BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bittnerowa Ewa
Tytuł
Uwarunkowania rozwoju drobnej wytwórczości na przykładzie woj. poznańskiego
Źródło
Zeszyty Naukowe. Seria 1 / Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 1989, nr 181, s. 7-27
Tytuł własny numeru
Z badań nad warunkami rozwoju przemysłu
Słowa kluczowe
Rozwój przemysłu, Przemysł, Produkcja przemysłowa, Zaopatrzenie, Siła robocza, Infrastruktura społeczna, Finansowanie przedsiębiorstwa, Wymiana międzynarodowa
Industry development, Industry, Industrial production, Supply, Labour force, Social infrastructure, Financing enterprises, International trade
Kraj/Region
Województwo poznańskie
Poznańskie Voivodeship
Abstrakt
Brak szczegółowego, opartego na badaniach empirycznych, rozpoznania uwarunkowań rozwoju branż przemysłu drobnego utrudnia konstrukcję właściwych programów jego rozwoju, a dotychczasowe dość ogólne postulaty i wytyczne pozbawia szans realizacji. Badania empiryczne i ich wyniki są ponadto niezbędne jako narzędzie budowy koncepcji rozwoju branż predysponowanych do wzrostu w ramach małej skali produkcji. W stosunku do przemysłu drobnego nie może być bowiem zastosowana procedura programowania odnosząca się do całych gałęzi i branż przemysłowych, a oparta na wskaźnikach branżowych czy programowych. Niezbędna do ich użycia baza informacyjna praktycznie nie istnieje w odniesieniu do przemysłu drobnego i jego branż i rodzajów przemysłu. Potrzebne jest zatem wspomniane rozpoznanie również dla celów instrumentalnych. Konkretnie - dla zgromadzenia informacji koniecznych dla konstrukcji różnego rodzaju współczynników techniczno-ekonomicznych i ekonomicznych oraz dla wypracowania swoistych - dla poszczególnych branż przemysłu drobnego - metod programowania rozwoju. Wstępnie, do rozpoznania przesłanek rozwoju określonej dziedziny gospodarki zmierzamy przez badania potrzeb i możliwości jej rozwoju. Na potrzeby rozwoju poszczególnych branż przemysłu drobnego składają się potrzeby ludności, innych dziedzin wytwórczości ze szczególnym uwzględnieniem kooperacji, potrzeby ze strony eksportu oraz potrzeby aktywizacji (społeczno-zawodowej i terenowej). Możliwości rozwojowe zależą z kolei od czynnika ludzkiego, od środków produkcji (środków pracy i przedmiotów pracy) oraz od postępu technicznego i organizacyjnego. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-4902
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu