (13 pluviometers). Precipitation measurements used in this work were carried out in 30-minute intervals during the entire 2014. The analyses were conducted using mainly A-STER tipping bucket pluviometers. Temporary interception in the studied sixty-year-old pine stand can reach even about seven millimeters. The daily difference between precipitation above the tree crowns and precipitation at 1 m above the surface can reach twelve millimeters. The calculated volume of the so called interception reservoir was about three millimeters (3.26 mm). The annual value of interception for the tested stand was 19.6% of the total annual precipitation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bryant M.L., Bhat S., Jocobs J.M. (2005). Measurements and modeling of throughfall variability for five forest communities in the southeastern US. Journal of Hydrology 312, 95-108.
 2. Calder I.R. (2001). Canopy processes: implications for transpiration, interception and splash induced erosion, ultimately for forest management and water resources. Plant Ecology 153, 203-214.
 3. Chojnicki B. H., Urbaniak M., Danielewska A., Strzeliński P., Olejnik J. (2009). Pomiary wymiany dwutlenku węgla oraz biomasy w ekosystemach leśnych - stacja naukowa w Tucznie. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej R.11, Zeszyt 2 (21), 247-256.
 4. Crocford R.H., Richardson D.P. (2000). Partitioning of rainfall into throughfall, stemflow and interception: Effect of forest type, ground cover and climate. Hydrological Processes 14, 2903-2920.
 5. Czarnowski M.S., Olszewski J.L. (1968). Rainfall interception by a forest canopy. Oikos 21, Copenhagen, 48-51.
 6. Gash J.H.C., Loyd C.R., Lachaud G. (1995). Estimating sparse forest rainfall interception with an analytical model. Journal of Hydrology 170, 79-86.
 7. Jong de S.M., Jetten V.G. (2007). Estimating spatial patterns of rainfall interception from remotely sensed vegetation indices and spectral mixture analysis. [in:] International journal of geographical information science 21(5), 529-545.
 8. Keim R.F., Skaugset A.E., Link T.E., Iroumé A. (2004). A stochastic model of throughfall for extreme events. Hydrology and Earth System Sciences 8, 23-34.
 9. Keim R.F., Skaugest A.E., Weiler M. (2006). Storage of water on vegetation under simulated rainfall of varying intensity. Advances in Water Resources 29, 974-986.
 10. Klamerus-Iwan A. (2014). Różne spojrzenia na proces intercepcji drzew i jego determinanty. Leśne Prace Badawcze (Forest Research Papers), Vol. 75 (3), 291-300.
 11. Olejnik J., Urbaniak M., Juszczak R., Chojnicki B., Strzeliński P., Moczko J., Roszkiewicz J., Danielewska A. (2013). Nowatorskie i zaawansowane systemy pomiarowe. http://www.oic.lublin.pl/cudzechwalicie/2-3.html [dostęp 01.03.2015].
 12. Osuch B., Homa A., Feliks M. (2005). Opis pojemności zbiornika intercepcyjnego sosny zwyczajnej (Pinus silvestris). Czasopismo Techniczne PK.
 13. Pike R.G., Scherer R. (2003). Overview of the Potential Effects of Forest Management on Low Flows in Snowmelt-dominated Hydrologic Regions. BC Journal of Ecosystems and Management 3(1), 44-60.
 14. Pypker T.G., Bond B.J., Link T.E., Marks D., Unsworth M.H. (2005). The importance of canopy structure in controlling the interception loss of rainfall: Examples from a young and an old-growth Douglas-fir forest. Agricultural and Forest Meteorology 130, 113-129.
 15. Rutter A.J., Morton A.J. (1977). A predictive model of rainfall interception in forests. III. Sensitivity of the model to stand parameters and meteorological variables. Journal of Applied Ecology 14, 567-588.
 16. Suliński J. (1993). Modelowanie bilansu wodnego w wymianie między atmosferą, drzewostanem i gruntem przy użyciu kryteriów ekologicznych. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, Rozprawy habilitacyjne 179.
 17. Toba T., Ohta T. (2008). Factors affecting rainfall interception determined by forest simulator and numerical model. Hydrological Processes 22(14), 2634-2643.
 18. Urbaniak M., Olejnik J., Miler A.T., Krysztofiak-Kaniewska A., Ziemblińska K. (2014). Składowe bilansu wodnego w pionowym profilu dla sześćdziesięcioletniego drzewostanu sosnowego w Nadleśnictwie Tuczno. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. Nr 2014/ II (3 (Jun 2014)), 693-704. (http://www.infraeco.pl/ pl/art/a_17369.htm)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.2.2.030
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu