BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Feltynowski Marcin (University of Lodz)
Tytuł
Publishing Documents in the Scope of Spatial Planning on the Websites of Rural Communes in Lodz Voivodeship
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr II/2, s. 393-403, rys., bibliogr. 14 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Gmina, Planowanie przestrzenne, Zagospodarowanie przestrzenne, Informacja publiczna, Portale internetowe
District, Spatial planning, Spatial development, Public information, Web portals
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article presents the issue of the accomplishment of records of law in the scope of spatial planning by local authorities. Communes that draw up land-use plans are obliged to publish these documents on the offices' websites. In the era of the development of information society, it is a crucial element that allows for an increase in the availability of local law for local actors who more than once use the Internet to get acquainted with the spatial policy of a commune. Rural communes are characterized by lower possibilities in the scope of the use of new technologies both as for the availability and the personnel and limited budget. Opportunities in this scope are based on the use of promotional-informational sites, Public Information Bulletin and geoportals to share local documents with the society. The outcomes of the presented research are promising since communes often resign from the obligation to publish land-use plans on websites. Among the units that decide to place plans on the web portals it is not always connected with posting all the documents that are existed in a commune. These observations were the basis for an in-depth analysis of the phenomenon in rural communes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bański J. (2007). Witryny internetowe jednostek samorządowych z siedzibą w małych miastach - analiza i ocena. Studia Obszarów Wiejskich 11, 59-72.
 2. Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE), OJ L 108, 25.4.2007.
 3. Feltynowski M. (2009). Transparency of web portals of rural gminas in Łódź Metropolitan Area.Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2009/ 07, 117-127.
 4. Fogel P., Ciupa Sz., Pawlak K. (2007). Publikacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Internecie. Człowiek i Środowisko 31 (1-2), 93-100.
 5. Marjak H. (2008). Metody oceny i walidacji stron internetowych. Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Prace Naukowe SGGW 45, 355-367.
 6. Miłaszewicz D. (2014). Problemy społecznej efektywności sektora publicznego, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 180, 163-173.
 7. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (2008) [online]. Koncepcja good governance - refleksje do dyskusji. www.mir.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie/ Documents/koncepcja_good_governance.pdf [access: 18.01.2015]
 8. Siejka M., Ślusarski M. (2014). Ocena geoportali internetowych powiatów na wybranych przykładach oraz według ustalonych kryteriów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr II/2/2014, 545-555
 9. Śleszyński P., Bański J., Degórski M., Komornicki T., Więckowski M. (2007). Stan zaawansowania planowania przestrzennego w gminach. Warszawa: Polska Akademia Nauk Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania.
 10. Ślusarski M. (2012). Propozycja oceny geoportali internetowych poziomu lokalnego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 1/III/2012, 109-115.
 11. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, Dz.U. 2010 nr 76 poz. 489 z późn. zm.
 14. Wilkin J. (red.) (2013). Jakość rządzenia w Polsce. Jak ją badać, monitorować i poprawiać? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.2.2.032
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu