BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siamionava Antanina (Polish Academy of Sciences)
Tytuł
What Do the Polish People Think about their Eastern Neighbours?: Russians and Ukrainians in the Eyes of Polish university students
Źródło
Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne, 2015, nr 16 (1), s. 131-139, rys., bibliogr.14 poz.
Humanum. International Social and Humanities Studies
Słowa kluczowe
Opinia publiczna, Wyniki badań, Studenci, Wizerunek państwa, Stereotypy narodowe
Public opinion, Research results, Students, Image of the country, National stereotypes
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Ukraina, Rosja
Ukraine, Russia
Abstrakt
The focus of the present research is to examine what Polish university students associate with their Eastern neighbours - Russians and Ukrainians. The predominantly negative historical experience of Poland with those two nations, especially with the Russians, constitutes the background for a rather negative attitude towards both of them. However, the recent political changes in the Eastern European region, especially the revolution in Ukraine starting in 2013 and subsequently the Russian-Ukrainian crisis have the potential to change the light in which Poles are viewing their neighbours. Previous research has already suggested that after the aforementioned events the general attitude of Polish people towards the Ukrainians has become more positive, while towards Russians it is increasingly negative. In order to analyse the contemporary image of Russians and Ukrainians, a survey with 150 Polish university students was conducted. The results of the research show that both nations are predominantly associated with the current socio-political situation rather than with history, culture, language, tradition or other topics. While Russia and Russians are mostly associated with the current political situation and key persons, the Ukraine is linked to the socio-political changes in the state taking place during the research.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Błuszkowski J., Stereotypy narodowe w świadomości Polaków: studium socjologiczno-politologiczne, Warszawa 2003.
 2. Braghiroli S., Carta C., An Index of Friendliness toward Russia: An Analysis of the Member States and Member of the European Parliament's Positions, nr 15, 2009, 20.04.2015.
 3. CBOS [Centrum Badania Opinii Społecznej]. Stosunek Polaków do innych państw, research report 1991.
 4. CBOS [Centrum Badania Opinii Społecznej]. Stosunek Polaków do innych państw, research report 2010.
 5. CBOS [Centrum Badania Opinii Społecznej]. Stosunek Polaków do innych państw i narodów, research report 2013.
 6. CBOS [Centrum Badania Opinii Społecznej]. Stosunek Polaków do innych państw i narodów, research report 2014.
 7. Fogu C., Kansteiner W., The politics of memory and the politics of history, in: The Politics of Memory in Postwar Europe, red. R. N. Lebow, W. Kansteiner and C. Fogu, Durham and London 2006.
 8. Gorbaniuk O., Razmus W., and Lewicka D., Wizerunek Białorusi, Rosji, i Ukrainy wśród Polaków: analiza wolnych skojarzeń, "Roczniki Nauk Społecznych", nr 38, 2010, p. 181-206.
 9. Leonardo M., Popescu, N., A power audit of EU-Russia relations, 07 November 2007, available on the European Council for Foreign Relations, 02.05.2015
 10. Letvinova E., Good Neighbours?: Dominant Narratives about the 'Other' in Contemporary Polish and Russian Newspapers, "Europe-Asia Studies" nr 62 (8), 2010, p. 1339-1361.
 11. Nowak A., The Russo-Polish Historical Confrontation, "Sarmatian Review" 1997, 16.02.2013.
 12. Pawluczuk A. W., Rosja u progu XXI wieku: Z profesorem Richardem Pipesem rozmawia Andrzej W. Pawluczuk. Rzeczpospolita 18 March 1995. Print.
 13. Siddi M., Russia and the forging of memory and identity in Europe, "Studia Diplomatica" nr LXVI (4), 2012, p. 77-103.
 14. Zarycki T., Uses of Russia: The Role of Russia in the Modern Polish National Identity, "East European Politics & Societies" nr 18 (4), 2004, p. 595-627
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-8431
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu