BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaj Sylwia (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
Methods for Estimating Relative Accuracy of ALS Data
Metody oszacowania dokładności względnej danych ALS
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2015, nr 9/1, s. 39-50, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Fotografia lotnicza, Ocena jakości, Metody estymacji, Kontrola jakości
Flight photos, Quality assessment, Estimation methods, Quality inspection
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wobec ciągłego rozwoju lotniczego skaningu laserowego ALS (ang. Airborne Laser Scanning) koniczne stało się opracowanie efektywnej metody kontroli jakości danych pozyskanych w ten sposób. Autor zaprezentował trzy główne spotykane w literaturze podejścia do oszacowania względnej dokładności danych ALS: metodę porównania modeli DEM (ang. Digital Terrain Model), metodę porównania punktów i powierzchni TIN (ang. Triangulated Irregular Network) oraz metodę porównania elementów liniowych. Każda z metod bazuje na wyborze różnego typu obiektów kontrolnych, rozmieszczonych w pasach pokrycia między sąsiadującymi szeregami ALS. Dodatkowo przedstawione zostanie nowe podejście, opierające się na porównaniu kalenic i siatek wysokościowych, opracowane w Polsce w celu oceny wzglę dnej dokładności danych LiDAR (ang. Light Detection and Ranging) w ramach projektu ISOK (informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami).(abstrakt oryginalny)

In view of the continuous development of ALS (Airborne Laser Scanning), it has become necessary to develop an effective method of controlling the quality of data obtained with the use of this technology. The author presents three main approaches used in literature for assessing the relative accuracy of the ALS data: the method of comparing DEM models (Digital Terrain Model), the method of comparing points and TIN surfaces (Triangulated Irregular Network) and the method of comparing linear elements. Each of these methods is based on a selection of various types of control objects located in overlapping areas between strips of ALS. In addition, a new approach is presented, based on a comparison of roof ridge lines and elevation grids, developed in Poland in order to assess the relative accuracy of the LiDAR data (Light Detection and Ranging) within the ISOK project (IT System of the Country's Protection against extreme hazards).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Behan A.: On The Matching Accuracy of Rasterised Scanning Laser Altimeter Data. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, vol. 33(3A), 2000, pp. 548-555.
 2. Friess P.: Towards a rigorous methodology for airborne laser mapping. Proceedings International Calibration and Orientation Workshop (EuroCOW 2006), Castelldefels, Spain, 25-27 January 2006.
 3. Filin S.: Surface clustering from airborne laser scanning data. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, vol. 32(3A), 2002, pp. 119-124.
 4. Habib A.F., Kersting A.P., Bang K.: A point-based procedure for the quality control of LIDAR data. 6th International Symposium on Mobile Mapping Technology, Presidente Prudente, São Paulo, Brazil, July 21-24, 2009.
 5. Habib A., Bang K., Kersting A., Lee D.C.: Error Budget of Lidar Systems and Quality Control of the Derived Data. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, vol. 75, 2009, pp. 1093-1108.
 6. Habib A.F., Kersting A.P., Ruifang Z., Al-Durgham M., Kim C., Lee D.C.: LiDAR strip adjustment using conjugate linear features in overlapping strips. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, vol. 37(B1), 2008, pp. 385-390.
 7. Huising E.J., Gomes Pereira L.M.: Errors and accuracy estimates of laser data acquired by various laser scanning systems for topographic applications. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing vol. 53, 1998, pp. 245-261.
 8. Kilian J., Haala N., Englich M.: Capture and evaluation of airborne laser scanner data. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 31(B3), 1996, pp. 383-388.
 9. Kurczyński Z.: Generowanie referencyjnego numerycznego modelu terenu o zasięgu krajowym w oparciu o lotnicze skanowanie laserowe w projekcie ISOK. [in:] Kurczyński Z. (ed.), Measurement technologies in surveying. Geodezyjne technologie pomiarowe [Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, wydanie specjalne], Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich, 2013, pp. 59-68.
 10. Lee J., Yu K.J., Kim Y., Habib A.F.: Adjustment of Discrepancies between LIDAR Data Strips Using Linear Features. IEEE Geoscience and Remote Sensing Letters, vol. 4, 2007, pp. 475-479.
 11. Maas H.G.: Least-squares matching with airborne laserscanning data in a TIN structure. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 33(3A), 2000, pp. 548-555.
 12. Maas H.G.: Methods for measuring height and planimetry discrepancies in airborne laserscanner data. Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, vol. 68(9), 2002, pp. 933-940.
 13. Maas H.G.: On the use of pulse refectance data for laserscanner strip adjustment.International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 34(3/W4), 2001, pp. 53-55.
 14. Pfeifer N.: Airborne Laser Scanning Strip Adjustment and Automation of Tie Surface Measurement. The Boletim de Ciências Geodésicas, vol. 11, 2005, pp. 3-22.
 15. Pfeifer N., Elberink S., Filin S.: Automatic tie elements detection for laser scanner strip adjustment. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 36(3/W4), 2005, pp. 1682-1750.
 16. Rentsch M., Krzystek P.: Precise quality control of LiDAR strips. Proceedings ASPRS 2009 Annual Conference, 9-13 Mar 2009, Baltimore.
 17. Rentsch M., Krzystek P.: LiDAR Strip Adjustment using Automatically Reconstructed Roof Shapes. Proceedings of International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Hannover, Germany, 2-5 June 2009, pp. 158-164.
 18. Ressl C., Kager H., Mandlburger G.: Quality checking of als projects using statistics of strip differences. International Archives of Photogrammetry and Remote Sensing, vol. 37, 2008, pp. 253-260.
 19. Vosselman G.: Analysis of planimetric accuracy of airborne laser scanning surveys. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Science, vol. 37(B3a), 2008, pp. 99-104.
 20. Wang H.: Airborne LiDAR Strip Adjustment Based on Conjugate Linear Features. Imaging Systems and Techniques (IST), 2012 IEEE International Conference, 16-17 July 2012, pp. 259-262.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu