BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dossou-Yovo Angelo (Dalhousie Rowe School of Business, Canada)
Tytuł
Entrepreneurial Growth Aspirations and Familiarity with Economic Development Organizations : Evidence from Canadian Firms
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2015, vol. 11, nr 4, s. 161-184, tab., bibliogr. s. 180-183
Tytuł własny numeru
The Process of Firm Growth
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Powiązania sieciowe, Wzrost przedsiębiorstwa, Przedsiębiorczość
Small business, Network relationships, Enterprise growth, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kanada
Canada
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie relacji między tworzeniem powiązań sieciowych i aspiracjami wzrostowymi. Przedstawione badanie koncentruje się szczególnie na określeniu związku między znajomością kluczowych organizacji wspierających rozwój gospodarczy w ramach ekosystemu przedsiębiorczości i dążeniem do wzrostu. Istnieje znaczny dorobek badań na temat ekspansji małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), ze względu na znaczenie szybko rosnących MSP dla wzrostu gospodarczego poprzez tworzenie miejsc pracy. W ramach tych badań określono wiele wewnętrznych i zewnętrznych determinantów wpływających na wzrost małych firm. Stwierdzono, że takie cechy przedsiębiorców jak dążenie do wzrostu i działanie w ramach sieci stanowią istotne czynniki w procesie ekspansji. Jednak relacja między procesem wzrostu i działaniem przedsiębiorcy w ramach sieci wymaga pełniejszego zrozumienia. Odwołując się do literatury z zakresu ekosystemu przedsiębiorczości, procesu wzrostu i teorii zależności zasobów, w badaniu zanalizowano wyniki sondażu skierowanego do przedsiębiorstw w regionie Halifax w Nowej Szkocji na terenie Kanady, w latach 2011-2013. Celem badania było określenie relacji między dążeniem przedsiębiorcy do wzrostu i skłonnością do powiązań sieciowych z kluczowymi organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy w ekosystemie przedsiębiorczości. Wyniki potwierdzają założenie, że frakcja przedsiębiorstw, które dążą do wzrostu (tj. do zatrudnienia dodatkowego personelu i wejścia na nowe rynki w ciągu kolejnych 12 miesięcy) jest większa w przypadku przedsiębiorstw wykazujących się znajomością organizacji wspierających rozwój gospodarczy, niż w przypadku przedsiębiorstw, które nie wykazują się tą znajomością. Rezultaty nie są jednak jednolite w całej populacji. Wyniki wskazują ponadto, że im wyższe oczekiwania co do wejścia na nowe rynki w ciągu kolejnych 12 miesięcy, tym większe szanse, że przedsiębiorca wykaże się znajomością kluczowych organizacji rozwoju gospodarczego. Rezultaty badań stanowią wkład do literatury na temat związków między powiązaniami sieciowymi i wzrostem małych przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to investigate the relationship between the entrepreneurship ecosystem and the entrepreneur's willingness to grow. This study is particularly interested in exploring the relationship between entrepreneur's familiarity with the key economic development organizations in the entrepreneurship ecosystem and the willingness to grow. Several studies have investigated the growth process in small and medium sized enterprises (SMEs) since the case has been made that high growth SMEs contribute to economic growth through job creation. To date, these studies have identified multiple internal and external determinants including their effects on small business growth. There is evidence in the literature that characteristics of the entrepreneurs such as the willingness to grow and the entrepreneur's network are important factors in growth process. However, the relationship between growth process and the entrepreneur's networking behavior is yet to be fully understood. Drawing from the entrepreneurship ecosystem literature, the growth process literature and the resource dependence theory, this study uses the business confidence survey from 2011 to 2013, which targeted all businesses across all of Halifax Regional Municipality (HRM) in Nova Scotia, Canada, to explore the relationship between the entrepreneur willingness to grow and the propensity to network with key economic development organizations of the entrepreneurial ecosystem. The findings support the assumption that the proportion of businesses that are willing to grow (i.e. hire additional staff and enter new markets within the next twelve months) is higher for the group of businesses that are familiar with the key economic development organizations than for the group of businesses that are not familiar with them. However, the results are not homogeneous across all populations. Our findings also indicate that the higher the expectation to enter new markets over the next twelve months, the higher the odds to be familiar with the key economic development organizations. Our findings contribute to the literature around the association between networking and small business growth. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agresti, A. & Kateri, M. (2011). Categorical data analysis. Berlin-Heidelberg: Springer.
 2. Anderson, A. R., Dodd, S. D. & Jack, S. (2010). Network practices and entrepreneurial growth. Scandinavian Journal of Management, 26(2), 121-133.
 3. Atlantic Canada Opportunities Agency (ACOA). Retrieved November 9, 2015, from http://www.acoa- apeca.gc.ca/eng/ImLookingFor/ ProgramInformation/Pages/Home.aspx
 4. Barkham, R., Gudgin, G. & Hanvey, E. (1996). Determinants of small firm growth: An inter-regional study in the United Kingdom 1986-90. Gateshead: Athenaeum Press.
 5. Baum, J. R. & Locke, E. A. (2004). The relationship of entrepreneurial traits, skill, and motivation to subsequent venture growth. Journal of Applied Psychology, 89(4), 587.
 6. Becchetti, L., & Trovato, G. (2002). The determinants of growth for small and medium sized firms. the role of the availability of external finance. Small Business Economics, 19(4), 291-306.
 7. Birch, D. G. (1987). Job creation in America: how our smallest companies put the most people to work. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1496185
 8. Birley, S. & Stockley, S. (2000). Entrepreneurial teams and venture growth. In Sexton, D.L. (Ed.). The Blackwell handbook of entrepreneurship (pp. 287307). Oxford: Blackwell.
 9. Chandler, G. N. & Hanks, S. H. (1994). Founder competence, the environment and venture performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 18, 7777.
 10. Chandler, G. N., & Jansen, E. (1992). The founder's self-assessed competence and venture performance. Journal of Business Venturing, 7(3), 223-236.
 11. Cohen, B. (2006). Sustainable valley entrepreneurial ecosystems. Business Strategy and the Environment, 15(1), 1-14.
 12. Conover, W. J. (1980). Practical nonparametric statistics, 2nd edition, Wiley.
 13. Cooper, A. C., Gimeno-Gascon, F. J. & Woo, C. Y. (1994). Initial human and financial capital as predictors of new venture performance. Journal of Business Venturing, 9(5), 371-395.
 14. Davidsson, P. (1991). Continued entrepreneurship: Ability, need, and opportunity as determinants of small firm growth. Journal of Business Venturing, 6(6), 405-429.
 15. Davidsson, P., Achtenhagen, L., & Naldi, L. (2005). Research on small firm growth: a review. European Institute of Small Business. Retrieved from http://eprints.qut.edu.au/2072/
 16. Davidsson, P., & Wiklund, J. (2013). New perspectives on firm growth. Edward Elgar Publishing.
 17. Davidsson, P. (1989). Entrepreneurship-and after? A study of growth willingness in small firms. Journal of Business Venturing, 4(3), 211-226.
 18. Garnsey, E. (1998). A theory of the early growth of the firm. Industrial and Corporate Change, 7(3), 523-556.
 19. Gundry, L. K., & Welsch, H. P. (1997). The ambitious entrepreneur: Attributes of firms exhibiting high growth strategies. Frontiers of Entrepreneurship, Retrieved from http://fusionmx.babson.edu/entrep/fer/papers97/ gundry/Gun.htm
 20. Halifax Partnership. Business plan 2015-2016. Retrieved November 9, 2015, from http://www.halifaxpartnership.com/site/media/ Parent/2015-16 Business Plan - Low Rez -FINAL - May 8 2015.pdf
 21. Hansen, B., & Hamilton, R. T. (2011). Factors distinguishing small firm growers and non-growers. International Small Business Journal, 29(3), 278-294.
 22. Isenberg, D. J. (2010). How to start an entrepreneurial revolution. Harvard Business Review, 88(6), 40-50.
 23. Jarillo, J. C. (1989). Entrepreneurship and growth: the strategic use of external resources. Journal of Business Venturing, 4(2), 133-147.
 24. Kimberely, Miles, J. (1980). The organizational life cycle. San Francisco: Jossey-Bass.
 25. Kolvereid, L. (1992). Growth aspirations among Norwegian entrepreneurs. Journal of Business Venturing, 7(3), 209-222.
 26. Larson, A. (1992). Network dyads in entrepreneurial settings: s study of the governance of exchange relationships. Administrative Science Quarterly, 37(1), 76-104.
 27. Mason, C., & Brown, R. (2014). Entrepreneurial ecosystems and growth oriented entrepreneurship - Final Report Paris: OECD, Retrievied from http://www.oecd.org/fr/cfe/leed/entrepreneurialecosystemsandgrow th- orientedentrepreneurshipworkshop-netherlands.htm
 28. McKelvie, A., & Wiklund, J. (2010). Advancing firm growth research: a focus on growth mode instead of growth rate. Entrepreneurship Theory and Practice, 34(2), 261-288.
 29. Neck, H. M., Meyer, G. D., Cohen, B. & Corbett, A. C. (2004). An entrepreneurial system view of new venture creation. Journal of Small Business Management, 42(2), 190-208.
 30. Pfeffer, J., & Salancik, G. (1978). The external control of organizations: a resource dependence perspective. NY: Harper & Row.
 31. Province of Nova Scotia. Department of economic and rural development and tourism: statement of mandate 2014-2015. Retrieved November 9, 2015, from http://novascotia.ca/government/accountability/2014-2015-ERDT-Statement-of- Mandate.pdf
 32. Province of Nova Scotia. (2015). Budget 2015-2016: Crown Corporation Business Plans. Retrieved November 9, 2015, from http://www. novascotia.ca/finance/site-finance/media/finance/budget2015/Crown_ Corp_Business_Plans.pdf
 33. Sirec, K., & Bradac, B. (2009). How does networking impact the SMEs growth. Organizacija, 42(2), 59-66.
 34. Spilling, O. R. (1996). The entrepreneurial system: on entrepreneurship in the context of a mega-event. Journal of Business Research, 36(1), 91-103.
 35. Storey, D. J., Watson, R. & Wynarczyk, P. (1989). Fast growth small businesses: case studies of 40 small firms in North East England. London: Department of Employment. Research Paper Series No 67.
 36. Storey, D. J. (1994). Understanding the small business sector. University of Illinois at Urbana-Champaign's Academy for Entrepreneurial Leadership Historical Research Reference in Entrepreneurship, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1496214
 37. Vogel, P. (2013). The employment outlook for youth: building entrepreneurship ecosystems as a way forward. In Conference Proceedings of the G20 Youth Forum.
 38. Watson, J. (2007). Modeling the relationship between networking and firm performance. Journal of Business Venturing, 22(6), 852-874.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20151147
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu