BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nawalany Grzegorz (University of Agriculture in Krakow), Herbut Piotr (University of Agriculture in Krakow), Sokołowski Paweł (University of Agriculture in Krakow), Gryc Aleksandra (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Analysis of Existing Concrete Tiles Roofing in Agricultural Holdings on a Selected Example
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr II/2, s. 385-392, rys., tab., fot., bibliogr. 8 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Infrastruktura techniczna, Klimatologia
Arable farm, Technical infrastructure, Climatology
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper presents analysis of existing concrete tiles roofing on outbuildings in selected localities of the Pińczów district. On the basis of the observations on the spot it was established that concrete tiles constitute 18% of all roof coverings in the investigated area. It is the most frequently used on livestock housing. It was noticed that of all concrete tiles, 81% are the products manufactured using traditional methods, directly on the construction site. Water absorption by weight was determined for selected concrete tiles in order to assess the technical state of existing concrete tiles roofing. The tests of water absorption by weight revealed about 1.6% lower water absorption for tiles mass produced by industry than for traditionally manufactured ones. The tiles utilised on buildings for more than 40 years were characterised by even 0.7% increase in water absorption by weight in comparison with non-utilised tiles. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barnat-Hunek D., Iwanek A. (2011). Analiza skuteczności hydrofobizacji powierzchniowej dachówki i cegły ceramicznej. Materiały ceramiczne, Tom: 63, Nr: 3, s. 484-489.
  2. Francke B. (2013). Metody oceny jakości wykonania pokryć dachowych z dachówek ceramicznych i cementowych. Materiały Budowlane, Nr: 6, s. 14-16.
  3. Herbut P., Nawalany G. (2013). Analiza istniejących azbestowych pokryć dachowych budynków w gospodarstwach rolnych na wybranym przykładzie. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich. PAN. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi. Kraków. I/1/2014 s.103-110.
  4. Kadłubowski Ł. (2006). Badanie nasiąkliwości wagowej dachówek cementowych. Niepublikowana praca magisterska, Wydział Inżynierii Środowiska AR w Krakowie.
  5. Pluta A. (2005). Materiały na pokrycia dachowe. Materiały Budowlane, Nr: 6, s. 22-23.
  6. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
  7. Rak L., Kielski A., Mandecka-Kamień L. (2007). Sytuacja przemysłu wytwarzającego cegły budowlane i dachówki w Polsce. Materiały Ceramiczne. Tom: 59, Nr: 4, s. 156-161.
  8. Stolecki J., Murzyn P. (2009). Właściwości ceramicznych tworzyw dachówkowych. Materiały Ceramiczne, Tom: 61, Nr: 1, s. 21-26.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.2.2.031
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu