BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Świątkowska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krajewski Karol (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Wpływ strategii promocyjnych na zachowania konsumentów a zrównoważony rozwój rynku produktów mleczarskich
Impact of Promotional Strategy on Consumer Behaviour and Sustainable Development of Dairy Products Market
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 565-573, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zachowania nabywcze, Strategia promocji, Zachowania konsumenta, Mleczarstwo, Rozwój zrównoważony, Rynek mleka
Buying behaviour, Promotion strategy, Consumer behaviour, Dairy, Sustainable development, Milk market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dla łańcucha i rynku mleczarskiego nastawionego na zrównoważony rozwój cele żywieniowe i społeczne, związane z promocją zachowań ukierunkowanych na ten rozwój, mają podstawowe znaczenie. Jednocześnie rośnie znaczenie różnych form promocji sprzedaży jako czynnika oddziaływania na zachowania zakupowe konsumentów. Podjęte badania dotyczą stosowania w przestrzeni handlowej poszczególnych instrumentów promocji sprzedaży postrzeganych przez konsumentów oraz oceny ich wpływu na decyzje zakupowe. Zostały one zrealizowane w oparciu o standaryzowany autorski kwestionariusz wywiadu indywidualnego na ogólnopolskich, losowo-kwotowych próbach imiennych w latach 2007-2012, jako element badań zachowań konsumentów na rynku mleczarskim wykonywanych dla KZSM (Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich). Wyniki badań potwierdzają, że efektem promocji jest wysoka zauważalność przez konsumentów oraz zmiana ich decyzji zakupowych. Powszechnie obserwowaną determinantą zachowań zakupowych konsumentów są promocje cenowe. Najczęściej wspierane przez cały zestaw instrumentów promocji sprzedaży były nowoczesne produkty mleczarskie - jogurty i serki ziarniste oraz dojrzewające. Promocja sprzedaży stanowi ważne narzędzie równoważenia rynku mleczarskiego i kształtowania pożądanych zachowań konsumentów. (abstrakt oryginalny)

Chain and market-oriented dairy sustainability, nutritional and social objectives related to the promotion of behaviours aimed at the development are essential. At the same time, the significance of the various forms of sales promotion, as a factor of consumer buying behaviour influence, increases. The study includes the use of the sales promotion instruments in commercial space, perceived by consumers and assessment of their impact on purchasing decisions. The study was carried out on the basis of a standardized authoring individual interview questionnaire on nationwide random-quota, registered trials, in 2007-2012, as a part of the study of consumer behaviour performed in the dairy market for KZSM (National Association of Dairy Cooperatives). The results confirm that the effect of promotion activities is a high visibility by consumers and change of their purchasing decisions. The most important determinant of consumer purchasing behaviour are the price promotions. Most often supported by a complete set of sales promotion instruments have been modern dairy products - yoghurt, grainy and ripening cheese. Sales promotion is an important instrument of balancing the dairy market and shaping the desired behaviour of consumers. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk, W. (2012). Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji. J. Manag. Financ., 3/2, 177-191.
 2. Chudzian, J. (2011). Wpływ promocji na kształtowanie zachowań rynkowych konsumentów produktów mleczarskich. Praca doktorska, SGGW Warszawa, maszynopis, s. 1-196.
 3. Heath, R. (2008). Reklama. Co tak naprawdę wpływa na jej skuteczność? (s. 18). Gdańsk: GWP.
 4. Jeznach, M. (2005). Ocena zmian na rynku produktów mleczarskich w opinii konsumentów. Rocz. Nauk. SERiA, VII, 3, 71-77.
 5. Krajewski, K. (2011). Wybrane czynniki określające decyzje zakupowe nabywców produktów mleczarskich a warunki sprzedaży. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 175, 188-195.
 6. Olejniczak, T. (2010). Proces zakupu nowego produktu na rynku produktów żywnościowych. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 154, 248-251.
 7. Pilarczyk, B. (2012). Sposoby komunikacji masowej. W: H. Mruk, B. Pilarczyk, M. Sławińska (red.), Marketing. Koncepcje - Strategie - Trendy (s. 241-244). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 8. Rogala, A. (2011). Przekazy reklamowe a kompetencje komunikacyjne odbiorców. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 208, 233-243.
 9. Stefańska, M. (2009). Postawy konsumentów wobec wybranych środków aktywizacji sprzedaży. Zesz. Nauk. Uniw. Szczec., 559, Ekon. Probl. Usług., 42, 360-368.
 10. Sojkin, B., Małecka, M., Olejniczak, T., Bakalarska, M. (2009). Konsument wobec innowacji produktowych na rynku żywności (s. 49-50). Poznań: Wyd. UE w Poznaniu.
 11. Sznajder, M. (2008). The Concept of Sustainable Food Chain (Case Study-The Dairy Food Chain). J. Agribus. Rural Dev., 2(8), 155-163.
 12. Szymoniuk, B. (2006). Promocja sprzedaży. W: B. Szymoniuk (red.), Komunikacja marketingowa, instrumenty i metody (s. 134-135). Warszawa: PWE.
 13. Świątkowska, M. (2009). Działania promocyjne na rynku produktów mleczarskich. Biul. Inf. ARR, 5 (215), 34-42.
 14. Świątkowska, M. (2011). Postawy polskich konsumentów wobec wybranych instrumentów promocji. Zesz. Nauk. Uniw. Ekon. Pozn., 208, 266-277.
 15. Świątkowska, M., Berger, S. (2001). Reklama żywności jako narzędzie kształtowania postaw konsumentów i rynku produktów spożywczych. Warszawa: Wyd. SGGW.
 16. Świątkowska, M., Krajewski, K. (2010). Ocena działań promocyjnych na rynku produktów mleczarskich w opinii konsumentów. Rocz. Nauk. SERiA, XII, 4, 336-340.
 17. Wiktor, J. W. (2006). Promocja. System komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.60
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu