BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
System pomiaru dokonań a wyniki finansowe polskich małych i średnich przedsiębiorstw
Performance Measurement System and Financial Results of Polish Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 211-220, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wynik finansowy, Badania ankietowe, Pomiar dokonań
Small business, Financial performance, Questionnaire survey, Performance measurement
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Analiza zależności pomiędzy stosowanymi rozwiązaniami w zakresie pomiaru dokonań a wynikami finansowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 10 osób. Metodologia badania - Dwukrotna ankieta przeprowadzona techniką CATI na 100 małych oraz 100 średnich przedsiębiorstwach w latach 2012 oraz 2014. Wybrane zależności pomiędzy wynikami ankiety zostały przebadane z wykorzystaniem współczynników korelacji Czuprowa oraz testów niezależności χ 2 Pearsona. Wynik - W wyniku przeprowadzonego badania stwierdzono brak lub niską zależność pomiędzy wybranymi charakterystykami systemów pomiaru dokonań a wynikami finansowymi polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Artykuł stanowi oryginalne podejście do badania efektywności systemów pomiaru dokonań w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wartość stanowi zbadanie zależności w oparciu o wyniki finansowe. (abstrakt oryginalny)

Purpose - Analysis of relationship between solutions applied in the field of performance measure ment and financial results of polish small and medium enterprises employing more than 10 people. Design/methodology/approach - Survey carried twice by CATI method on a sample of 100 small and 100 medium enterprises in 2012 and 2014. Chosen relationships between survey results were tested by Tschuprow's correlation coefficient and Pearson's χ 2 dependency tests. Findings - As the result of the research has been founded lack or low dependence between chosen characteristics of performance measurement systems and financial results of polish SMEs. Originality/value - Article provides original approach to effectiveness research of performance measurement systems in small and medium enterprises. Value is established by research of dependency based on financial results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Chalmeta R., Palomero S., Matilla M. (2012), Methodology to develop a performance measurement system in small and medium-sized enterprises, "International Journal of Computer Integrated Manufacturing" vol. 25, no. 8, s. 716-740.
  2. Czaja-Cieszyńska H. (2012), Dostosowanie sprawozdawczości finansowej w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, CeDeWu, Warszawa.
  3. Garengo P. (2009), A performance measurement system for SMEs taking part in Quality Award Programmes, "Total Quality Management" vol. 20, no. 1, January.
  4. Garengo P., Biazzo S., Bititci U. (2005), Performance measurement systems in SMEs: A review for a research agenda, "International Journal of Management Reviews" vol. 7, issue 1.
  5. Jaworski J. (2012), Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
  6. Lohman C., Fortuin L., Wouters M., (2004), Designing a performance measurement system: A case study, "European Journal of Operational Research" 156, s. 267-286.
  7. Michalak J. (2008), Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard, Difin, Warszawa.
  8. Skoczylas W. (2013), Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  9. Skokan K., Pawliczek A., Piszczur R. (2013), Strategic planning and business performance of micro, small and medium-sized enterprises, "Journal of Competitiveness" vol. 5, issue 4, s. 57-72.
  10. Starczewska-Krzysztoszek M. (2009), Małe i średnie firmy - antidotum na kryzys, "Forbes" 05, s. 90-91.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-19
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu