BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bukowski Lech A. (Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej), Feliks Jerzy (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie)
Tytuł
Koncepcja systemu oceny wartości użytkowej informacji logistycznych
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 52-59, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Niepewność, Informacja w podejmowaniu decyzji, Zbiory rozmyte, Logistyka
Uncertainty, Information in decision making, Fuzzy sets, Logistics
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono propozycję metody oceny jakości informacji wraz z systemem oceny wartości uży tkowej informacji zrealizowanym z wykorzystaniem zbiorów rozmytych oraz regułowej bazach wiedzy. W przypadku przewidywalnych, powt arzających się zmian i zagrożeń możliwe jest wykorzystanie metod statystyczny ch do oceny ja kości informacji , n atomiast w sytuacjach charakterystycznych dla turbulentnych zmian otoczenia ich użycie jest to na ogół nie możliwe. Dlatego zaproponowane rozwiązanie oparto na metodach stosowanych w doradczych systemach ekspertowych, w tym wykorzystaniu zmiennych lingwistycznych i teorii zbiorów rozmytych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this p ublication is to propose method for assessing the quality of information with use of fuzzy sets and rule - based knowledge . For predictable, repeated change s and threats it is possible to use of statistical methods, based on the theory of probability, stocha stic processes, and statistics to assess the quality of information , but in situations characteristic of turbulent changes in the environment is usually not possible. Therefore, the proposed solution is based on methods used in expert systems, including th e use of linguistic variables and fuzzy set theory.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
  1. Bukowski L., Problemy przetwarzania informacji logistycznych w zintegrowanych systemach produkcyjnych, Wybrane Zagadnienia Logistyki Stosowanej, Kraków, 2004, s. 222-229
  2. Bukowski L. & Feliks J., Application of fuzzy sets in evaluation of failure likelihood, 18th International Conference on Systems Engineering, Proceedings Las Vegas, Nevada 2005, pp. 170-175
  3. Bukowski L. & Feliks J., Ocena wartości użytkowej informacji logistycznych w warunkach niepewności oraz turbulentnych zmian otoczenia, Konferencja Strategie i logistyka w warunkach kryzysu, 19 - 21 października 2014 r - materiały w przygotowaniu.
  4. IT Governance Institute, (2005), Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 4.0, IT Governance Institute, Rolling Meadows, IL,
  5. Kacprzyk J., Wieloetapowe podejmowanie decyzji w warunkach rozmytości. PWN, 1983
  6. Kofler E., Podejmowanie decyzji przy niepełnej informacji, Real Publishers, Warszawa 1993
  7. Kulikowski J.L. Technika i metody rozproszonego przetwarzania danych. Cz. I, Wyd. Politechnika Wrocławska, Wrocław 1986
  8. Piegat A., Modelowanie i sterowanie rozmyte, EXIT, Warszawa, 1999
  9. Zadeh L.A., A theory of approximate reasoning, Machine Intelligence, Hayes J.E., Michie D., Mikulich L.I. (red.), Vol. 9, Elsevier, New York, 149-194 1989.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu