BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szmytkie Robert (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Wiejska baza noclegowa powiatu kłodzkiego
Rural Tourist Accommodation Base of Klodzko District
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 2, s. 245-260, bibliogr. 23 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Agroturystyka, Zaplecze noclegowe turystyki, Turystyka wiejska
Agrotourism, Tourism accommodation facilities, Rural tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Region kłodzki
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania była analiza wielkości i rozmieszczenia wiejskiej bazy noclegowej na terenie powiatu kłodzkiego. Przeprowadzone badania wykazały, że rzeczywista wielkość wiejskiej bazy noclegowej w regionie kłodzkim jest kilkukrotnie większa niż to wynika z oficjalnych statystyk. Stwierdzono ponadto, że wsie turystyczne koncentrują się w pewnych strefach (tzw. wiejskich obszarach turystycznych), przy czym większość z nich zlokalizowana jest na terenie Masywu Śnieżnika, w Górach Stołowych oraz w Górach Bystrzyckich i Orlickich.(abstrakt oryginalny)

The aim of this paper was to analyze the size and distribution of rural accommodation in the Kłodzko district. The conducted research showed that the actual size of the rural tourist accommodation base in Kłodzko region is several times greater than those shown in official statistics. Furthermore, it was also found that the tourist villages are concentrated in certain areas (which are called rural tourism areas), and the majority of them is located in the Śnieżnik Massif, the Stołowe Mountains, the Bystrzyckie and the Orlickie Mountains.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chachaj J. (1978), Problem wsi zanikającej, "Prace Instytutu Geograficznego", seria B, 2, Acta Universitatis Wratislaviensis, 324, s. 119-123.
 2. Ciok S. (1995), Zmiany ludnościowe i osadnicze w Sudetach, "Prace Instytutu Geograficznego", seria B, 12, Acta Universitatis Wratislaviensis, 1730, s. 51-64.
 3. Czerwiński J. (2009), Dolny Śląsk. Przewodnik, Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF, Wrocław.
 4. Felcman O., Gładkiewicz R. a kol. (2012), Kladsko. Dejiny regionu, Filozoficka fakulta UHK Hradec Kralove, Historicky üstav AV CR, Praha, Polsko-Czeskie Towarzystwo Naukowe, Powiat Kłodzki, Hradec Kralove - Wrocław - Praha - Kłodzko.
 5. Jerkiewicz A., Krawiec K., Zagożdżon A. (1979), Zmiany ludnościowe i osadnicze w Regionie Kłodzkim, "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", 223, Komitet Zagospodarowania Ziem Górskich PAN.
 6. Koncepcja rozwoju subregionalnych produktów turystycznych Ziemi Kłodzkiej (2009), Kłodzko.
 7. Kruczek Z. (2010), Polska. Geografia atrakcji turystycznych, Wydawnictwo Proksenia, Kraków.
 8. Martynowski Z., Mazurski K. R. (1978), Sudety. Ziemia Kłodzka i Góry Opawskie, Wydawnictwo Sport i Turystyka, Warszawa.
 9. Miszewska B. (1989), Zmiany zaludnienia Sudetów w okresie powojennym, "Czasopismo Geograficzne", 60(2), s. 135-145;
 10. Motak M. (1998), Sudety 2. Środkowe, Wschodnie i Kotlina Kłodzka, Wydawnictwo Pascal, Bielsko-Biała.
 11. Potocki J. (2009), Funkcje turystyki w kształtowaniu transgranicznego regionu górskiego Sudetów, Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, Wrocław.
 12. Salwicka B. (1983), Zmiany w zaludnieniu i użytkowaniu gruntów wsi górskich na wybranych obszarach przygranicznych Sudetów Kłodzkich, "Studia Geograficzne", 32, Acta Universitatis Wratislaviensis, 506, s. 23-30
 13. Szmytkie R. (2007), Struktura terytorialna powiatu kłodzkiego, "Gospodarka Przestrzenna", 10, s. 109-116.
 14. Szmytkie R. (2008), Nieistniejące wsie w Sudetach, w: Czas i przestrzeń w naukach geograficznych. Wybrane problemy geografii historycznej, red. M. Kulesza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 225-242.
 15. Zagożdżon A. (1990), Wybrane problemy ludnościowe Sudetów na tle rozwoju regionalnego, "Studia KPZK PAN", 96, s. 95-111.
 16. Żochowska M. (2008), Południowa część Ziemi Kłodzkiej - problemy rozwoju, Związek Gmin Śnieżnickich, Bystrzyca Kłodzka.
 17. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, www.dodr.pl
 18. Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl
 19. Hrabstwo Kłodzkie, www.hrabstwo.pl
 20. Instytut Turystyki, www.intur.com.pl
 21. www.meteor-turystyka.pl
 22. www.eholiday.pl
 23. www.e-turysta.net
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu