BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chamier-Gliszczyński Norbert (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Analiza struktury podróży na potrzeby logistyki miasta
Źródło
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 2, CD 1, s. 65-72, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka miasta, Logistyka transportu, Logistyka przewozu osób, Transport miejski, Środowisko miejskie, Komunikacja autobusowa, Komunikacja kolejowa, Komunikacja miejska, Komunikacja tramwajowa, Komunikacja w systemie Park and Ride, Planowanie w transporcie
Urban economy, Transport logistics, Logistics in the transport of persons, City transport, Urban environment, Bus service, Rail transportation, Municipal transport, Tram transport, Communication in Park-and-Ride system, Planning in transport
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule odniesiono się do problematyki związanej z modelowaniem struktury podróży na potrzeby logistyki miejskiej. W tak złożonym układzie przestrzenno - strukturalnym jakim jest obszar miejski wyszczególniono podróż jako połączenie źródła i celu podróży. Zaproponowano analizowanie podróży w odniesieniu do parametrów istotnych w aspekcie nowej kultury mobilności na obszarach miejskich. Wyszczególnione parametry zdefiniowano w pracy a także na ich podstawie przeprowadzono badania ankietowe wśród podróżnych na wytypowanym do tego celu obszarze miejskim. Częściowe wyniki tych badań przedstawiono w artykule.(abstrakt oryginalny)

This article covers issues connected with travel modelling in travel for urban logistic . In such a complex spatial and structural system that an urban area is, a travel was presented as a combination of the sour ce and purpose of the travel. A proposal was put forward to analyze the travel with reference to essential parameters in the aspect of the new culture of mobility in urban areas . The parameters detailed were defined in the paper, and also on their basi s, questionnaire surveys were conducted with travellers in the urban area that was selected for this purpose . Partial results of these investigations are presented in this article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Bibliografia
Pokaż
 1. Chamier-Gliszczyński N., Model struktury systemu mobilności na obszarach miejskich. "Logistyka" 4/2014.
 2. Chamier-Gliszczyński N., Problematyka oceny mobilności na obszarach miejskich. "Logistyka" 3/2014.
 3. Chamier-Gliszczyński N., Wybrane aspekty modelowania mobilności na obszarach miejskich." Logistyka" 3/2014.
 4. Chamier-Gliszczyński N., The Elements of System Mobility in Urban Areas. Carpathian Logistigs Congress 2013. Cracow, Poland.
 5. Chamier-Gliszczyński N., System mobilności na obszarach miejskich. Prace Naukowe, Transport, z. 97, Politechnika Warszawska, Warszawa 2013.
 6. Chamier-Gliszczyński N., Modeling System Mobility in Urban Areas. Carpathian Logistigs Congress 2012. Jesenik, Czech Republic.
 7. COM (2007) 551, Green Paper: Towards a New Culture for Urban Mobility, Brussels 2007.
 8. Jacyna M., Modelowanie i ocena systemów transportowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2009.
 9. Jonkis A., Kształtowanie zachowań komunikacyjnych na potrzeby logistyki miasta, "Logistyka" 5/2010.
 10. Koźlak A. Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007.
 11. Szołtysek J., Logistyczne aspekty zarządzania przepływami osób i ładunków w miastach. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2005.
 12. Szołtysek J., Kreowanie mobilności mieszkańców miast. Wolters Kulwer, Warszawa 2011.
 13. Raport, Monitorowanie postaw społecznych w zakresie zrównoważonego transport. Pierwszy etap badania. Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2010.
 14. Raport, Kompleksowe badania ruchu w Szczecinie, Szczecin 2010.
 15. Żochowska R., Model struktury sieci miejskiej dla potrzeb oceny wariantów organizacji ruchu w czasie zajęcia pasa drogowego, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Transport z. 47, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2013.
 16. Żochowska R., Modelowanie potoku ruchu w sieci miejskiej dla potrzeb analizy zakłóceń." Logistyka" 4/2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-5478
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu