BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gwizdała Jerzy P. (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Euroregiony jako forma współpracy transgranicznej w Europie
Euroregions as a Form of Cross-Border Cooperation in Europe
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 449-458, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Formy współpracy przygranicznej, Ochrona środowiska, Euroregiony, Państwa członkowskie
Border cooperation form, Environmental protection, Euroregions, Member states
Uwagi
streszcz., summ..
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Cel - Przedstawienie roli euroregionów w rozwoju współpracy transgranicznej w Europie na przykładzie Polski oraz zidentyfikowanie instrumentów finansowych Unii Europejskiej wspierających współpracę transgraniczną. Metodologia badania - Analiza aktów prawnych, analiza literatury, analiza sprawozdań opublikowanych przez rząd i Unię Europejską. Wynik - W wyniku przeglądu literatury i dokumentów publikowanych przez państwa członkowskie UE powstało syntetyczne opracowanie przedstawiające aspekty prawne, ekonomiczne i instytucjonalne dotyczące współpracy transgranicznej, w której biorą udział społeczności regionalne i lokalne w ramach euroregionów. Oryginalność/wartość - Artykuł rozszerza i porządkuje wiedzę w zakresie funkcjonowania euroregionów w Unii Europejskiej i pozwala spojrzeć krytycznie na rozwój współpracy transgranicznej w Europie. Opisane wyniki analiz mają charakter cząstkowy i stanowią fragment szerszych badań prowadzonych przez autora. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The presentation of the Euroregions role in the development of cross-border cooperation in Europe with reference to Poland and identification the European Union's financial instruments supporting cross-border cooperation. Design/Methodology/approach - Analysis of legal acts, literature, reports published by the government and the European Union. Findings - The review of literature and documents published by the EU members created synthetic elaboration presenting legal, economic and institutional aspects of cross-border cooperation, which involved regional and local communities within the framework of the Euro-regions. Originality/value - The article expands and organizes knowledge in the area of the Euroregions functioning in the European Union and allows to take a critical look at the development of cross-border cooperation in Europe. The described analysis results are partial and are part of wider research carried out by the author. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bałtowski M. (1996), Regiony, euroregiony, rozwój regionalny, Wydawnictwo Norbertium.
 2. Gomółka K. (2006), Współpraca transgraniczna a rozwój regionalny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Warszawa.
 3. Koszyk-Białobrzeska R., Kisiel R. (2008), Euroregionalna współpraca i integracja na przykładzie euroregiony Bałtyk, Wyd. UWM.
 4. Melendowski W., Ratajczak M. (2000), Euroregion. Polski krok do integracji, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław.
 5. Melendowski W., Szczepniak M. (1998), Euroregiony- pierwszy krok do integracji europejskiej, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław.
 6. Perkowski M. (2010), Współpraca transgraniczna. Aspekty prawno-ekonomiczne, Fundacja Prawo i Partnerstwo, Białystok.
 7. Przyborowska-Klimczak A., Staszewski W.S., Wrzosek S. (2000), Prawno-międzynarodowe źródła współpracy regionalnej Polski. Wybór dokumentów, Białystok.
 8. Radek R. (2011), Znaczenie współpracy transgranicznej w rozwoju społeczności lokalnych i regionalnych polskiego pogranicza, Wydawnictwo Uniwersytet Śląski, Katowice.
 9. Sikorski J. (2005), Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.
 10. Starzyk K. (2005), Gospodarcze sąsiedztwo Polski, w warunkach transformacji, integracji z Unią Europejską, globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa.
 11. Toczyński W. (1998), Międzynarodowa współpraca regionów, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-40
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu