BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chrobak Tadeusz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Przydatność osnowy kartograficznej i metody obiektywnego upraszczania obiektów do aktualizacji danych w BDT
The Usefulness Cartography Warp and Objective Method of Simplifying Objects to Update Data in the BDT
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2009, nr 3/1/1, s. 81-90, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Geodezja, Kartografia, Bazy danych
Geodesy, Cartography, Databases
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono przydatność osnowy kartograficznej w pozyskiwaniu uogólnionych danych punktowych, liniowych i powierzchniowych metodą obiektywną upraszczania obiektów. Przedmiot badań stanowi: - jednoznaczność obiektów po przekształceniu o dowolnym rozstępie skal; - przekształcenie już uogólnionych danych, które nie wpływa na końcowy wynik procesu; - dokładność, która po przekształceniu danych mieści się w granicach wyznaczonych przez normy branżowe; - eliminacja poligonów szczątkowych przy aktualizacji danych jako wynik zastosowania osnowy kartograficznej. Proces upraszczania obiektów metodą obiektywną z wykorzystaniem osnowy kartograficznej przebiega w sposób automatyczny, co z ekonomicznego punktu widzenia jest zaletą metody aktualizacji danych BDT. Zalety metody zweryfikowano przykładami praktycznymi.(abstrakt oryginalny)

This article discusses the usefulness to the raising of the warp cartography generalized data point, linear and surface objects using an objective of simplification. Subject of research is the: - unambiguous when the object of any interval scale; - the adoption of already generalized data does not affect the final outcome of the process; - restated-the accuracy of the data retains GUGiK industry standards; - silvery-elimination upgrade data. Is a result of the use of warp cartography. Process simplification objects method objective using warp cartography runs automatically what is advantage economic methods update data BDT. The advantages of the method in addition to their practical examples prove verified.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bielecka E.: Systemy informacji geograficznej. Teoria i zastosowania. Wydawnictwo PJWSTK, Warszawa 2005.
  2. Chrobak T.: Badanie przydatności trójkąta elementarnego w komputerowej generalizacji kartograficznej. Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 1999.
  3. Chrobak T.: Komputerowa redakcja kartograficzna wspomagana automatyczną generalizacją. Geoinformatica Polonica, nr 7, Polska Akademia Umiejętności w Krakowie, Kraków 2005.
  4. Ratajski L.: Metodyka kartografii społeczno-gospodarczej. PPWK, Warszawa 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu