BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tul-Krzyszczuk Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krajewski Karol (Politechnika Koszalińska), Bilska Beata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Świątkowska Monika (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Innowacyjne rozwiązania w zakresie kształtowania usług gastronomicznych i związanej z nimi komunikacji rynkowej
Innovative Solutions for the Development of Gastronomy and Market Communication Related to it
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 575-580, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje w usługach, Gastronomia, Zachowania komunikacyjne, Konsumpcja żywności
Innovations in services, Gastronomy, Communication behaviours, Food consumption
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Na rynku usług gastronomicznych pojawiło się ostatnio wiele innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie kształtowania tych usług oraz związanej z nimi komunikacji rynkowej. Ich istotą jest proces tworzenia kompleksowego wizerunku nowych kierunków oferty gastronomii. Celem pracy jest analiza uwarunkowań procesu kreowania usług gastronomicznych z wykorzystaniem takich rozwiązań, jak: Food Design, kuchnia molekularna i fusion w aspekcie komunikacji rynkowej i na podstawie analizy doświadczeń światowych, własnych obserwacji w polskiej gastronomii oraz wstępnych badań. Jako metodę badawczą wykorzystano metodę opisową analizowanych zjawisk oraz analizę strukturalną działań w dziedzinie kształtowania usług. Badania własne potwierdziły, że usługi gastronomiczne kreowane według innowacyjnych koncepcji same stanowią syntetyczną, wyrazistą i zmaterializowaną formę komunikatu rynkowego, a prezentowane z wykorzystaniem zintegrowanych narzędzi marketingowych przyciągają zainteresowanie konsumentów. (abstrakt oryginalny)

A number of innovative development processes of gastronomy services and their market communication, using integrated impact on the perception of the services in focus by customers, have appeared recently in the area of gastronomy market. The essence of this solution is the process of creating a comprehensive image of the new directions offer catering. The aim of this study is to analyse the determinants of food service creation process using solutions such as: Food Design, molecular cuisine and fusion cuisine in terms of market communication, based on the analysis of the experience of the world, our own observations in Polish gastronomy and preliminary studies. The research method embraces descriptive method and structural analysis of the analysed phenomena and activities shaping services. Our study confirmed that gastronomic services created by innovative concepts, represent themselves a synthetic, clear and materialized form of the communication market and when presented with the use of integrated marketing tools tend to attract consumers' interest. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alonso, M. B., Plasencia, O. T., Kint, J. (2012). Applying intercultural markers obtained from cooking in the design process. The Proceedings of the International Conference on Designing Food and Designing for Food, London.
 2. Bos, J. (2014). Rewolucja w rondel. Pobrane 20 maja 2014 z: http://serwis-restauratorski.gastrona.pl/art/article_6434.php.
 3. Chefs Table w hotelu Sheraton w Warszawie (2014). Pobrano 12 kwietnia 2014 z: http://www.go-fusion.pl/Chefs-Table-clinks-pol-34.html.
 4. Czarniecka-Skubina, E. (2009). Nowoczesne trendy w obsłudze konsumenta w gastronomii. W: M. Jeznach (red.), Nowe trendy w żywności, żywieniu i konsumpcji (s. 173-189). Warszawa: Wyd. SGGW.
 5. Di Lucchio, L. (2012). Design for the Next-Food ©. An alternative approach of Food Design focused on social and system innovation. The Proceedings of the International Conference on Designing Food and Designing for Food, London.
 6. Guixé, M. (2010). Food Designing. Roma: Maurizio Corrainis.r.l.
 7. Interaktywna restauracja w Londynie (2009). Pobrane 4 stycznia 2012 z: http://www.domosfera.pl/wnetrza/1,94387,7380578, Interaktywna_ restauracja_w_Londynie.html.
 8. Kosicka-Gębska, M., Tul-Krzyszczuk, A., Gębski, J. (2011). Handel detaliczny żywnością w Polsce (wyd. 2). Warszawa: Wyd. SGGW.
 9. Krajewski, K., Tul-Krzyszczuk, A. (2014). Food Design - innowacyjna koncepcja kształtowania produktów i komunikacji na rynku żywności. Mark. Rynek, 4, 399-405.
 10. Kuchnia Fusion (bez daty). Pobrane 14 października 2013 z: http://www.go-fusion.pl/Kuchnia-fusion-cinfo-pol-36.html
 11. Kuchnia Fusion w Bukowinie Tatrzańskiej (2014). Pobrane 6 maja 2014 z: http://www.poradnikrestauratora.com. pl/okiem-ekspertow/Kuchnia-Fusion-w-Bukowinie-Tatrzanskiej,113,strona1.html.
 12. Kuchnia nowych czasów (2014). Pobrane 20 maja 2014 z: http://www.kuchniaplus.pl /kuchnioteka/artykuly/kuchnia-nowych-czasow_180.html.
 13. Lin, J. (2012). Food Design and Well-being: a research into cooking behaviour and well-being to guide designing for behaviour change. The Proceedings of the International Conference on Designing Food and Designing for Food.
 14. Maffei, S., Parini, B. (2010). FOODMOOD. Mediolan, IT: Electa.
 15. Mruk, H., Sznajder, M. (2008). Neuromarketing. Poznań: Wyd. UP.
 16. Osiadacz, J. (2012). Innowacje w sektorze usług - przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk. Warszawa: PARP.
 17. Sanderson, C., Raymond, M. (2008). crEATe. Eating, Design and Future Food, Berlin, GE: Gestalten.
 18. Sokolov, R. (1991). Why We Eat What We Eat: How the Encounter between the New World and the Old Changed the Way Everyone on the Planet Eats.New York: Summit.
 19. Svejenova, S., Mazza, C., Planellas, M. (2007). Cooking up change in haute cuisine. J. Org. Behav., 38, 539-561.
 20. Świątkowska, M. (2013). Komunikacja marketingowa jako komunikowanie wartości. W: Górska-Warsewicz, H., Świątkowska, M., Krajewski, K. (red.), Marketing żywności (s. 288). Warszawa: Wolters Kluwer.
 21. Whithehall, B. (2007). Molekularna magia. Food Serv., 1, 39-41.
 22. Woźniak, T. (2009). Kawior o smaku czekolady. Pobrane 20 maja 2014 z: www.wprost.pl
 23. Vogelzang, M. (2010). Eat Love. Food concept by eating designer. Amsterdam, NE: BIS Publishers.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.61
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu