BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Arkan Thomas (University of Szczecin)
Tytuł
The Effects of Earning Management Techniques, Net Income and Cash Flow on Stock Price
Wpływ technik zarządzania zyskami, dochodu netto oraz przepływów pieniężnych na cenę giełdową
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 245-258, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Zarządzanie zyskami, Zarządzanie finansami, Zysk na akcję, Wartość akcji, Przepływy pieniężne
Earnings management, Financial management, Earnings per Share (EPS), Share value, Cash flows
Uwagi
streszcz., summ..
Kraj/Region
Kuwejt
Kuwait
Abstrakt
Celem tej pracy jest doświadczalne zbadanie i określenie zakresu zarządzania zarobkami (ang. earnings management, EM) w kuwejckich przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak również odkrycie zależności i wpływu zastosowania praktyk zarządzania zyskami i zadeklarowanego w sprawozdaniu finansowym dochodu netto oraz przepływów pieniężnych na ceny akcji na rynku finansowym. Księgowy z doświadczeniem praktycznym jest w stanie wymienić różne formy i typy zysków i dochodów w sprawozdaniach finansowych poprzez manipulowanie liczbami i zapisami, a także wykorzystać elastyczność norm rachunkowości, zasady, oświadczenia o ujawnieniu danych oraz ingerencję w pomiar rachunkowy bez naruszania zasad i reguł. Niniejsza praca skoncentruje się na analizie koncepcji zarządzania zyskami, motywami, które za nimi stoją, metodami i technikami stosowanymi w praktyce, a także omówi różne modele wykorzystywane do wykrywania takich działań, które mogą wiele wyjaśnić co do zachowań menedżerów i księgowych. Niniejsze badanie opiera się na próbie 7 kuwejckich firm produkcyjnych notowanych na rynku finansowym. Do oszacowania swobody w metodzie memoriałowej w celu wykrycia praktyk związanych z zarządzaniem zyskami zastosowano zmodyfikowany model Jonesa (1995), który należy do najbardziej ulubionych modeli badawczych. Do zbadania pewnych zmiennych oraz czynników wpływających na praktyki zarządzania zyskami i cenę akcji utworzono model regresyjny i zastosowano analizę statystyczną przez (SPSS) do analizy tego zjawiska. Wyniki testów przeprowadzonych według tego modelu na próbie badanej wykazały, że kuwejckie firmy stosują praktyki zarządzania zyskami wykorzystując w negatywny sposób swobodną metodę memoriałową. Testy wykazały także negatywny wpływ dochodu netto i przepływów pieniężnych wytworzonych w ramach praktyk zarządzania zyskami na cenę akcji. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to examine empirically and detect the extent of practicing Earning management (EM) in Kuwaiti manufacturing companies and to discover the relationship and effects of using earning management practices and declared net income and cash flow in financial statements on stock price in financial markets. The practitioner experience accountant can provide different forms and types of earning and profit in financial statements to users by manipulating with numbers and records and to make benefits out of the flexibility of accounting standards, policies, disclosures and the interference in accounting measurement without violating rules and principles, this paper will focus on analysing the concept of earning management, motivations that stand behind it, methods and techniques that are used to practice it and discussing the different models used to detect these practices, that may give many explanations to the behaviours of managements and accountants, the sample chosen in this study consists of 7 Kuwaiti manufacturing firms listed on the financial market. The modified Jones model (1995) which represents the most favourite model by the researcher was used to estimate the discretionary accruals in order to detect the earnings management practices and to explore the effects of some variable and factors on earning management practices and stock price, a regression model was designed and a statistical analysis was used by (SPSS) to analyse this phenomenon. The results of testing these models on the samples selected showed that the Kuwaiti firms are involved in earning management practices as they exercised the discretionary accruals in a negative way. The tests showed also the negative effect of net income and cash flow that was created from EM practice on stock price. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adhikari A., Derashid C., Zhang H. (2005), Earnings Management to Influence Tax Policy: Evidence from Large Malaysian Firms, "Journal of International Financial Management & Accounting" vol. 16, no. 2, pp. 142-163.
 2. Beneish M.D. (2001), Earning Management: Aperspective, "Managerial Finance" vol.27, no. 12, pp. 3-17.
 3. Brown L., Hagerman R., Griffin P., Zmijewski M. (1987), An Evaluation of Alternative Proxies for the Market's Assessment of Unexpected Earnings, "Journal of Accounting and Economics" vol. 11, pp. 159-193.
 4. Burgestahler D. Dichev I., (1997), Earning Management to Avoid Earning Decrease and Losses, "Journal of Accounting and Economics" vol. 24, no.1, pp. 99-126
 5. De Angelo (1986), Accounting Numbers as Market Valuation Substitutes: A Study Management Buyout of Public Shareholders, "The Accounting Review" vol.19, no.3, pp. 400-420.
 6. Dechow P.M., Skinner D.J. (2000), Earnings Management: Reconciling the Views of Accounting Academics, Practitioners, and Regulators, "Accounting Horizons" vol. 14, no. 2, p. 335.
 7. Dechow P., Dichev (2002), The Quality of Accruals and Earnings, the Role of Accruals Estimation Errors, "The Accounting Review" vol. 77, no. 4, pp. 35-59.
 8. Dechow P.M., Sloan R.G., Sweeney A.P. (1995), Detecting Earning Management, "Accounting Review" vol. 70, no. 2, pp. 193-225.
 9. Healy P.M., Wahlen J.M. (1999), A review of the Earnings Management Literature and its implications for standard setting, "Accounting Horizons" vol. 13, no. 4, pp. 365-383.
 10. Jones J. (1991), Earning Management during Import Relief Investigations, "Journal of Accounting Research" vol. 29, no. 2, pp. 193-228.
 11. Fields D., Lys Z., Vincent L. (2001), Empirical Research on Accounting Choice, :Journal of Accounting and Economics" vol. 31, pp. 255-307.
 12. Kothari S., Leone A., Wasley C. (2005), Performance matched discretionary accrual measures, "Journal of Accounting and Economics" vol. 39, pp. 163-197.
 13. Levitt A. (1998), The numbers game. Securities and Exchange Commission, Remarks by Chair Arthur Levitt at New York University Center of Law and Business.
 14. Mulford C.W., Comiskey E.E. (2002), The Financial Numbers Game Detecting Creative Accounting Practices, John Wiley and Sons. INC., USA.
 15. Namara R. Mc, Whelan C. (2004), The Impact of Earnings Management on the Value Relevance of Financial Statement Information, Gorgia College and State University, USA, Working Paper, July.
 16. Partha M., (2003), How to Manage Earnings Management, Accounting World, Oct. 13-19.
 17. Ronen J., Raari V. (2008), Earning management: Emerging Insights in Theory, Practice, and Research, springer publisher.
 18. Schipper K. (1989), Commentary on Earning Management, "Accounting Horizons" vol. 11, pp. 91-102.
 19. Watts R., Jerold L., Zimmerman L. (1986), Positive accounting theory, Prentice-Hall Inc.
 20. Watts, R. (1977), Corporate Financial Statement, a product of the market and political process, Australian Journal of Management, (April), pp. 92-105.
 21. Wells J.T. (2009), Fraud: The Occupational Hazards, Accountancy Age.
 22. Young S. (1999), Systematic measurement error in the estimation of discretionary accruals: An evaluation of alternative modelling procedures, "Journal of Business Finance and Accounting" vol. 26, pp. 833-862.
 23. Zhang H. (2002), Detecting Earning Management - Evidence from Rounding - upin Reported EPS, Department of Accounting, College of Business Administration, University of Illinois at Chicago, USA.
 24. Scott W.R. (2009), Financial Accounting Theory, 5th edition, Prentice Hall, Toronto.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu