BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harima Aki (University of Bremen, Germany), Vemurf Sivaram (Charles Darwin University, Australia)
Tytuł
Diaspora Business Model Innovation
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2015, vol. 11, nr 1, s. 29-52, rys., tab., bibliogr. s. 48-52
Tytuł własny numeru
Business Model Innovation - a Concept Between Organizational Renewal and Industry Transformation
Słowa kluczowe
Diaspora, Mniejszości narodowe, Przedsiębiorczość, Modele biznesowe
Diaspora, Ethnic minority, Entrepreneurship, Business models
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Filipiny
Philippines
Abstrakt
Praca ta bada sposoby jakimi członkowie diaspory osiągają innowacyjne modele biznesu, korzystając ze swoich unikalnych zasobów. Hipotezą niniejszej pracy jest to, że specyficzne środowisko i unikalne zasoby firm diaspory z powodu różnych źródeł informacji i doświadczeń, a także wielu sieci powiązań, przyczyniają się w charakterystyczny sposób do tworzenia innowacyjnego modelu biznesowego. Badamy rynek szkół języka angielskiego na Filipinach, ustanowiony przez diaspory Wschodniej Azji, które wprowadzają innowacyjny model biznesowy do tradycyjnych szkół języka angielskiego. Dwa studia przypadków zostały przeprowadzone w szkołach japońskiej diaspory. Ich działalność jest analizowana za pomocą szablonu modelu biznesowego (Osterwalder & Pigneur, 2010), następnie porównana z konwencjonalnym modelem biznesowym. Empiryczne przypadki pokazują, że firmy diaspory wykorzystują wiedzę o kraju ojczystym oraz uwarunkowania kraju zamieszkania, a także swoje liczne koneksje w różnych miejscach i układach, w celu identyfikacji unikalne możliwości działania, co prowadzi do powstania innowacyjnego modelu biznesowego. (abstrakt oryginalny)

This paper explores how diasporans achieve business model innovation by using their unique resources. The hypothesis underlying the paper is that the unique backgrounds and resources of the diaspora businesses, due to different sources of information and experiences as well as multiple networks, contributes to business model innovation in a distinctive manner. We investigate the English school market in the Philippines which is established by East Asian diaspora who innovate a business model of conventional English schools. Two case studies were conducted with Japanese diaspora English schools. Their business is analyzed using a business model canvas (Osterwalder & Pigneur, 2010) and contrasted with the conventional business model. The empirical cases show that diaspora businesses use knowledge about their country of origin and engage with country of residence and multiple networks in different locations and constellations to identify unique opportunities, leading to a business model innovation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Amin, H. (2012). Japanese Shinsotsu recruitment culture. Retrieved from http://www.disc.co.jp/en/resource/pdf/SHINSOTSUCulture.pdf (Accessed on 10th of March, 2015).
 2. Anthias, F. (2007). Ethnic ties: Social capital and the question of mobilisability. The Sociological Review, 55(4), 788-805.
 3. Ardichvili, A., Cardozo, R., & Ray S. (2003). A theory of entrepreneurial opportunity identification and development. Journal of Business Venturing, 18(1), 105-123.
 4. Baron, R. A. (2008). Opportunity recognition as pattern recognition: How entrepreneurs "Connect the dots" to identify new business opportunities. The Academy of Management Perspectives, 20(1), 104-119.
 5. Bowles, S., & Gintis, H. (2004). Persistent parochialism: Trust and exclusion in ethnic networks. Journal of Economic Behavior & Organization, 55(1), 1- 23.
 6. Bucherer, E., Uli E., & Oliver G. (2012). Towards systematic business model innovation: lessons from product innovation management. Creativity and Innovation Management, 21(2), 183-198.
 7. Chacko, E. (2007). From brain drain to brain gain: reverse migration to Bangalore and Hyderabad, India's globalizing high tech cities. Geo Journal, 68(2-3), 131-140.
 8. Cheung, G. C. K. (2004). Chinese Diaspora as a virtual nation: interactive roles between economic and social capital, Political studies, 52 (4), 664-684.
 9. Chesbrough, H. (2007). Business model innovation: it's not just about technology anymore. Strategy & Leadership, 35(6), 12-17.
 10. Chesbrough, H. (2010). Business model innovation: opportunities and barriers. Long Range Planning, 43(2-3), 354-363.
 11. Chesbrough, H., & Rosenbloom, R. S. (2002). The role of the business model in capturing value from innovation: evidence from Xerox Corporation's technology spin-off companies. Industrial and Corporate Change, 11(3), 529-555.
 12. Coes, B. (2014). Critically assessing the strengths and limitations of the business model canvas. Master thesis business administration at the University of Twente. Retrieved from http://essay.utwente.nl/64749/1/ Coes_MA_MB.pdf, (Accessed on 18th of June, 2015)
 13. Damm, A. P. (2009). Ethnic enclaves and immigrant labor market outcomes: Quasi- experimental evidence. Journal of Labor Economics, 27(2), 281314.
 14. Denzin, N. (1970). The Research Act in Sociology. Chicago: Aldine.
 15. Drori, I., Honig, B., & Wright, M. (2009). Transnational entrepreneurship. An emergent field of study. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(5), 1001-1022.
 16. Dutia, S. G. (2011). Diaspora networks. A new impetus to drive entrepreneurship. Innovations, 7, Winter 2012, 65-72.
 17. Frignal, E. (2007). Outsourced call centers and English in the Philippines. Word Englishes, 26(3), 331-345.
 18. Geddes, A. (2001). Immigration and European integration: towards fortress Europe? Refugee Survey Quarterly, 20(1), 229-229
 19. Ghaziani, A. & Ventresca, M. J. (2005). Keywords and cultural change: Frame analysis of business model public talk 1975 - 2000. Sociological Forum, 20(4), 523-559.
 20. Gillespie, K., Riddle L., Sayre, E. & Sturges, D. (1999). Diaspora interest in homeland investment. Journal of International Business Studies, 30(3), 623-634.
 21. Harima, A. (2014). Network dynamics of descending diaspora entrepreneurship: Multiple case studies with Japanese entrepreneurs in emerging economies. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 10(4), 65- 92.
 22. Hoang, H., & Antocic, B. (2003). Network-based research in entrepreneurship: A critical review. Journal of Business Venturing, 18(2), 165-187.
 23. Hornung, E. (2014). Immigration and the diffusion of technology: The Huguenot diaspora in Prussia. The American Economic Review, 104(1), 84-122.
 24. International Organization for Migration (2014). Health in the Post-2015 Development Agenda. The Importance of Migrants' Health for Sustainable and Equitable Development. Retrieved from https://www. iom.int/files/live/sites/iom/files/What-We-Do/docs/Health-in-the-Post-2015- Development-Agenda.pdf (Accessed on 30th of March, 2015)
 25. Kapur, D. (2001). Diasporas and technology transfer. Journal of Human Development, 2(2), 265-286.
 26. Kloosterman, R., van der Leun, J., & Rath, J. (1999). Mixed embeddedness: (In) formal economic activities and immigrant business in the Netherlands. International Journal of Urban and Regional Research, 23(2), 253-267.
 27. Kuznetsov, Y. (2006). Diaspora networks and the international migration of skills: How countries can draw on their talent abroad. Washington DC: World Bank Publications (WBI Development Studies).
 28. Levitt, P. (2001). Transnational migration: Taking stock and future directions. Global Networks, 1(3), 195-216.
 29. Lindgardt, Z., Reeves, M., Stalk, G., & Deimler, M. S. (2009). Business model Innovation. When the Game Gets Through, Change the Game. The Boston Consulting Group. Retrieved from http://www.bcg.com.br/documents/ file36456.pdf (Accessed on 11th of March, 2015).
 30. Lodigiani, E. (2009). Diaspora externalities and technology diffusion. Economie internationale, 115(3), 43-64.
 31. Magretta, J. (2002). Why business models matter. Harvard Business Review, 80(5), 86-92.
 32. Meyer, J.-B., & Wattiaux, J.-P. (2006). Diaspora knowledge networks: Vanishing doubts and increasing evidence. International Journal on Multicultural Societies, 8(1), 4-24.
 33. Morris, M., Schindehutte, M., & Allen, J. (2005). The entrepreneur's business model: Toward a unified perspective. Journal of Business Research, 58(6), 726-735.
 34. Nielsen, T. M. & Riddle, L. (2009). Investing in peace: The motivational dynamics of Diaspora investment in post-conflict economies. The Journal of Business Ethics, 89(4), 435-448.
 35. OECD (2013). International Migration Outlook 2013. OECD Publishing. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook- 2013-en (Accessed on 31st of October, 2014)
 36. Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2010). Business model generation: John Wiley & Sons, Hoboken NJ.
 37. Pavie, X., Hsu, E., Rödle, H. J. T., & Tapia, R. O. (2013). How to define and analyze business model innovation in Service. Research Center, ESSEC Working Paper 1323. Retrieved from https://hal.inria.fr/file/index/ docid/921420/filename/WP1323.pdf (Accessed on 1st of June, 2015).
 38. Rauch, J. E., & Trindade, V. (2002). Ethnic Chinese networks in international trade. Review of Economics and Statistics, 84(1), 116-130.
 39. Ray, S., & Cardozo, R. (1996). Sensitivity and creativity in entrepreneurial opportunity recognition: A framework for empirical investigation. The Sixth Global Entrepreneurship Research Conference at Imperial College London.
 40. Riddle, L. (2008). Diaspora: Exploring their development potential. ESR Review, 10(2), 28-36.
 41. Safran, W. (1991). Diasporas in modern societies: Myths of homeland and return. A Journal of Transnational Studies, 1 (1), 83-99.
 42. Saxenian, A. (2005). From brain drain to brain circulation: Transnational communities and regional upgrading in India and China. Studies in Comparative International Development, 40(2), 33-61.
 43. Shane, S. (2000). Prior knowledge and the discovery of entrepreneurial opportunities. Organization Science, 11(4), 448- 469.
 44. Tedlock, B. (1991). From participant observation to the observation of participation: The emergence of narrative ethnography. Journal of Anthropological Research, 47(1), 69-94.
 45. The Department of Tourism in Philippines (2003). Visitor arrivals to the Philippines by country of residence January-December 2003, Retrieved from http://www.wowphilippines.com.ph/ (Accessed on 10th of March, 2015)
 46. The Department of Tourism in Philippines (2013). Visitor arrivals to the Philippines by country of residence January-December 2013, Retrieved from http://www.wowphilippines.com.ph/, (Accessed on 10th of March, 2015)
 47. Tölölyan, K. (1996). Rethinking diaspora(s): Stateless power in the transnational moment. A Journal of Transnational Studies, 5(1), 36-36.
 48. Tung, R. L. (2008). Brain circulation, diaspora, and international competitiveness. European Management Journal, 26(5), 298- 304.
 49. Vemuri, S. (2014). Formation of Diaspora Entrepreneurs. ZenTra Working Papers in Transnational Studies 41/2014 (November 2014). Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2519432 (Accessed on 10th of March, 2015)
 50. Vemuri, S. (2015). Tracing the history of Diaspora business. Paper presented at the 1st Global meeting of The Diaspora & Business Project, Mansfield College, Oxford, July 15-16, 2015
 51. Wahlbeck, Ö. (2004). Turkish immigrant entrepreneurs in Finland: Local embeddedness and transnational ties. Transnational Spaces: Disciplinary Perspectives. Willy Brandt Conference Proceeding. Edited by Maja Povrzanovic Frykman'. Retrieved from http://ir.nmu.org.ua/bitstream/ handle/123456789/123290/cf519b6ed5914d52a1b3ec489ed283c2. pdf?sequence=1#page=102. (Accessed on 18th of June, 2015)
 52. Worldbank. (2014). Migration and Remittances: Recent Developments and Out-look. Special Topic: Forced Migration. Migration and Development Brief, 23: 1-2. Retrieved from http://siteresources. worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/3349341288990760745/ MigrationandDevelopmentBrief23.pdf (Accessed on 19th of February, 2015)
 53. Zabin, C., & Hughes, S. (1995). Economic integration and labor flows: stage migration in farm labor markets in Mexico and the United States. International Migration Review, 29(2), 398- 422.
 54. Zott, C., Amit, R., & Massa, L. (2011). The Business Model: Recent Developments and Future Research. Journal of Management, 37(4), 1019-1042.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20151113
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu