BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Budnik Monika Anna (Uniwersytet Wrocławski)
Tytuł
Dealerzy motoryzacyjni jako przedsiębiorstwa fraktalne - studium przypadku
The Automotive Dealers as Fractal Enterprises. A Case Study
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2015, vol. 15, nr 2, s. 331-336, bibliogr. 13 poz.
The Wroclaw School of Banking Research Journal
Słowa kluczowe
Motoryzacja, Rynek motoryzacyjny, Dealer samochodowy, Fraktale, Organizacja fraktalna, Przedsiębiorstwo fraktalne
Motorization, Motorization market, Car dealer, Fractal, Fractal organisation, Fractal company
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest rewizją koncepcji organizacji fraktalnej w ujęciu analitycznym. Jest to studium przypadku autoryzowanych dealerów motoryzacyjnych marki Ford w Polsce tj. przedsiębiorstw zwanych : autoryzowanymi salonami marki. W kontekście sieci fraktali jakimi określane są odrębne podmioty realizujące zadania na rzecz organizacji tekst jest rewizją koncepcji fraktali w perspektywie socjologicznej analizy sieci motoryzacyjnej w odniesieniu do korporacji Ford Motor Company.(abstrakt oryginalny)

The article is a revision of the concept of fractal organization in an analytical sense. A case study of authorized dealers of Ford Motor Company in Poland is presented. In the context of such a network, fractals are independent objects carrying out tasks for the organization. The approach used is a revision of the sociological perspective on the concept of fractals, with reference to the Ford Motor Company.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Castells M. (2011), Społeczeństwo sieci, Wyd. PWN, Warszawa.
 2. Ford H., Crowthe S. (1922), My life and work, Doubleday Page & Company, Garden City-New York.
 3. Gardawski J. (red.) (2009), Polacy pracujący a kryzys fordyzmu, Wyd. Scholar, Warszawa.
 4. Granovetter M. (1995), Economic Action and Social Structure: the Problem of Embeddedness, "American Journal of Sociology", nr 91 (3).
 5. Konieczny M. (2011), Trzy cele dealerskich stowarzyszeń, "Auto Świat", nr 2.
 6. Łobos K. (2000), Organizacje sieciowe, w: Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości: koncepcje, modele, metody , red. Perechuda K., Placet, Warszawa.
 7. Nogalski B., Apanowicz J., Rutka R. Czermiński A., Czerska M. (red.) (2002), Zarządzanie organizacjami, Wyd. TNOiK Dom Organizatora, Toruń.
 8. Perechuda K. (2000), Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości: koncepcje, modele, metody, Wyd. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 9. Szostkiewicz S. (1961), Struktura społeczna Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu, Instytut Filozofii i Socjologii, Wyd. PAN, Łódź-Warszawa.
 10. Magazyn Auto Świat (2011), Wielki test salonów, nr 24.
 11. Warnecke H.J. (1999), Rewolucja kultury przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwo fraktalne, Wyd. Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości i PWN, Warszawa.
 12. Ford Motor Company, www.corporate.ford.com [14.02.2012].
 13. Związek Dealerów Samochodowych, http://www.zds.org.pl [14.02.2012].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-7772
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu