BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnik Zbigniew (Wyższa Szkola Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl)
Tytuł
Gminny cel publiczny
A Communal Public Objective
Źródło
Administracja : teoria, dydaktyka, praktyka, 2015, nr 3(40), s. 27-35
Słowa kluczowe
Gmina, Nieruchomości, Wywłaszczenie, Regulacje prawne
District, Real estate, Expropriation, Legal regulations
Uwagi
summ.
Abstrakt
Chciałbym merytorycznie podjąć wątek, który ma istotne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania gminy, a przez to poprawnego wykonywania nałożonych na nią zadań. Równocześnie jest ważny dla ochrony prawa własności podmiotów, których nieruchomości maja miejsce położenia na terytorium gminy. Poza tym może być traktowany jako uniwersalny dla innych jednostek samorządu terytorialnego, a nawet państwa. Przedstawiona analiza nie pretenduje do całościowego ujęcia gminnego celu publicznego. Raczej koncentruje się na kwestiach, które maja znaczenie dla jego rozumienia i są z nim nierozłącznie związane, przez co objawiają się jako istotne problemy w zakresie prawa wywłaszczeniowego. Zatem zamiarem przedstawionych tez nie jest uogólnienie zastanych tendencji orzeczniczych, ale sformułowanie propozycji, zapewne kontrowersyjnych, które mogłyby się stać podstawą do dyskusji i przemyśleń związanych z pojęciem celu publicznego jako przesłanki pozbawienia prawa własności nieruchomości. Z tego też powodu prezentacja ma bardziej formę eseju niż jurydycznej analizy. (fragment tekstu)

The article regards the notion of a public objective. The author considers it in the context of the institution of expropriation of a real estate. The text does not have a clearly dogmatic character, it constitutes a certain type of reason to discussion over a possibility and grounds of considering changes of the current solutions, because of the fact that particular categories of public objectives are subject to a different valuation, which should be translated into differentiation of intensity of inference into the ownership law. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Czarnik Z., Tokarz A., Potrzeba społeczna istotna cechą pojęcia łączności publicznej jako celu publicznego, Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka 2011, nr 3, s. 5-23.
  2. Drozd E., Truszkiewicz Z., Gospodarka gruntami i wywłaszczenie nieruchomości. Komentarz, Kraków 1995.
  3. Garlicki L. [w:] K. Działocha, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 3, s. 15.
  4. Woś T., Wywłaszczenie i zwrot nieruchomości, Warszawa.
  5. Wyrzykowski M., Pojęcie interesu społecznego w prawie administracyjnym, Warszawa 1986.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-0049
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu