BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawska Joanna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Kredyt bankowy dla przedsiębiorstw w Polsce w kontekście kryzysu finansowego
Bank Credit to Enterprises in Poland in the Context of the Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 403-413, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kredyt bankowy, Kryzys finansowy, Przedsiębiorstwo, Finansowanie przedsiębiorstwa
Bank credit, Financial crisis, Enterprises, Financing enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest ocena oddziaływania warunków ekonomicznych na poziom kredytów bankowych dla przedsiębiorstw głównie w okresie kryzysu finansowego. Metodologia badania - Do osiągnięcia postawionego celu wykorzystano następujące metody badawcze: przegląd literatury naukowej, statystyczne metody badawcze oraz metody graficznej prezentacji zjawisk gospodarczych. Wynik - Wyniki przeprowadzonej analizy wykazują, że w okresie kryzysu finansowego zauważalna była istotna zależność poziomu kredytów bankowych dla przedsiębiorstw od zmiennych warunków ekonomicznych w gospodarce. Oryginalność/wartość - Oryginalność niniejszego badania polega na zauważeniu i podkreśleniu istotności poziomu kredytów bankowych dla przedsiębiorstw w gospodarce i ich wrażliwości na wahania na rynkach finansowych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to assess the impact of economic conditions on the level of bank loans to enterprises mainly during the financial crisis. To achieve this objective were used the following research methods: a review of the scientific literature, statistical research methods and methods of graphical presentation of economic phenomena. The results of the analysis show that during the financial crisis, there was noticeable a significant dependence between the level of bank loans to enterprises and economic conditions in the economy. The originality of this study lies in noticing and highlighting the significance of the level of bank loans to enterprises in the economy and their sensitivity to fluctuations in the financial markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bernanke B.S., Gertler M. (1995), Inside the Black Box: The Credit Channel of Monetary Transmission, "Journal of Economic Perspectives" vol. 9.
 2. Brzoza-Brzezina M. (2011), Polska polityka pieniężna. Badania teoretyczne i empiryczne, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 3. Fisher B., Lenza M., Pill H., Reichlin L. (2006), Money and Monetary Policy: The ECB Experience, referat na Fourth ECB Central Banking Conference, 9 listopada.
 4. Gerlach S., Svensson L. (2003), Money and Inflation in the Euro Area: A Case for Monetary Indicators?, "Journal of Monetary Economics" vol. 50, no. 8.
 5. Główny Urząd Statystyczny, część III. Roczne wskaźniki makroekonomiczne, http://stat.gov.pl/wskazniki-makroekonomiczne (12.04.2015).
 6. Issing O. (2005), The monetary pillar of the ECB, przemówienie podczas konferencji The ECB and its Watches VII, 3 czerwca.
 7. Jasiniak M. (2013), Działalność przedsiębiorstw krajowych i zagranicznych w Polsce w latach 1995-2010, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 760, " Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 59.
 8. Lubiński M. (2012), Aktywność kredytowa banków w cyklu koniunkturalnym, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH vol. 90: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki, część I.
 9. Mikołajczyk P. (2014), Krótkoterminowe kredyty bankowe dla przedsiębiorstw w warunkach kryzysu finansowego, "Nauki o Finansach" nr 2 (19).
 10. Mishkin F.S. (1995), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Harper Collins.
 11. Mishkin F.S. (1996), Is Monetary Policy Effective During Financial Crisis?, NBER Working Paper, nr 5464.
 12. Narodowy Bank Polski: Biuletyny informacyjne, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/biuletyn_informacyjny/ informacja.html (14.04.2015).
 13. Polska 2009. Raport o stanie gospodarki (2009), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 14. Polska 2013. Raport o stanie gospodarki (2013), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 15. Polska 2014. Raport o stanie gospodarki (2014), Ministerstwo Gospodarki, Warszawa.
 16. Sawicka A., Tymoczko I.D. (2014), Dlaczego polskie przedsiębiorstwa nie korzystają z kredytu. Zjawisko zniechęconego kredyto(nie)biorcy, "Materiały i Studia" nr 310.
 17. Stawska J. (2013), Polityka kredytowa banków wobec przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych w kontekście rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego, Acta Universitatis Lodzensis, "Folia Oeconomica" nr 284.
 18. Stawska J. (2014), Inwestycje krajowe oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w świetle rozwoju polskiej gospodarki, "Studia Europejskie" nr 1 (69).
 19. Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (2008), Narodowy Bank Polski, I kwartał 2008, Warszawa.
 20. Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (2009), Narodowy Bank Polski, I kwartał 2009, Warszawa.
 21. Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (2010), Narodowy Bank Polski, I kwartał 2010, Warszawa.
 22. Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (2011), Narodowy Bank Polski, I kwartał 2011, Warszawa.
 23. Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (2012), Narodowy Bank Polski, I kwartał 2012, Warszawa.
 24. Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (2013), Narodowy Bank Polski, IV kwartał 2013, Warszawa.
 25. Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (2014), Narodowy Bank Polski, I kwartał 2014, Warszawa.
 26. Sytuacja na rynku kredytowym, wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych (2015), Narodowy Bank Polski, I kwartał 2015, Warszawa.
 27. Tarnawska E. (2009), Kondycja finansowa i uwarunkowania działania polskich przedsiębiorstw w dobie kryzysu, KNME 2009, www.konferencja.edu.pl/?a=f161f10.
 28. Wdowiński P. (2011), Ekonomiczna analiza popytu na kredyt w polskiej gospodarce, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu