BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiński Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Porębski Dariusz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Próba wykorzystania modeli dyskryminacyjnych w analizie finansowej SPZOZ
Verification of the Effectiveness Evaluation Model of Investment Funds
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2015, nr 74 T.2, s. 459-469, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Modele dyskryminacyjne, Analiza finansowa, Analiza dyskryminacyjna, Szpitalnictwo, Finansowanie ochrony zdrowia
Discriminatory models, Financial analysis, Discriminant analysis, Hospital service, Health care financing
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Współczesny trend nakazuje traktować szpitale jako przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na specyficzną branżę i grupę podmiotów, jakimi są SPZOZ, a także próba odpowiedzi na pytanie, czy warto w przyszłości tworzyć modele dyskryminacyjne dedykowane tej branży. W artykule przedstawiona została ocena sytuacji finansowej dziesięciu dużych polskich szpitali, przy wykorzystaniu znanych w literaturze modeli dyskryminacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The modern trend requires hospitals to treat as a company. The purpose of this article is to draw attention to the specific industry and a group of entities which are public hospitals in Poland, as well as whether it is worth subjecting consideration in the future to create models discriminatory dedicated this industry. This paper presents the evaluation of the financial situation of ten major Polish hospitals. Reference was made to attempt to use discrimination models for hospitals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobska M., Rogoziński K. (2008), Podstawy zarządzania w zakładzie opieki zdrowotnej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 2. Ekonomiczne aspekty systemu opieki zdrowotnej określonego ustawą o zakładach (1997), "Antidotum" nr 5.
 3. Hadasik D. (1998), Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, seria 2, Prace habilitacyjne z. 153, Poznań.
 4. http://wyborcza.pl/1,76842,10883369,Balicki__szpital_to_coraz_bardziej_przedsiebiorstwo.html (3.03.2015).
 5. Kitowski J. (2014), Metody dyskryminacyjne jako instrument oceny zagrożenia upadłości przedsiębiorstwa, Rzeszów.
 6. Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań (2011), red. M. Hass- -Symotiuk, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 7. Kulig J., Referencyjności oddziałów chirurgicznych, www2.mz.gov.pl/wwwfiles/ma_struktura/docs/zal_referencyjnosc_ 16122009.pdf (26.12.2014).
 8. Markowska K. (2012), Efektywność usługowa samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, Prace doktorskie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 9. Mączyńska E. (1994), Ocena kondycji przedsiębiorstwa (uproszczone metody), "Życie Gospodarcze" nr 38.
 10. Ustawa z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, Dz.U. nr 45, poz. 391, z późn. zm.
 11. www/asm-poland.com.pl/bialypersonel/raporty/raport1_ocena_bazy_wykonawczej_swiadczeniodawcy_oraz_ocena. pdf.
 12. Zdanowska J. (2009), Zakład opieki zdrowotnej, formy organizacyjno-prawne, klasyfikacja zakładów opieki zdrowotnej, w: J. Galicki, M.D. Głowacka, E. Mojs, Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/frfu.2015.74/2-41
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu