BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Przegon Wojciech (University of Agriculture in Krakow)
Tytuł
Podgórze Cemeteries as Cultural Elements in the District Landscape
Źródło
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 2015, nr II/2, s. 457-473, fot., bibliogr. 31 poz.
Infrastructure and Ecology of Rural Areas
Słowa kluczowe
Dziedzictwo kulturowe, Sztuka
Cultural heritage, Art
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Kraków, Dzielnica Podgórze
Cracow, Krakow District Podgórze
Abstrakt
The paper presents three necropolises of Podgórze, formerly an independent township, at present the municipal district No. XIII of Krakow. Indicated were elements of cultural material and spiritual heritage of the old and new Podgórze cemeteries and the largest cemetery from the World War II time, for what can be considered the area of Nazi concentration camp KL Płaszów. These cemeteries are a resting place of persons who made a lasting contribution to the history, scientific, cultural and social life of Podgórze. Epitaphs placed on old monuments, which are pieces of sculptural art, provide a source of information about the socio-professional structure and nationalities of Podgórze inhabitants, who became fast polonized. A significant element of the necropolises internal landscape are green area, which in many cases requires a change of composition and certainly better tending measures.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bardel F. (1901). Miasto Podgórze, jego powstanie i pierwszych 50 lat istnienia. Kraków.
 2. Bau J. (1990). Czas zbeszczeszczenia - wspomnienia z czasów II wojny światowej, wyd. Hamenaanea Tel-Awiw.
 3. Bieniarzówna J., Małecki J. (1994). Dzieje Krakowa, t. 3, Kraków w latach 1796-1918. Kraków.
 4. Bieniarzówna J., Małecki J. M. (1984). Dzieje Krakowa, t. 2, Kraków w wiekach XVIXVIII. Kraków.
 5. Cyrankiewicz S. (1908). Przewodnik po cmentarzach Krakowa, Podgórza i Zwierzyńca. Kraków.
 6. Grodziska K. (1992). Cmentarze Podgórza. Kraków.
 7. Kalendarium obozu płaszowskiego 1942-1945, oprac. M. Kunicka-Wyrzykowska, [w:] "Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce", t. XXXI: (1982), s. 52-86.
 8. Kiełkowski R. (1972). Historie spod kopca Krakusa. Kraków.
 9. Koterba K., Kwiatkowski K., Żółciak J., Żółciak K. (1995). Studium historycznokonserwatorskie terenu byłego obozu koncentracyjnego Płaszów, konsult. J. Bogdanowski, Z. Beiersdorf, J. Janczykowski, Kraków, mszps. w zbiorach J. Żółciaka.
 10. Kotewicz R. (1981). Z dziejów przemysłu Krakowa w latach 1918-1939. Kraków.
 11. Kulczykowski M. (1963). Kraków jako ośrodek towarowy Małopolski Zachodniej w drugiej połowie XVIII wieku. Warszawa.
 12. Nowacki F. (1905). Do Świetnej Rady miasta w Podgórzu, mszps w AP w Krakowie, s. 1-21.
 13. Park na Woli Duchackiej w Krakowie, wczoraj - dziś - jutro, pod red. Wojciecha Przegona. Druk i oprawa Poligrafia Salezjańska, Kraków (2013).
 14. Przegon W. (2004). Zmiany użytkowania ziemi w procesie urbanizacji krajobrazu na przykładzie miasta Podgórza 1784-1915. Towarzystwo Wydawnicze "Historia Iagellonica", Kraków.
 15. Przeorski T. (1931). Połączenie ze stołecznym królewskim miastem Krakowem królewskiego wolnego miasta Podgórza, [w:] Kraków. Rozszerzenie granic 1909- 1915. Praca zbior. wyd. inż. Karol Rolle Prezydent miasta Krakowa. Kraków, s. 463-574.
 16. Radwański K. (1964). Prace badawcze prowadzone w 1962 r. na terenie Krakowa, Materiały Archeologiczne, T. V: 1964, s. 229-234.
 17. Rusińska S. (1977-78). Kraków. Stare Podgórze. Studium historyczno-urbanistyczne, t. I: Tekst i opracowanie graficzne; t. II: Źródła kartograficzne i planistyczne; t. III: Źródła ikonograficzne i zdjęcia stanu aktualnego, współpr. Z. Beiersdorf, konsultacje i rzeczoznawstwo J. Bogdanowski. Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej PKZ Kraków 1977-1978, mszps. w Archiwum PKZ Kraków.
 18. Schnur-Pepłowski S. (1895). Galiciana (1778-1812. Przewodnik Naukowy i Literacki, R. 23: 1895.
 19. Swaryczewski A. (1975). Wzgórze Lasoty (Krzemionki). Studium historycznokonserwatorskie. Pracownia Konserwatorsko-Badawcza Miejskiego Biura Projektów w Krakowie, mszps. w zbiorach Referatu Ochrony Zabytków w Krakowie.
 20. Teki Schneidra 1252 i 1253 w AP w Krakowie.
 21. Wawel-Louis J. (1977). Urywki z dziejów i życia mieszkańców Krakowa, wyd. J. Bieniarzówna i W. Bieńkowski, Kraków.
 22. Zool-Adamikowa H. (1966). Wczesnośredniowieczne cmentarzyska szkieletowe Małopolski, cz. I: Źródła, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 23. Żaki A. (1959). Badania archeologiczne na terenie Krakowa w r. 1956, "Sprawozdania Archeologiczne", t. V: 1959, s. 233-234.
 24. Żółciak J. (1996). Zarys przemian dziejowych miasta Podgórza oraz wsi Płaszów, Rybitwy, Przewóz - historycznych miejscowości dzielnicy XIII, [w:] Wolne Król. Miasto Podgórze, Płaszów - Rybitwy - Przewóz.
 25. Zarys przemian historycznych. Praca zbior. pod red. J. Żółciaka, Kraków, s. 43-174.
 26. Plan Krakowa M. Kromera z 1783 r. w kopii J. Czecha z 17892 r. Skala oryginału 1:12600 (AP Kraków, sygn. II-7c).
 27. Plan sytuacyjny Krakowa, Kazimierza w obrębie murów i Podgórza z 1792 r. wykonany przez pułkownika Geigera. Skala oryginału 1:7200 (AP Kraków, zb. kart. IIa/6).
 28. Plan Krakowa Mosano i Chavannea z 1796 r. Skala oryginału 1:1600 (AP Kraków, sygn. II-10, kopia).
 29. Plan Chastelera (III wariant) z 1798 r. Skala oryginału 1:3600 (AP Kraków, sygn. II-13). Plan Krakowa M. Passecka z ok. 1817 r. Skala oryginału 1:7000 (MH m. Krakowa, sygn. 8/VIIIa/T).
 30. Plan katastralny miasta Podgórza z 1838 r. wykonany przez F. von Pierreta. Skala oryginału 1:2880 (AP Kraków, zb. kart. Podgórze, pl. sytuac. 1.).
 31. Plan A. Kocziczki z 1847 r. Skala oryginału 1:10800 (AP Kraków, zb. kart. II/17a).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-5587
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14597/infraeco.2015.2.2.037
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu