BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrwisz Joanna (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Serwisy opiniujące jako źródło informacji konsumenckiej
Opinion Giving Services as a Source of Consumer Information
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2015, z. 3 (37), s. 581-588, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Serwis internetowy, Informacja konsumencka, Zakup, Rekomendacje
Website, Consumer information, Purchasing, Recommendation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie miejsca i roli serwisów opiniujących w zachowaniach rynkowych konsumentów. Rozważania prowadzone są wokół tezy: w dobie społeczeństwa informacyjnego serwisy opiniujące stanowią dla konsumentów ważne źródło informacji w procesie wyboru oraz zakupu produktów i usług. W artykule zaprezentowano podejście badawcze oparte o kwerendę piśmiennictwa oraz badania empiryczne. Wychodząc od definicji i rodzajów serwisów rekomendacyjnych, przybliżono charakterystykę działania i użyteczności portali internetowych gromadzących opinie konsumentów. W szczególności na podstawie badań dokonano oceny wykorzystania serwisów opiniujących w procesie zakupowym. Zaobserwowano istotne zainteresowanie opiniami innych umieszczanymi w specjalnie do tego przeznaczonych miejscach w Internecie, postrzeganie ich jako wiarygodnych oraz pozytywną ocenę funkcjonalności serwisów rekomendacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The goal of the article is to determine the place and role of opinion giving services in consumer behaviours. The discussion is conducted around the thesis saying that in the information society, opinion giving services constitute an important source of information for consumers in the process of selecting and purchasing both products and services. In the article the research approach based on the theoretical and empirical examinations was presented. The discussion starts with presenting a defi nition and types of opinion giving services which constitute the base for the characteristics of activities and usefulness of web portals collecting consumers opinions. The use of opinion giving services provided in the purchase process was evaluated. An essential interest in other consumers opinions, placed in Internet, was observed together with perceiving them as credible. Positive assessment of the functionality of opinion giving services was noticed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anders, K. (2012). Zakupy na chłodno i na gorąco. Mark. Prakt., 10(176), 30-32.
  2. Bylok, F. (2013). Konsumpcja, konsument i społeczeństwo konsumpcyjne we współczesnym świecie. Katowice: Śląsk Wyd. Nauk.
  3. East, R., Wright, M., Vanhuele, M. (2011). Zachowania konsumentów. Warszawa: Wolters Kluwer.
  4. Fura, P. (2014). Kiedy rekomendacje działają. Mark. Prakt., 9(199), 22-24.
  5. Jaciow, M., Wolny, R. (2011). Polski e-konsument, typologia, zachowania. Gliwice: Helion.
  6. Karwatka, T. (2012). Jak kupują klienci online. Mark. Prak., 9(175), 22-25.
  7. Kolny, B., Kucia, M., Stolecka, A. (2011). Produkty i marki w opinii e-konsumentów. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
  8. Stasiuk, K., Maison, D. (2014). Psychologia konsumenta. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
  9. Wójcicki, P. (2013). Zwrot w stronę rekomendacji. Mark. Prakt., 3(181), 12-14.
  10. Zasady pisania opinii. Pobrano 15 grudnia 2014 z: https:// www.opineo.pl/i/dla-uzytkownika/zasady-pisania-opinii.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17306/JARD.2015.62
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu