BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prędkiewicz Katarzyna (Wrocław University of Economics, Poland), Prędkiewicz Paweł (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
Chosen Determinants of Capital Structure in Small and Medium-Sized Enterprises - Evidence from Poland
Wybrane determinanty struktury kapitału w MŚP - badania empiryczne dla Polski
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 331-340, tab., bibliogr. 37 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Struktura kapitału, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zadłużenie przedsiębiorstwa, Rozkład t-Studenta
Capital structure, Small business, Company indebtedness, Student's t-distribution
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest zbadanie wpływu wybranych czynników na strukturę kapitału w grupie mikro, małych i średnich polskich przedsiębiorstw. Testowano czy rodzaj spółki, efektywna stawka podatku oraz rentowność mają wpływ na zadłużenie się przedsiębiorstw. Metodologia badania - Autorzy użyli dwóch wskaźników zadłużenia: zadłużenia ogółem oraz zadłużenia odsetkowego. Badanie zostało przeprowadzone na próbie 12 tysięcy sprawozdań finansowych MŚP. W analizie wykorzystano testy t-Studenta oraz metodę ANOVA. Wynik - Potwierdzono, że istnieje związek pomiędzy strukturą kapitału MŚP a ich formą organizacyjno-prawną. Nie stwierdzono zależności pomiędzy zadłużeniem a rentownością i efektywną stopą podatku dochodowego a przez to wykazano brak przydatności teorii kompromisu w tłumaczeniu zachowań zarządzających dotyczących kształtowania struktury kapitału w grupie małych i średnich przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Relatywnie nieduża liczba opracowań dotyczy badania determinantów struktury kapitałowej MŚP w Polsce w oparciu o duże próby badawcze. W artykule dokonano analizy wpływu na strukturę kapitału czynników, które były do tej pory bardzo rzadko badane w tej grupie przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of the article was to examine the determinants influencing the capital structure in groups of micro, small and medium-sized enterprises. We tested if company type, effective tax rate, profitability have an impact on debt ratios. Design/methodology/approach -We employed two debt ratios: the share of total debt and interest debt in capital. The study was conducted on the basis of 12,000 SME financial statements. The inference was carried out with the use of the Student's t-distribution and ANOVA. Findings - It was confirmed that micro, small and medium company's capital structure is affected by the organizational and legal form. We did not find a correlation between debt ratio and profitability and also effective tax rate and thus the trade-off theory is not useful to explain the motives of borrowing in this group of enterprises. Originality/value - There is a limited number of studies on determinants of SME capital structure in Poland, especially on a large sample. We have taken into account the factors that have been rarely tested in studies in this group of enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniou A., Guney Y., Paudyal K. (2008), The determinants of capital structure: capital market-oriented versus bank-oriented institutions, "Journal of financial and quantitative analysis" vol. 43, p. 59.
 2. Bera A., Prędkiewicz K. (2015), Niektóre determinaty struktury kapitału w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w polsce - badania empiryczne, in: Uwaunkowania rynkowe rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw "Mikrofirma 2015" (forthcoming).
 3. Bradley M., Jarrell G.A., Kim E. (1984), On the existence of an optimal capital structure: Theory and evidence. "The Journal of Finance" vol. 39, pp. 857-878.
 4. Brennan M.J., Schwartz E.S. (1978), Corporate income taxes, valuation, and the problem of optimal capital structure, "Journal of Business", pp. 103-114.
 5. Cassar G., Holmes S. (2003), Capital structure and financing of SMEs: Australian evidence, "Accounting & Finance" vol. 43, pp 123-147.
 6. Chen J.J. (2004). Determinants of capital structure of Chinese-listed companies, "Journal of Business Research" vol. 57, pp. 1341-1351.
 7. Cole R.A. (2013), What do we know about the capital structure of privately held US firms? Evidence from the surveys of small business finance, "Financial Management" vol. 45, pp. 777-813.
 8. Cosh A., Hughes A. (1994), Size, financial structure and profitability: UK companies in the 1980s. Routledge.
 9. Daskalakis N., Thanou E. (2010), Capital Structure of SMEs: To what extent does size matter? Available at SSRN 1683161.
 10. Daskalakis N., Thanou E. (2011), An analysis of the capital structure decisions of micro, small and medium firms: The case of Greece. Available at eefs.eu.
 11. De Jong A., Kabir R., Nguyen T.T. (2008), Capital structure around the world: The roles of firm-and countryspecific determinants, "Journal of Banking & Finance" vol. 32, pp. 1954-1969.
 12. De Miguel A., Pindado J. (2001), Determinants of capital structure: new evidence from Spanish panel data, "Journal of corporate finance" vol. 7, pp. 77-99.
 13. DeAngelo H., Masulis R.W. (1980), Optimal capital structure under corporate and personal taxation, "Journal of Financial Economics" vol. 8, pp. 3-29.
 14. Hamrol M., Sieczko J. (2006), Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego".
 15. Hand J.H., Lloyd W.P., Rogow R.B. (1982), Agency relationships in the close corporation, "Financial Management", pp. 25-30.
 16. Heyman D., Deloof M., Ooghe H. (2008), The financial structure of private held Belgian firms, "Small Business Economics" vol. 30, pp. 301-313.
 17. Jędrzejczak-Gas J. (2013), Struktura kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" pp. 583-593.
 18. Jensen M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics" vol. 3, pp. 305-360.
 19. Kim E.H. (1978), A mean-variance theory of optimal capital structure and corporate debt capacity, "The Journal of Finance" vol. 33, pp. 45-63.
 20. Kubiak J. (2013), Zjawisko asymetrii informacji a struktura kapitału przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 21. López-Gracia J., Sogorb-Mira F. (2008), Testing trade-off and pecking order theories financing SMEs, "Small Business Economics" vol.31, pp. 117-136.
 22. Łuczka T. (2013), Makro- i mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań.
 23. Mac an Bhaird C., Lucey B. (2010), Determinants of capital structure in Irish SMEs, "Small Business Economics" vol. 35, pp. 357-375.
 24. Margaritis D., Psillaki M. (2010), Capital structure, equity ownership and firm performance, "Journal of Banking & Finance" vol. 34, pp. 621-632.
 25. Mazur K. (2007), Determinanty struktury kapitału polskich spółek, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" pp. 21-27.
 26. Myers S.C. (1984), The Capital Structure Puzzle, "The Journal of Finance" vol. 39, pp. 575.
 27. Myers S.C., Majluf N.S. (1984), Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have, "Journal of Financial Economics" vol. 13, pp. 187-221.
 28. Prędkiewicz K., Prędkiewicz P. (2014), Wybrane determinanty struktury kapitału mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 802, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 65, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, pp. 829-842.
 29. Prędkiewicz K. (2007), Wypłacalność małych i średnich przedsiębiorstw, in: Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, ed. J. Duraj, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, pp. 233-248.
 30. Prędkiewicz K. (2009), Ryzyko finansowe w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Nauki o Finansach" nr 2, pp. 94-106.
 31. Rajan R.G., Zingales L. (1995), What do we know about capital structure? Some evidence from international data, "The Journal of Finance" vol. 50, pp. 1421-1460.
 32. Saá-Requejo J. (1996), Financing decisions: lessons from the Spanish experience, "Financial Management", pp. 44-56.
 33. Sogorb-Mira F. (2005), How SME uniqueness affects capital structure: Evidence from a 1994-1998 Spanish data panel, "Small Business Economics" vol. 25, pp. 447-457.
 34. Stiglitz J.E., Weiss A. (1981), Credit rationing in markets with imperfect information, "The American economic review" vol. 71, pp. 393-410.
 35. Van Caneghem T., Van Campenhout G. (2012), Quantity and quality of information and SME financial structure, "Small Business Economics" vol. 39, pp. 341-358.
 36. Van der Wijst N., Thurik R. (1993), Determinants of small firm debt ratios: An analysis of retail panel data, "Small Business Economics" vol. 5, pp. 55-65.
 37. Winborg J., Landström H. (2001), Financial bootstrapping in small businesses: examining small business managers' resource acquisition behaviours, "Journal of Business Venturing" vol. 16, pp. 235-254.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-29
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu