BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bolibok Piotr (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland), Żukowski Marian (John Paul II Catholic University of Lublin, Poland)
Tytuł
The Impact of Inequalities in Regional Economic Development on Disparities in Spatial Distribution of Cashless Payment Infrastructure in Poland
Źródło
Journal of Economics & Management / University of Economics in Katowice, 2015, nr 21, s. 173-188, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Obrót bezgotówkowy, Przestrzenna analiza porównawcza, Rozwój regionalny, Zróżnicowanie regionalne
Spatial distribution, Cashless flow, Comparative spatial analysis, Regional development, Regional diversity
Uwagi
summ.
Abstrakt
The paper attempts to quantify the impact of inequalities in regional economic development on disparities in spatial distribution of cashless payment infrastructure in Poland at the voivodeship (NUTS 2 region) level. Our findings reveal that general patterns of spatial distribution of GDP per person and the composite index of cashless payment infrastructure development are similar. The richest regions - mazowieckie voivodeship and the regions of Western Poland have the most developed infrastructure, while the poorer eastern voivodeships are clearly lagging behind. The obtained results indicate that the impact of economic development on spatial distribution of cashless payment infrastructure is statistically significant.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank for International Settlements (2012): Innovations in Retail Payments. Report of the Working Group on Innovations in Retail Payments. Committee on Payment and Settlement.
 2. Bolibok P. (2013): Przestrzenne zróżnicowanie uwarunkowań infrastrukturalnych obrotu bezgotówkowego w Polsce. In: H. Żukowska, M. Żukowski (eds.): Obrót bezgotówkowy w Polsce. Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin.
 3. Carbó-Valverde S., Rodríguez-Fernández F. (2009): Competing Technologies for Payments. Automated Teller Machines, (ATMs), Point of Sale (POS) Terminals and the Demand for Currency. Fundación BBVA Documentos de Trabajo, No. 12, Bilbao.
 4. Central Statistical Office of Poland (2013): Statistical Yearbook of the Regions - Poland 2013, Warsaw
 5. Central Statistical Office of Poland (2014): http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup. display?p_id=818562&p_token=0.37789206696379035 (access: 30.09.2014).
 6. Central Statistical Office of Poland (2015): http://stat.gov.pl/bdl/app/dane_podgrup. display?p_id=130384&p_token=0.7312078127230523 (access: 28.09.2015).
 7. Del Bo C.F., Florio M. (2012): Infrastructure and Growth in a Spatial Framework: Evidence from the EU. "European Planning Studies", Vol. 20, No. 8.
 8. Fay M., Toman M., Benitez D., Csordas S. (2011): Infrastructure and Sustainable Development. In: S. Fardoust, Y. Kim, C. Sepulveda (eds.): Postcrisis Growth and Development. World Bank, Washington.
 9. Humphrey D.B., Kim M., Vale B. (2001): Realizing the Gains from Electronic Payments: Costs, Pricing, and Payment Choice. "Journal of Money, Credit, and Banking", Vol. 33, No. 2.
 10. Humphrey D.B., Pulley L.B., Vesala J.M. (1996): Cash, Paper, and Electronic Payments: A Cross-Country Analysis. "Journal of Money, Credit and Banking", Vol. 28, I. 4.
 11. Ilnicki D. (2009): Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju usług w Polsce. Teoretyczne i praktyczne uwarunkowania badań. "Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniwersytetu Wrocławskiego", Vol. 11, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław.
 12. Koźliński T. (2013): Zwyczaje płatnicze Polaków. Departament Systemu Płatniczego, NBP, Warszawa.
 13. Maison D. (2010): Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport przygotowany dla NBP. NBP, Warszawa.
 14. Maison D. (2013): Postawy Polaków wobec obrotu bezgotówkowego. Raport z badania 2013 i analiza porównawcza z danymi z 2009 roku. NBP, Warszawa.
 15. Malaga K., Kliber P. (2007): Konwergencja i nierówności regionalne w Polsce w świetle neoklasycznych modeli wzrostu. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 16. Matras-Bolibok A. (2011): Regionalne zróżnicowanie rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. "Research Papers of Wroclaw University of Economics", No. 168.
 17. Narodowy Bank Polski (2012): Analiza funkcjonowania opłaty interchange w transakcjach bezgotówkowych na rynku polskim. Departament Systemu Płatniczego, Warszawa.
 18. Narodowy Bank Polski (2013): Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce. Departament Systemu Płatniczego, Warszawa.
 19. Polasik M. (2013): Innowacje płatnicze stosowane w fizycznych punktach sprzedaży - szansa dla obrotu bezgotówkowego w Polsce. In: H. Żukowska, M. Żukowski (eds.): Obrót bezgotówkowy w Polsce. Wydawnictwo Naukowe KUL, Lublin.
 20. Rabong M. (2014): Raport na temat usługi cash back na polskim rynku. NBP, Departament Sytemu Płatniczego, Warszawa.
 21. Scholnick B., Masoud N., Saunders A., Carbo-Valverde S., Rodriguez-Fernández F. (2008): The Economics of Credit Cards, Debit Cards and ATMs: A Survey and Some New Evidence. "Journal of Banking and Finance", No. 32.
 22. Snellman H., Virén M. (2006): ATM Networks and Cash Usage. "Bank of Finland Research Discussion Papers", No. 21.
 23. Solarz M. (2013): Problem wykluczenia osób starszych z obrotu bezgotówkowego. In: H. Żukowska, M. Żukowski (eds.): Obrót bezgotówkowy w Polsce. Wydawnictwo KUL, Lublin.
 24. Zeliaś A., ed. (2000): Taksonomiczna analiza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1948
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu