BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciuk Kamil (AGH University of Science and Technology Kraków, Poland)
Tytuł
The Influence of Adding GLONASS Signals on Quality of RTK Measurements
Wpływ dołączenia sygnałów GLONASS na jakość rozwiązań RTK
Źródło
Geomatics and Environmental Engineering, 2015, nr 9/1, s. 61-73, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Global Position System (GPS), Pomiary, Pozycjonowanie
Global Position System (GPS), Measurement, Positioning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Uruchomienie w 2011 roku modułu GPS+GLONASS w dużym stopniu poszerzyło zakres i możliwości działania systemu ASG-EUPOS. Rozwiązania precyzyjne z wykorzystaniem serwisu czasu rzeczywistego NAWGEO - w zależności od warunków terenowych - pozwalają na uzyskanie dokładności rzędu kilku centymetrów. W pracy przedstawiono pomiar RTK z wykorzystaniem poprawek ASG-EUPOS na punktach rozmieszczonych w terenie zurbanizowanym. W odniesieniu do każdego z pomiarów określono w procentach liczbę uzyskiwanych rozwiązań danego typu. Niniejszy artykuł stanowi analizę wpływu wykorzystania sygnałów rosyjskiego systemu nawigacyjnego na liczbę i jakość rozwiązań RTK.(abstrakt oryginalny)

Introducing the GPS+GLONASS module in 2011 greatly expanded the extent and potential of the capabilities of the ASG-EUPOS system launched in 2008. Precision solutions that use the real-time service NAWGEO, depending on field conditions, allow for obtaining accuracy of several centimetres. In this paper measurements were performed with the use of ASG-EUPOS's RTK corrections at points located in the urban area. For each of the measurements, the percentage of the obtained solutions types was determined. This article analyses the effect of adding the Russian navigation system signals on the number and quality of RTK solutions.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bosy J., Jaworski D.: ASG-EUPOS zdaje egzamin. Geodeta, nr 10, 2008, pp. 22-26.
 2. Stephenson S., Meng X., Moore T.: Precision of Network Real Time Kinematic Positioning for Intelligent Transport Systems. European Navigation Conference 2011, London 2011.
 3. Wajda S.: Podstawowe pojęcia związane z pomiarami satelitarnymi w systemie ASG-EUPOS. Szkolenie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, Zegrze 2011.
 4. Oruba A., Ryczywolski M., Wajda S.: Stawiamy na rozwój ASG-EUPOS. Geodeta, nr 21, 2011, pp. 4-7.
 5. Krzeszowski K., Bosy J.: ASG-EUPOS w terenach przygranicznych. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, vol. 10, 2011, pp. 33-41.
 6. Bosy J.: ASG-EUPOS i podstawowa osnowa geodezyjna. Konferencja Komisji Satelitarnej KBKiS PAN, 2008, pp. 20-21.
 7. Plewako M.: Wpływ długości czasu pomiaru techniką RTK GPS w systemie AS-G-EUPOS na dokładność wyznaczania współrzędnych punktu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, nr 2/IV, 2012, pp. 99-104.
 8. Krynski J., Rogowski J.B.: National report of Poland to EUREF 2011. Symposium of the IAG Subcommission for Europe, Chisinau, Moldova, 2011.
 9. Bosy J., Rohm W., Borkowski A., Sierny J., Figurski M., Kroszczyński K., Oruba A.: Wykorzystanie systemu ASG-EUPOS w meteorologii GNSS. Konferencja Komisji Satelitarnej KBKiS PAN, Warszawa 2009.
 10. Kudrys J., Krzyżek R.: Analysis of coordinates time series obtained using the NAWGEO service of the ASG-EUPOS system. Geomatics and Environmental Engineering, vol. 5, no. 4, 2011, pp. 39-46.
 11. Figurski M., Szołucha M., Bosy J.: System ASG-EUPOS w zastosowaniach cywilnych i militarnych. III Konferencja nt. "Wykorzystanie współczesnych zobrazowań satelitarnych, lotniczych i naziemnych dla potrzeb obronności kraju i gospodarki narodowej" i VIII Konferencja użytkowników oprogramowania Erdas Imagine i LPS, Serock k. Warszawy 2008.
 12. Vollath U., Landau H., Chen X.: Network RTK - Concept and Performance. Proceedings of the GNSS Symposium, Wuhan, China, 2002.
 13. Wübbena G., Bagge A.: RTCM Message Type 59-FKP for transmission of FKP. 2002.
 14. Brown N., Geisler I., Troyer L.: RTK rover performance using the Master-Auxiliary Concept. Journal of Global Positioning Systems, vol. 5, 2006, pp. 135-144.
 15. JSC: GLONASS becomes fully operational. [on-line:] http://www.iss-reshetnev.com/?cid=news&nid=217.
 16. Davydov V., Revnivykh S.: Directions 2013: GLONASS Today and Tomorrow. GPS World, 2012, [on-line]: www.gpsworld.com/directions-2013-glonass-today-and-tomorrow/ [access: 19.12.2014].
 17. Dvorkin V., Nosenko Y., Urlichich Y., Finkel'shtein M.: The Russian global navigation satellite program. Herald of the Russian Academy of Sciences, vol. 79, 2009, pp. 7-13.
 18. Polischuk G.M., Revnivykh S.: Status and development of GLONASS. Acta Astronautica, vol. 54, 2004, pp. 949-955.
 19. Kleusberg A.: Comparing GPS and GLONASS. GPS World, vol. 1 (6), 1990, pp. 52-54.
 20. Polischuk G.M., Kozlov V.I., Ilitchov V.V, Kozlov A.G., Bartenev V., Kossenko V.E., Anphimov N.A., Revnivykh S., Pisarev S.B., Tyulyakov A.E., Shebshaevitch B.V, Basevitch A.B., Vorokhovsky Y.L.: The Global Navigation Satellite System GLONASS: Development and Usage in the 21st Century. 34th Annual Precise Time and Time Interval (PTTI) Systems and Applications Meeting, Reston, Virginia US, 2002, pp. 151-160.
 21. Henning W.: User Guidlines for Single Base Real Time GNSS Positioning. 2011 [on-line:] www.ngs.noaa.gov/PUBS_LIB/NGSRealTimeUserGuidlines.v2.1.pdf [access: 19.12.2014].
 22. Hadaś T., Bosy J.: Niwelacja satelitarna z wykorzystaniem serwisu NAWGEO systemu ASG-EUPOS. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, vol. 8, 2009, pp. 53-66.
 23. Maciuk K.: Integracja systemów GPS I GLONASS w precyzyjnych opracowaniach pomiarów satelitarnych. Kraków 2014 [Ph.D. thesis, unpublished].
 24. ASG-EUPOS, www.asgeupos.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-7095
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu