BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wisła Rafał (Jagiellonian University, Krakow), Sierotowicz Tomasz (Jagiellonian University Krakow)
Tytuł
Patent Licensing in Selected European Countries
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2015, vol. 11, nr 3, s. 67-87, rys., tab., bibliogr. s. 84-86
Tytuł własny numeru
Entrepreneurship and Innovations : Novel Research Approaches
Słowa kluczowe
Patenty, Komercjalizacja, Zarządzanie własnością intelektualną
Patent, Commercialization, Management of intellectual property
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Zagadnienie komercjalizacji własności przemysłowej jest rozpatrywane najczęściej w ujęciu mikroekonomicznym. Komercjalizacja stanowi ważny element procesu zarządzania innowacjami. Dotychczasowe badania w tym obszarze nie uwzględniają zjawiska jednoczesnego rozprzestrzeniania i wykorzystania wiedzy naukowo-technicznej w gospodarce. Spostrzeżenia te skłaniają do podjęcia badań nad komercyjnym wykorzystaniem własności przemysłowej w gospodarce. Celem opracowania jest prezentacja wyników badań licencjonowania własności przemysłowej, jako jednej z form komercjalizacji, w wybranych krajach europejskich. Identyfikacja dynamiki zmian w zakresie skali licencjonowania własności intelektualnej wpisuje się w jeden z głównych kierunków badań dotyczących identyfikacji i rozpoznania struktury strumienia komercjalizacji. Dla realizacji tego celu wykorzystano zbiór metadanych patentowych dla krajów członkowskich Europejskiego Urzędu Patentowego oraz autorską tablicę łącznikową IPC→NACE. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano wiodące pod względem liczby licencjonowanych patentów kraje Europy, wyznaczono dynamikę rozprzestrzeniania własności przemysłowej w gospodarce europejskiej oraz ustalono branże, w których powstające nowe rozwiązania przemysłowe są przedmiotem komercjalizacji z wykorzystaniem kontraktów licencyjnych. (abstrakt oryginalny)

The issue of the commercialization of patents, as an exemplification of the industrial property, is mostly considered at the microeconomic level. Patent commercialization belongs to the innovation management process, which takes place in innovative organizations. Such microeconomic research approach does not take into account the phenomenon of the intellectual property simultaneous spread and use of scientific and technical knowledge in the economy. These observations lead to undertaking research on the commercial use of patents in the economy. The aim of this paper is to present the research results of the patent licensing as one of the forms of commercialization in the selected European countries in the long time period. The main purpose of undertaken research was to identify and measure the patent licensing dynamics, which is part of the one of the major research related to identify and structure recognition of patents commercialization stream. To achieve this purpose, the collection of patent metadata for the member states of the European Patent Office was used, as well as the author's own concordance IPC→NACE table. As a result of the research, some of the European countries were identified as leading, in terms of the number of licensed patents, the dynamics spread of patent property in the European economy that was set, and the branches were established, in which the emerging new industrial solutions are the subject of commercialization with the use of license contracts. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Archibugi, D., Pianta, M. (1996). Measuring Technological Change through Patents and Innovation Surveys. Technovation, 16 (9), 451-468.
 2. Arrow, K. J. (1962). Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention. In: R. Nelson (Ed.), The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors (pp. 609-626). Princeton, NY: National Bureau of Economic Research, Princeton University Press.
 3. Baldwin, C., Clark K. (1997). Sun Wars: Competition within a Modular Cluster. In: D. B. Yoffie (Ed.), Competing in the Age of Digital Convergence (pp. 123-157). Boston, MA: Harvard Business School Press.
 4. Basberg, B. (1987). Patents and the Measurement of Technological Change: A Survey of the Literature. Research Policy, 16, 131-141.
 5. Baudry, M., Dumont, B. (2006). Patent Renewals as Options: Improving the Mechanism for Weeding Out Lousy Patents. Review of Industrial Organization, 28(1), 41-62.
 6. Bell, M., Pavitt, K. (1993). Technological Accumulation and Industrial Growth: Contrasts Between Developed and Developing Countries. Industrial and Corporate Change, 2, 157-210.
 7. Bogers, M. (2011). The Open Innovation Paradox: Knowledge Sharing and Protection in R&D Collaborations. European Journal of Innovation Management, 14(1), 93-117.
 8. Bogers, M., Bekkers, R., Granstrand, O. (2012). Intellectual Property and Licensing Strategies in Open Collaborative Innovation. In: C. de Pablos Heredero, D. López (Eds.), Open Innovation at Firms and Public Administration: Technologies for Value Creation (pp. 37-58). Hershey, PA: IGI Global.
 9. Burke, P., Reitzig, M. (2007). Measuring Patent Assessment Quality - Analyzing the Degree and Kind of (In) consistency in Patent Offices' Decision Making. Research Policy, 36, 1404-1430.
 10. Campbell, G.E., Powers, B.J., Blumenthal, D., Biles, D. (2004). Inside the Triple Helix: Technology Transfer and Commercialization in The Life Sciences. Health Affairs, 23(1), 64-76.
 11. Chawala, H.S. (2007). Managing Intellectual Property Rights for Better Transfer and Commercialization of Agricultural Technologies. Journal of Intellectual Property Rights, 12, 330-340.
 12. Chesbrough, H. (2003). Open Innovation: the new imperative for creating and profiting from technology. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 13. Davis, L. (2004). Intellectual Property Rights, Strategy and Policy. Economics of Innovation and New Technology, 13(5), 399-415.
 14. Degraff, J., Quinn, E. (2007). Leading Innovation. New York: McGraw-Hill.
 15. Dratler, J. (1994). Licensing of Intellectual Property. New York: Law Publishing Company.
 16. Dyer, J., Gregersen, H., Christensen, C. (2011). The Innovator's DNA. Boston, MA: Harvard Business Review Press.
 17. Florida, R. (2010). The Flight of the Creative Class: The New Global Competition for Talent. New York: HarperCollins.
 18. Foley, H. (2012). A New Approach to Intellectual Property, Management and Industrially Funded Research at Penn State. Research-Technology Management, September/October, 1- 6.
 19. Freedman, D., Pisani, R., Purves, R. (2007). Statistics. New York: W. W. Norton and Company.
 20. Freeman, C. (1982). The Economics of Industrial Innovation. Cambridge, MA: MIT Press.
 21. Granstrand, O. (2011). Industrial Innovation Economics and Intellectual Property. Gothenburg: Svenska Kulturkompaniet.
 22. Greenhalgh, Ch., Rogers M. 2010. Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth. Princeton, NY: Princeton University Press.
 23. Griliches, Z. (1990). Patent Statistics as Economic Indicators: A Survey. Journal of Economic Literature, 28, 1661-1707.
 24. Grossman, G. M., Helpman, E. (1991). Innovation and Growth in the Global Economy. Cambridge: MIT Press.
 25. Hall, B. H., Jaffe, A., Trajtenberg, M. (2005). Market Value and Patent Citations. The RAND Journal of Economics, 36, 16-38.
 26. Hanel, P. (2006). Intellectual Property Rights Business Management Practices: A Survey of the Literature. Technovation, 26, 895-931.
 27. Hinze, S., Schmoch, U. (2005). Opening the Black Box. Analytical approaches and their impact on the outcome of statistical patent analyses. In W. Glänzel, H. Moed, U. Schmoch (Eds.), Handbook of Quantitative Science and Technology Research: The Use of Publication and Patent Statistics in Studies on R&D Systems (pp. 215-235). Dordrecht/Boston/London: Kluwer Academic Publishers.
 28. Lanjouw, J. O. (1998). Patent Protection in the Shadow of Infringement: Simulation Estimations of Patent Value. The Review of Economic Studies, 65, 671-710.
 29. Lanjouw, J. O., Schankerman, M. (1997). Stylised Facts of Patent Litigation: Value, Scope and Ownership. NBER working paper series. Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research.
 30. Lanjouw, J. O., Schankerman, M. (2004). Patent Quality and Research Productivity: Measuring Innovation with Multiple Indicators. The Economic Journal, 114, 441-465.
 31. Lichtenthaler, U. (2005). External commercialization of knowledge: Review and research agenda. International Journal of Management Reviews, 7(4), 231-255.
 32. Lichtenthaler, U., Ernst, H. (2007). External Technology Commercialization in Large Firms: Results of a Quantitative Benchmarking Study. R & D Management, 37, 383-397.
 33. Okoń-Horodyńska, E., Wisła, R., Sierotowicz, T. (2012). Measuring Patent Activity of Economic Branches with the Use of Concordance Tables. Warsaw: Patent Office of The Republic of Poland.
 34. Pakes, A. (1986). Patents as Options: Some Estimates of the Value of Holding European Patent Stocks. Econometrics, 54, 755-784.
 35. Pavitt, K., (1985). Patent Statistics as Indicators of Innovation Activities. Scientometrics, 7, 77-99.
 36. Rappert, B., Webster, A. (1997). Regimes of Ordering: The Commercialization of Intellectual Property in Industrial-Academic Collaborations. Technology Analysis and Strategic Management, 9(2), 115- 130.
 37. Read, C. (2005). Survey of Intellectual Property Commercialization in the Higher Education Sector, 2003. Ottawa, Canada: Published by authority of the Minister responsible for Statistics.
 38. Schankerman, M. (1998). How Valuable is Patent Protection? Estimates by Technology Field. The RAND Journal of Economics, 29, 77-107.
 39. Schankerman, M., Pakes, A. (1986). Estimates of The Value of Patent Rights in European Countries During The Post-1950 Period. Economic Journal, 96, 1052- 1076.
 40. Schmookler, J. (1952). The Changing Efficiency of the American Economy: 1869-1938. The Review of Economic Statistics, 34, 214-321.
 41. Schaufield J. (2015). Commercializing Innovation: Turning Technology Breakthroughs into Products. New York: Apress.
 42. Schumpeter, J. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 43. Shapiro, C. (2001). Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting. In: A.B. Jaffe, J. Lerner, S. Stern (Eds.), Innovation Policy and the Economy 1 (pp. 119-150). Cambridge, MA: MIT Press.
 44. Thursby, J., Kemp, S. (2002). Growth and Productive Efficiency of University Intellectual Property Licensing. Research Policy, 31, 109-124.
 45. Touhill, C. J., Tuhill, J. G. (2008). Commercialization of Innovative Technologies: Bringing Good Ideas to the Marketplace. New York: Wiley and Sons.
 46. Webster, E., Jensen, H. P. (2011). Do Patents Matter for Commercialization? Journal of Law and Economics, 54(2), 431-453.
 47. Ziegler, N., Ruether, R., Bader, A. M., Gassman, O. (2013). Creating Value through External Intellectual Property Commercialization: A Disruptive Capacity View. Journal of Technological Transfer, 38, 930- 949.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20151134
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu