BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Frąś Józef (Politechnika Poznańska), Siwkowski Marek (Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.), Matulewski Marek (Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie dystrybucją usług na rynku pocztowym
Distribution Management on Postal Services' Market
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 295-302, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Poczta, Jakość, Logistyka, Usługi pocztowe
State post, Quality, Logistics, Postal services
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - W prezentowanej pracy podjęto próbę zidentyfikowania rynku usług pocztowych w kontekście ich dystrybucji. Inspirację do podjęcia tematu stanowiły często ukazujące się publikacje zarówno osób zawodowo związanych z rynkiem pocztowym, jak i przedstawicieli środowisk akademickich przedstawiające usługi pocztowe i ich jakość jako jedno z ważniejszych czynników współczesnego przedsiębiorstwa. Metodologia badania - W pracy została zastosowana metoda badawcza, jaką jest analiza materiałów źródłowych dotyczących zarządzania dystrybucją usług na rynku pocztowym. Wynik - Wynikiem opracowania jest identyfikacja rynku usług pocztowych, a także ukazanie poszczególnych procesów w obszarze dystrybucji usług pocztowych w aspekcie wysokiej ich jakości. Oryginalność/wartość - W artykule poruszono istotną i aktualną problematykę transformacji rynku usług pocztowych, bowiem liberalizacja sektora pocztowego pozwoliła na wprowadzenie mechanizmów rynkowych, które istotnie podniosły jakość usług świadczonych przez operatorów pocztowych. (abstrakt oryginalny)

Purpose - the authors aim at describing the postal services' market in the light of its distribution channels. The paper has been inspired by materials, concerning postal services and their quality as one of crucially important factors affecting contemporary businesses, frequently published by postal services' professionals and scholars. Research methodology - the authors applied the method of analysis of source materials concerning the distribution management on postal services' market. Result - as a result of the research the postal services' market has been identified. Moreover, specific distribution processes of postal services have been revealed in the context of their high quality. Originality/value - the paper touches upon an important and pertinent issue of postal market transformation because the liberalization of the postal industry has led to the emergence of market mechanisms which effectively increase the quality of services provided by postal operators. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Berndt S. (2012), Positioning for the future, Postal Technology International, s. 44-46.
  2. E-sklepy wybierają Pocztę Polską, http://blog.poczta-polska.pl/2010/07/08/e-sklepy-wybieraja-poczte.
  3. Krakała-Zielińska M. (2009), Prawo Pocztowe Unii Europejskiej, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń, s. 15- 17, 127-130.
  4. Rożyński P. (2011), Poczta polska musi się zmienić w bank. Inaczej nie przetrwa, "Gazeta Prawna", s. 8-9.
  5. Sund K.J. (2012), Transformation, Postal Technology International, s. 52-54.
  6. Stolarczyk A. (2004), Rynek usług pocztowych - zarys problemów, "Telekomunikacja i Techniki Informacyjne" nr 3-4, s. 24-25.
  7. Zawistowski (2014), W logistyce i e-commerce kluczowa staje się tzw. ostatnia mila, "Puls Biznesu".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-26
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu